ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พราว

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พราว-, *พราว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พราว[ADJ] dazzling, See also: glittering, sparkling, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: แสงพราวของดวงดาวทำให้เธอมองแล้วเพลิน, Thai definition: ที่มากมาย
พราว[ADV] dazzling, See also: glittering, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงดาวบนท้องฟ้าส่งแสงพราวมองเห็นชัดบนแผ่นฟ้าสีดำสนิท, Thai definition: อย่างมากมาย
พราว[V] dazzle, See also: glitter, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, Example: ดวงหน้าของหญิงสาวพราวไปด้วยหยดน้ำ, Thai definition: มีมากมาย
พราวแพรว[V] gorgeous, See also: glow, glitter, sparkle, Syn. แพรวพราว, แวววาว, พราวแพรว, พราว, แพรว, Example: นิ้วของเธอพราวพราวแพรวไปด้วยเพชร, Thai definition: ละลานตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พราว(พฺราว) ว. พราย, แวววาว, เช่น แต่งเครื่องเพชรพราว
พราวโดยปริยายหมายความว่า มากมาย เช่น มีเล่ห์เหลี่ยมพราวไปหมด.
พราวตาว. อาการที่ทำให้เห็นพร่าไปหมด.
พราวแพรว(-แพฺรว) ว. เลื่อม, แวววาว, วับ ๆ วาบ ๆ, พราย ๆ, พราว, เช่น แสงเพชรมีประกายพราวแพรว, แพรวพราว แพรวพราย หรือ พรายแพรว ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's just dazzling along I-75.มันเป็นเพียงแค่พราวตาม I-75 The Birdcage (1996)
Just dazzling.เพียงพราว The Birdcage (1996)
For the $450,000 we put into this beast, it ought to be able to stand on its head, split the atom... and fart "The Star Spangled Banner. "สำหรับ $ 450,000 เราใส่ลงไปในสัตว์นี้ มันควรที่จะสามารถ ที่จะยืนอยู่บนหัวของมันแยกอะตอม ... และผายลม "ดาวแพรวพราวธง". Dante's Peak (1997)
# Are the stars out tonight?ฤาราตรียาว พราวดารา Pi (1998)
Aside from the fact that he is gorgeous, charming and sings like an angel...นอกจากรูปหล่อ เสน่ห์พราว ร้องเพลงเก่ง Woman on Top (2000)
-...and Proudfoots.เบรซเกอร์เดล - และพราวด์ฟู้ต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
-Proudfeet!- พราวด์ฟี้ต The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Because his parent is like thisพราว่าพ่อแม่ของ เค้าเป็นอย่างงั้นหนิ Be with You (2004)
Because, one day, you will want to know.พราว่า วันหนึ่ง... คุณจะอยากรู้ White Noise (2005)
Of course you can. After all, you've had plenty of practice.แน่นอนนายทำได้ ที่สำคัญ นายเหลี่ยมคูแพรวพราว The Longest Yard (2005)
I think I'm getting better because of you. Really...ผม ทำตัวดีขึ้น เพราว่าแม่ฮะ Sad Movie (2005)
# Like those stars embroidered in my eyes#ประหนึ่งหมู่ดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน 200 Pounds Beauty (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พราว[v.] (phrāo) EN: full of ; filled with ; bristle   
พราว[adv.] (phrāo) EN: dazzling ; glittering ; sparkling   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fancy(แฟน'ซี) {fancied,fancying,fancies} n. จินตนาการ,ความนึกฝัน,ความนึกชอบ,รสนิยม, adj. แห่งจินตนาการ,ซึ่งมีการประดับตกแต่ง,มีสีสันแพรวพราว,ลวดลาย, (ราคา) แพงมาก. vt. จินตนาการ,นึกฝัน,ชอบ, Syn. liking

English-Thai: Nontri Dictionary
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spangle(vi) ส่องแสงแพรวพราว,ส่องแสงแวบวับ
spangle(vt) ทำให้แพรวพราว
tinsel(adj) แพรวพราว,หรูหรา,ฉูดฉาด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top