ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stand on end

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stand on end-, *stand on end*, stand on en
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stand on endIt made my hair stand on end.
stand on endMake one's hair stand on end.
stand on endThe news made my hair stand on end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้ง[V] stand erect, See also: stand on end, Syn. ตั้งชัน, Example: ขนตั้งชันเมื่อได้ยินเสียงหมาหอน, Thai definition: ชูตัวหรือทำให้ทรงตัวในลักษณะที่ไม่ใช่นอนหรือล้ม

Japanese-English: EDICT Dictionary
逆立つ[さかだつ, sakadatsu] (v5t,vi) to stand on end; to bristle up; to be ruffled [Add to Longdo]
逆立てる[さかだてる, sakadateru] (v1,vt) to stand on end (hair, fur); to bristle; to ruffle (up) [Add to Longdo]
身の毛が弥立つ;身の毛がよだつ[みのけがよだつ, minokegayodatsu] (exp,v5t) (See 身の毛の弥立つ) to have one's hair stand on end [Add to Longdo]
身の毛の弥立つ;身の毛のよだつ[みのけのよだつ, minokenoyodatsu] (exp,v5t) (See 身の毛が弥立つ) to have one's hair stand on end; hair raising [Add to Longdo]
弥立つ[よだつ;いよだつ, yodatsu ; iyodatsu] (v5t) (See 身の毛が弥立つ) to stand up straight; to stand on end (e.g. of hair); to have the creeps [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top