ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fo

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fo-, *fo*
Possible hiragana form: ふぉ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
foam[โฟม] (n) ฟอง
FOC(abbrev) Free of Charge

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
food truck(n) รถขายอาหาร

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Foreign Corrupt Practices Act(n, uniq) รัฐบัญญัติว่าด้วยพฤติกรรมการคอร์รัปชั่นในต่างประเทศ, See also: R. FCPA

Longdo Dictionary ภาษา เยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
formschluessig[ฟอร์ม-ชะ-ลุส-สิช] (adj) form-fit/interlocking/positive-locking/positive fit

English-Thai: Longdo Dictionary
fog(n) หมอก
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
football(n) ถ้าในอเมริกา จะหมายถึง กีฬาอเมริกันฟุตบอล (ถ้าจะพูดถึงฟุตบอลในความหมายที่ใช้กันในบ้านเรา จะเรียกว่า soccer แทน)
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
foreign exchange reserve(n) ทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย
foresaw(vt) รู้ล่วงหน้า (กริยาช่องที่ 2 ของ foresee)
foreword(n) คำนำ เช่น Usually a book’s Foreword consists of someone telling you a bunch of stuff about about the book you’re holding in your hand—either to encourage you to buy it, or to get you excited about the book before you read it., See also: preface

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fob(vt) หลอกลวง (คำโบราณ), See also: โกง, Syn. cheat, deceive
fob(n) สายโซ่นาฬิกาที่ผูกติดกับกระเป๋าเสื้อ
foe(n) ศัตรู, See also: ข้าศึก, ปรปักษ์, อมิตร, อริ, Syn. enemy, opponent, adversary, Ant. friend, ally
fog(n) หมอก, See also: หมอกควัน, Syn. mist, haze
fog(vt) ทำให้เป็นฝ้ามัว, See also: ปกคลุมไปด้วยหมอก
fog(n) ความสับสน, See also: ความงงงัน, ความมืดมน, Syn. daze, stupor, obfuscation, Ant. clarity
fog(vt) ทำให้งงงวย, See also: ทำให้มึนงง, Syn. daze, befuddle
fog(vt) ทำให้คลุมเครือ, See also: ทำให้สับสน, Syn. obfuscate, blur, darken, Ant. clarify
fog(vi) คลุมเครือ, See also: มืดมน, ไม่ชัดเจน, Ant. clear
fop(n) ผู้ชายเจ้าสำอาง, See also: ผู้ชายที่ชอบแต่งตัว, Syn. dandy, coxcomb, gallant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foal(โฟล) n. ลูกม้าหรือลูกลา vt.,vi. คลอด,ออกลูก
foam(โฟม) n. ฟอง,ฟองเหงื่อ,ฟองน้ำลาย,ฟองที่เกิดจากการฉีดเครื่องดับเพลิง,ยางฟองน้ำ,ทะเล. vi. เกิดฟอง,ปล่อยฟอง. -foamingly adv., See also: foamless adj. foamy adj., Syn. froth, effervescence
fob(ฟอบ) {fobbed,fobbing,fobs} n. สายห้อยนาฬิกาที่เอว และใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง,กระเป๋านาฬิกาที่กางเกง vt. โกง,หลอกลวง
focal(โฟ'คัล) adj. เกี่ยวกับจุดโฟกัส.
foci(โฟ'ไซ) n. พหูพจน์ของ focus
focus(โฟ'คัส) {focused,focusing,focuses} n.โฟกัส,จุดรวมแสง,จุดความสนใจ,จุดศูนย์รวม,จุดแรกเริ่มของโรค. vt. ทำให้รวมกันที่จุดหนึ่ง,ทำให้รวมแสง,เพ่งความคิด. vi. รวมกันที่จุดหนึ่ง,รวมแสง, Syn. hub, center, eye, heart -pl. focuses, foci
fodder(ฟอด'เดอะ) n. อาหารปศุสัตว์. vt. เลี้ยงด้วยอาหารปศุสัตว์
foe(โฟ) n. ศัตรู,ข้าศึก,ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้หน่วงเหนี่ยว,ผู้ต่อต้าน,สิ่งที่เป็นภัย
foetal(ฟี'เทิล) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของทารกในครรภ์
foetation(ฟีเท'เชิน) n. การตั้งครรภ์, Syn. pregnancy

English-Thai: Nontri Dictionary
foal(n) ลูกม้า,ลูกลา
foam(n) ฟอง,ฟองน้ำลาย,ฟองเหงื่อ,ฟองคลื่น
foam(vi) เป็นฟอง,เดือด,เกิดฟอง,ปล่อยฟอง
foamy(adj) เต็มไปด้วยฟอง,เป็นฟอง,คล้ายฟอง
fob(n) กล่องใส่นาฬิกาพก
focal(adj) เกี่ยวกับจุดโฟกัส
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
focus(vt) ทำให้รวมแสง,สำรวม,เพ่งความคิด
fodder(n) หญ้าแห้ง,ฟาง,อาหารสัตว์
foe(n) ศัตรู,คู่อริ,คู่อาฆาต,ข้าศึก,ปรปักษ์,ฝ่ายตรงข้าม,คู่ต่อสู้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
FO (fiber optics)เอฟโอ (วิทยาการเส้นใยนำแสง) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
FO (fiber optics)เอฟโอ (วิทยาการเส้นใยนำแสง) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foam tabletยาเม็ดฟองฟู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
foamingการเกิดฟอง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
focal-จุดรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal infectionการติดเชื้อเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal inflammationการอักเสบเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal lengthความยาวโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focal myelitisไขสันหลังอักเสบเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal radiusรัศมีโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foamโฟม [TU Subject Heading]
Foamโฟม, Example: เป็นวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อในกิจวัตรประจำวัน รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหาร และการอุตสาหกรรมการผลิตโฟม มักจะใช้ซีเอฟซีในกระบวนการผลิต โฟมที่ใช้ประโยชน์แล้วเมื่อถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม จะสร้างปัญหาในการเก็บขนและการกำจัด เนื่องจากย่อยสลายได้ยาก แนวทางแก้ไขปัญหากระทำได้โดยลดการใช้โฟม นำกลับมาใช้ใหม่ หรือใช้วัสดุอื่นทดแทนโฟมที่ผลิตในประเทศไทย มี 10 ชนิด คือ โฟมพลาสติก ฟองน้ำบางและโฟมที่ใช้ทำฉนวนกันความร้อน [สิ่งแวดล้อม]
Foamโฟม,ฟอง [การแพทย์]
foamโฟม, ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่ง ภายในเนื้อมีรูพรุนของฟองอากาศอยู่มาก มีน้ำหนักเบา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Foam and Foam Stabilityการทดสอบฟองและเสถียรของฟอง [การแพทย์]
Foam Bathโฟมสำหรับอาบน้ำ [การแพทย์]
Foam Booster Agentsสารเพิ่มฟอง [การแพทย์]
Foam Boostersสารเพิ่มฟอง [การแพทย์]
Foam Cellsโฟมเซลล์ [การแพทย์]
Foam Creamยาชนิดที่เป็นฟองพวกครีม [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fodderอาหารปศุสัตว์,วัตถุดิบอาหารปศุสัตว์
fold it into(phrase) combine two things by blending smaller one to larger one
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
folksonomy(n) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy
followed inเป็นไปตาม
followership(n) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม
followingYou have already invited the following people
fomite(n) วัตถุที่เป็นพาหะนำเชื้อโรค เช่น จานชาม หนังสือ ลูกบิดประตู เสื้อผ้า เป็นต้น
fongลูกนก หงส์
foodภัตราหาร, See also: food

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
¶ Mary, Mary, bo Birley, Bonana fanna ¶ Fo Firley, fee fy mo Mary, Mary!แมรี่ แมรี่ โบ-เบอรี่ บานาน่า แฟนน่า โฟรี่ ฟี-ไฟ-โฟ แมรี่ แมรี่ Punchline (1988)
¶ Jesus, Jesus, bo Jesus, Bonana fanna ¶ Fo Jesus, fee fy mo Jesus, Jesus!จีซัส จีซัส โม-จีซัส บานาน่า-แฟนน่า โฟ-จีซัส ฟี-ไฟ-โฟ จีซัส จีซัส Punchline (1988)
I'm gonna pretend fo both our sakes you didn't say anything like that.ฉันจะแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้ยิน นายก็อย่าพูดอะไรอย่างนั้นอีก Chapter One 'Genesis' (2006)
You'll turn into your true form fo shoเเกจะต้องเผยร่างจริงออกมา A Chinese Ghost Story (2011)
# Banana fanna fo Fudy ##9834; Banana fanna fo Fudy #9834; The Name Game (2013)
# Banana fanna fo Fana ##9834; Banana fanna fo Fana #9834; The Name Game (2013)
# Then I say the name and banana fanna and a fo ##9834; Then I say the name and banana fanna and a fo #9834; The Name Game (2013)
# Banana fanna fo Fepper ##9834; Banana fanna fo Fepper #9834; The Name Game (2013)
# For Fred, Fred, drop the Fs... fo Red ##9834; For Fred, Fred, drop the Fs- - fo Red #9834; The Name Game (2013)
# Then banana fanna fo # # Banana fanna fo ##9834; Then banana fanna fo #9834; #9834; The Name Game (2013)
# Kit, Kit, bo Bit, banana fanna fo Fit ##9834; Kit, Kit, bo Bit, banana fanna fo Fit #9834; The Name Game (2013)
Tiny dog is gonna fo first. Everybody, T.D is going first.หมากระเป๋าจะเริ่มก่อน ทุกคน หมาเป๋าเริ่มก่อน The Secret Life of Pets (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fo$100 will cover all your expenses for the trip.
fo3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
fo60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
fo82% - more than four-fifths - of the island's exports is agricultural produce.
foA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
foA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
foA baby comes to chew foods.
foA bad habit, once formed, cannot easily be got rid of.
foA bad habit, once formed, is difficult to get rid of.
foAbandon law for art.
foA bat hunts food and eats at night, but sleeps during the day.
foA beautiful lake lay just beyond the forest.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ(v) for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ริบทรัพย์สิน(v) forfeiture of property, Syn. ยึดทรัพย์สิน, Ant. คืนทรัพย์สิน, Example: โทษอาญาที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา ได้แก่ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน, Thai Definition: รวบเอาทรัพย์สินมาเสียหมดโดยพลการหรือโดยอำนาจกฎหมาย
ความเข้มแข็ง(n) strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง
ชาติปางก่อน(n) past life, See also: former life, previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ, Example: เราคงที่มีเรื่องไม่ถูกกันมาแต่ชาติปางก่อนถึงได้ทะเลาะกันอยู่เรื่อย, Thai Definition: ชาติที่แล้ว
ตกกระไดพลอยโจน(v) confess, See also: follow through after a false step, Example: เขาปฏิเสธไม่ได้จนต้องตกกระไดพลอยโจนรับผิดทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำ, Thai Definition: จำเป็นที่จะต้องยอมเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีทางเลี่ยง, Notes: (สำนวน)
ประเพณีพื้นบ้าน(n) folk custom, See also: tradition, local custom, Example: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน, Thai Definition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
ผู้ตาม(n) follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น
ลึกล้ำ(adj) forceful, Syn. ล้ำลึก, Example: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว, Thai Definition: ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง
วันข้างหน้า(n) future, See also: following days, Syn. ภายหน้า, ข้างหน้า, ภายภาคหน้า, ในอนาคต, ในภายหน้า, วันหน้า, Ant. วันก่อนหน้า, Example: เราควรผูกมิตรกันไว ้เผื่อวันข้างหน้าจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้, Count Unit: วัน, Thai Definition: เวลาต่อไปในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง
วันหลัง(n) future, See also: following day, later, Syn. วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง, Ant. วันก่อนหน้า, Example: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้, Count Unit: วัน, Thai Definition: วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [m]
อดีตสมัย[adītsamai] (n) EN: former times
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
แอ่ง[aeng] (n) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake  FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOP EH1 F OW1 P IY1
FOB F AO1 B
FOG F AO1 G
FOG F AA1 G
FOO F UW1
FOE F OW1
FOR F AO1 R
FOP F AO1 P
FOR F ER0
FOX F AA1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
FO (n) ˌɛfˈou (e2 f ou1)
fob (v) fˈɒb (f o1 b)
foe (n) fˈou (f ou1)
fog (v) fˈɒg (f o1 g)
fop (n) fˈɒp (f o1 p)
for (in) fɔːr (f oo r)
fox (v) fˈɒks (f o1 k s)
foal (v) fˈoul (f ou1 l)
foam (v) fˈoum (f ou1 m)
fobs (v) fˈɒbz (f o1 b z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, ] former; original; primary; raw; level; cause; source, #721 [Add to Longdo]
正式[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal, #843 [Add to Longdo]
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, ] form; shape; situation; circumstance, #1,004 [Add to Longdo]
[bī, ㄅㄧ, ] force; compel; drive; press for; extort; press on towards; press up to; to close (in on); make (someone do something), #1,124 [Add to Longdo]
比如[bǐ rú, ㄅㄧˇ ㄖㄨˊ, ] for example; for instance; such as, #1,130 [Add to Longdo]
食品[shí pǐn, ㄕˊ ㄆㄧㄣˇ, ] foodstuff; food; provisions, #1,151 [Add to Longdo]
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, / ] foot; leg; base; kick, #1,235 [Add to Longdo]
首次[shǒu cì, ㄕㄡˇ ㄘˋ, ] for the first time, #1,345 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] food; cuisine; cooked rice; meal, #1,546 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง, See also: die Reihenfolge
Folge(n) |die, pl. Folgen| สิ่งที่เกิดต่อเนื่องกัน, See also: die Konsequenz
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| ติดตาม, ตาม เช่น Die Polizei ist dem Dieb gefolgt. ตำรวจติดตามขโมย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
Folie(n) |die, pl. Folien| แผ่นพลาสติกหรือแผ่นโลหะบางๆที่ใช้คลุมอาหาร, แผ่นใส
Fonds(n) |der, pl. Fonds| เงินทุน, ทุน, กองทุน เช่น Forschungsfonds เงินทุนวิจัย
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fortress(n) ป้อมปราการ
fortschrittlich(adj) ที่มีความก้าวหน้า/ต่อเนื่อง
Foxtrott {m} Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?Hallo Foxtrott, gibt es einen Job, bei dem ich dir helfen kann?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fototafel {f}photo board [Add to Longdo]
Fock {f} [naut.]fore sail; jib [Add to Longdo]
Fockmast {m} [naut.] | Fockmasten {pl}foremast | foremasts [Add to Longdo]
Fockrahe {f} [naut.]foreyard [Add to Longdo]
Fockbaum {m} [naut.]club [Add to Longdo]
Fockhals {m}tack [Add to Longdo]
Focksegel {n} [naut.] | Focksegel {pl}foresail | foresails [Add to Longdo]
Focksegel {n} [naut.]headsail [Add to Longdo]
Fockschiene {f} [naut.]jib track [Add to Longdo]
Fockstag {m} [naut.]forestay [Add to Longdo]
Fohlen {n} | Fohlen {pl}foal; colt; filly | foals [Add to Longdo]
Fokus {m}focus [Add to Longdo]
Folge {f}; Reihe {f}; Serie {f}; Abfolge {f}sequence [Add to Longdo]
Folge {f}; Reihe {f}; Serie {f}; Sequenz {f}run [Add to Longdo]
Folge {f}; Auswirkung {f}consequence [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
fourchette(n) |f, pl. -s| ส้อม
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
jouer au foot(vt) เล่นฟุตบอล, Syn. faire du foot
Image:
coup de foudre(phrase) อาการตกหลุมรักอย่างรวดเร็ว
affoler(vt) คลั่ง, เป็นบ้า เช่น Cet accident l'a affolé.

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
forget(adj) ลืม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch) [Add to Longdo]
○;〇(iK)[まる, maru] (n) (1) circle (sometimes used for zero); (2) (See ◎) (ant [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
2ちゃんねる[にちゃんねる, nichanneru] (n) {comp} 2channel (Japanese online forum) [Add to Longdo]
4WD[よんダブリューディー, yon daburyu-dei-] (n) four-wheel drive (vehicle) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
アクセス情報[アクセスじょうほう, akusesu jouhou] access information [Add to Longdo]
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format [Add to Longdo]
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information [Add to Longdo]
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
エントリ情報[エントリじょうほう, entori jouhou] entry-information [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
上達[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
促進[そくしん, sokushin] foerdern, beschleunigen [Add to Longdo]
公式[こうしき, koushiki] formell, offiziell [Add to Longdo]
写真[しゃしん, shashin] Fotografie, Foto, Aufnahme [Add to Longdo]
勧業[かんぎょう, kangyou] Foerderung_der_Industrie [Add to Longdo]
去る[さる, saru] fortgehen, verlassen, vergehen [Add to Longdo]
可塑性[かそせい, kasosei] Formbarkeit, Platizitaet [Add to Longdo]
大学院[だいがくいん, daigakuin] Forschungskursus (einer Universitaet) [Add to Longdo]
奨励[しょうれい, shourei] Foerderung, Unterstuetzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fo \Fo\ (f[=o]), n.
   The Chinese name of Buddha.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 FO
   n 1: an officer holding the rank of major or lieutenant colonel
      or colonel [syn: {field-grade officer}, {field officer},
      {FO}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FO
     Fiber Optic
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top