Search result for

เปรียว

(27 entries)
(0.0198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปรียว-, *เปรียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรียว[V] be nimble, See also: be agile, active, brisk, lively, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว
เปรียว[V] slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
เปรียว[ADJ] quick, See also: active, wild, nimble, agile, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: นายพรานตั้งใจว่าจะจับเจ้ากระต่ายป่าตัวเปรียวนี้ให้ได้, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปรียว(เปฺรียว) ว. ไม่เชื่อง, ว่องไว, (ใช้แก่สัตว์บางชนิดเช่นนกหรือไก่เป็นต้นที่ไม่คุ้นคน), โดยปริยายใช้แก่สิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น
เปรียวเพรียว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She looked so perky in her little short shorts.เธอดูปราดเปรียวดีในกางเกงขาสั้น สั้น... Friday Night Bites (2009)
Bottom line, you guys need a chubby, agile guy.แบบสรุปละกัน พวกคุณต้องการคนอ้วนซักคนที่ปราดเปรียว Investigative Journalism (2010)
In short...ไม่มีสัญญาณตอบรับ จากความฉลาดปราดเปรียวของผม Limitless (2011)
She's quick. Like a puma.เธอปราดเปรียวเหมือนแมวพูม่าเลย No Strings Attached (2011)
But the one I shot was lean and fast.อีกตัวปราดเปรียวและว่องไว Magic Bullet (2011)
We're too quick and too smart for the half-wit king in Camelot.พวกเราทั้งฉลาด ทั้งปราดเปรียว พระราชาคาเมลอทซื้อบื้อๆตามเราไม่ทันหรอก The Sword in the Stone: Part One (2011)
I have the instinct of a cat.ปราดเปรียว ว่องไว ฉันมีสัญชาตญาณแมว An American Tail (1986)
You have an amazing agility.คุณมีความปราดเปรียวที่น่าอัศจรรย์ Bicentennial Man (1999)
But when she laid eyes on the dashing Toninho, all of her dreams took flight."รับสมัครเชฟ" แต่พอเธอสบตาหนุ่มเปรียวโทนินโย่ ฝันของเธอก็โบยบินไปหมด Woman on Top (2000)
Now it's Munez. The youngster's got some great skill.ลูกอยู่ที่มูเนซ เขาปราดเปรียวมาก ทักษะดี Goal! The Dream Begins (2005)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
athletic(แอธเลท'ทิค) adj. มีร่างกายที่แข็งแรง,ปราดเปรียว, เกี่ยวกับนักกีฬาหรือกรีฑา,มีร่างกายที่เหมือนนักกีฬา, Syn. physically strong, robust)
brisk(บริสคฺ) {brisked,brisking,brisks} adj. รวดเร็ว,ปราดเปรียว,ว่องไว,แรง (ลม) vt. ทำให้รวดเร็ว,ทำให้มีชีวิตชีวา,ทำให้รุ่งเรือง vi. ว่องไว,กระวีกระวาด,รุ่งเรือง, See also: briskness n., Syn. quick
cobby(คอบ'บี) adj. ปราดเปรียว,หัวดื้อ
dapper(แดพ'เพอะ) adj. เรียบร้อย,ฉลาด,เล็กและปราดเปรียว., See also: dapperness n., Syn. trim ###A. sloppy
dynamic(ไดแนม'มิค) adj. เกี่ยวกับพลังงาน,เกี่ยวกับฤทธิ์,เกี่ยวกับการเคลื่อนที่,จลนะ,เกี่ยวกับแรง,เกี่ยวกับอำนาจ,เคลื่อนที่ได้,มีพลัง,ปราดเปรียว. n. อำนาจหรือแรงเคลื่อนที่,พลวัต, Syn. motive,kinetic
ingenious(อินเจน'เยิส) adj. ช่างประดิษฐ์,เฉลียวฉลาด,คล่องแคล่ว,ปราดเปรียว,เจ้าความคิด., See also: ingeniousness n., Syn. adroit
perk(เพิร์ค) vi. เชิดหน้า,เงย,ชูคอ,กระฉับกระเฉงขึ้นมา,เสือก,ทะลึ่ง,วางมาด,วางท่า vi.,vt. กรอง,ชง,ซึมผ่านadj. ปราดเปรียว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,อวดดี,เชิดหน้า,เงยหน้า,แต่งตัว. perkingly adv., See also: perkish adj., Syn. perky
perky(เพิร์ค'คี) adj. ทะลึ่ง,เสือก,อวดดี,ว่องไว,ปราดเปรียว., See also: perkily adv. perkiness n., Syn. spirited
trigger(ทริก'เกอะ) n. ไกปืน,นกสับ,อุปกรณ์นกสับ,สิ่งกระตุ้น vt. ลั่นไกปืน,ยิง,ระเบิด. -Phr. (quick on the trigger ว่องไว ปราดเปรียว คล่องแคล่ว) ., Syn. cause,elicit

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top