ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vivacity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivacity-, *vivacity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivacity(n) ความมีชีวิตชีวา, See also: ความร่าเริง, ความสนุกสนาน, Syn. liviness, spirit, vigor, Ant. spiritlessness, languor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivacity(วิแวส'ซิที) n. ความมีชีวิตชีวา, ความร่าเริง, ความคล่องแคล่ว, ความสนุกสนาน

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacity(n) ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivacity

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebhaftigkeit { f } | Lebhaftigkeiten { pl }vivacity | vivacities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vivacity \Vi*vac"i*ty\, n. [L. vivicitas: cf. F. vivacit['e].]
   The quality or state of being vivacious. Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) Tenacity of life; vital force; natural vigor. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
        The vivacity of some of these pensioners is little
        less than a miracle, they lived so long. --Fuller.
     [1913 Webster]
   (b) Life; animation; spiritedness; liveliness; sprightliness;
     as, the vivacity of a discourse; a lady of great
     vivacity; vivacity of countenance.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Liveliness; gayety. See {Liveliness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivacity
   n 1: characterized by high spirits and animation

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top