Search result for

สะเก็ด

(55 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สะเก็ด-, *สะเก็ด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สะเก็ดน. ชิ้นย่อยของไม้หรือหินเป็นต้นที่ตัดหรือแยกออกจากส่วนใหญ่ เช่น สะเก็ดไม้
สะเก็ดเลือดและนํ้าเหลืองซึ่งแห้งติดกรังอยู่ที่ปากแผล เช่น สะเก็ดแผล
สะเก็ดโดยปริยายหมายความว่า เศษเล็กเศษน้อยซึ่งมีค่าตํ่ากว่ามาตรฐาน, เลว, เช่น คนสะเก็ดอย่างนั้น ใครจะคบด้วย.
สะเก็ดตีนเมรุก. เลวมาก, ไม่มีค่า, เช่น เขาเป็นพวกสะเก็ดตีนเมรุ จะอบรมสั่งสอนอย่างไรก็ไม่ได้ดี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
splashสะเก็ด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
electrode pick-upสะเก็ดติดปลายขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
surface pick-upสะเก็ดติดผิว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
flashสะเก็ดวาบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustสะเก็ดน้ำเหลือง,หนอง,ขุยสะเก็ด,สะเก็ด [การแพทย์]
Crust Formationสะเก็ด [การแพทย์]
Encrustationสะเก็ด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You open that scab, there's a hell of a lot of things that we just feel that it would be very detrimental to have this thing go any further.นายกำลังเปิดสะเก็ดแผลเก่า นรกจริงมีอะไรเยอะไปหมด เราเพียงรู้สึกว่ามันอาจ ก่อให้เกิดอันตรายเสียหาย มีสิ่งนี้ ต่อไปภายหน้า Frost/Nixon (2008)
Decepticons, we have located the shard.ดีเซปติคอนส์ รู้ที่อยู่ชิ้นส่วนสะเก็ดแล้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The Shard is gone.ชิ้นสะเก็ดหาย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Sea shard, make Energon.เศษสะเก็ด จะสร้างเอ็นเนอร์จอน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Since what? - Ever since I touched the Cube sliver.- ตั้งแต่สัมผัสสะเก็ดเดอะคิ้ว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
You got the shot, I need the shot, give me the shot, I need the shot.เธอมีสะเก็ด,ฉันต้องการสะเก็ด, ให้สะเก็ดฉัน,ฉันต้องการสะเก้ด. Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Give me the shot, they're gonna whack me,ไม่มีสะเก็ด, ก็เสร็จกัน, Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
I'm gonna be dead without that shot.ไม่มีสะเก็ด คงเสร็จอย่างแน่นอนเลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Yo, freshman, put the shard.ไอ้น้องใหม่ ชี้สะเก็ดใส่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
"and so ends up without a scratch on him.และในตอนจบ ร่างกายเขาไม่มีรอยสะเก็ดระเบิด Better Call Saul (2009)
So, this pregnant lady steps into my office, she's got psoriasis...ดังนั้นหญิงตั้งครรภ์นี้ \ เป็นงานบริการของผม เธอเป็นโรคสะเก็ดเงิน Pilot (2009)
We have skin fragments from the true murderer.เรามีสะเก็ดผิวหนังจากฆาตกรตัวจริง Episode #1.8 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะเก็ด[n.] (saket) EN: scrap ; piece ; fragment   FR: débris [m] ; fragment [m]
สะเก็ด[n.] (saket) EN: crust ; scab ; scale   FR: croûte [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dander[N] สะเก็ดผิวหนังของสัตว์
fireball[N] ดาวตก, See also: สะเก็ดดาว, ผีพุ่งไต้, Syn. meteor
fragment[N] ส่วนที่แตกออกมา, See also: สะเก็ด, Syn. piece, shard, shred
meteoroid[N] สะเก็ดดาว, Syn. meteorite, shooting star, falling stone
scab[N] สะเก็ดแผล, Syn. crust, eschar, slough
scale[N] สะเก็ด, See also: เกล็ด
scurf[N] สะเก็ด, See also: เกล็ด
sliver[N] เศษไม้, See also: สะเก็ดไม้, เศษเล็กๆ, Syn. clip, shiver, splinter
slough[N] คราบ, See also: สะเก็ด, สะเก็ดแผล, Syn. exuviae, cast-off skin
squama[N] สะเก็ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aventurine(อะเวน'ทิวริน) n. สะเก็ดแก้วสีทอง (ใช้ในการประดับ) , หินแร่งที่มีสะเก็ดระยิบระยับของ mica hematite., Syn. aventurin, goldstone
crust(ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก, Syn. coating
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
exfoliationผิวหนังลอกเป็นสะเก็ด
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
fragment(แฟรก'เมินทฺ) n. เศษที่แตกออก,ชิ้นที่แตกออก,ส่วนที่ยังทำไม่เสร็จ,ส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์,สะเก็ด. vi. แตกตัวออก,แตกออกเป็นเศษ. vt. แยกออกเป็นชิ้น ๆ ,ทำให้แตกออกเป็นชิ้น ๆ, Syn. portion,part ###A. whole,all
fragmental(แฟรกเมน'เทิล) adj. เป็นเศษ,เป็นชิ้น,เป็นสะเก็ด,ขาด ๆ วิ่น ๆ ,ไม่ปะติดปะต่อกัน,ไม่สมบูรณ์. -fragmentally adv.
furfurn. การเกิดสะเก็ดบนผิวหนังเช่นขี้รังแค,ขี้รังแค -pl. furfures
furfuraceousadj. คล้ายรำข้าว,เป็นสะเก็ด
laminated(แลม'มะเนทิด) adj. มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ,มีลักษณะเป็นแผ่นบาง,ตกสะเก็ด

English-Thai: Nontri Dictionary
chip(n) ชิ้น,เศษ,สะเก็ดหิน,เบี้ย,แผ่นบางๆ
crust(n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล
flake(n) แผ่น,ชิ้นบาง,เกล็ด,สะเก็ด,ชั้น,ฝอย
flaky(adj) เป็นฝอย,เป็นเกล็ด,เป็นแผ่น,เป็นชิ้นบาง,เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น
fragment(n) เศษ,ชิ้น,เสี่ยง,ส่วน,สะเก็ด
laminate(vt) ตกสะเก็ด,ลอกเป็นแผ่น,ทุบให้เป็นแผ่น
meteor(n) ดาวตก,สะเก็ดดาว,ผีพุ่งไต้
meteorite(n) ลูกอุกาบาต,สะเก็ดดาว,ดาวตก
scab(n) คนที่ไม่ยอมเข้าพวก,สะเก็ดแผล
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top