ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ปรปักษ์

   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปรปักษ์-, *ปรปักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปรปักษ์[N] enemy, See also: opponent, adversary, foe, antagonist, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่แข่ง, คู่ปรับ, คู่อริ, คู่กัด, ปรปักษ์, Example: กองทัพแห่งชาติร่วมต่อสู้กับฝ่ายปรปักษ์, Count unit: ฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปรปักษ์(ปอระ-) น. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance.ให้เราสู้เพื่อปลดปล่อยโลก ขจัดซึ่งปรปักษ์ประชาชน จะไม่ทำด้วยความกระหาย เกลียดชังและความพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
From now on, Kang High is the worst enemy of the Red Cross!"จากนี้เป็นต้นไป โรงเรียนคังของพวกเรา จะตั้งตนเป็นปรปักษ์กับสภากาชาดอย่างถาวร Crazy First Love (2003)
I don't want to see any enmityข้าไม่ต้องการเห็นความเป็นปรปักษ์ Fearless (2006)
You are now classified an enemy of the state.ขณะนี้คุณถูกจัดเป็นปรปักษ์ต่อแผ่นดิน Eagle Eye (2008)
Our target is the guy who adversely affected the history of the Japanese economy.เป้าหมายของเราก็คือคนที่เป็นปรปักษ์และส่งผลกระทบต่อเศรษกิจของญี่ปุ่น Eiga: Kurosagi (2008)
He was a sad man and a noble adversary.เขาเป็นชายชีวิตน่าเศร้า และยังเป็นปรปักษ์กับชนชั้นสูง Frost/Nixon (2008)
But isn't that hatred a good reason to step away?เเต่ไม่ใช่การเป็นปรปักษ์ การถอยออกไปเป็นเหตุผลที่ดีไม่ใช่เหรอคะ Balm (2009)
You know him as the anti-christ.นายรู้จักเขาในนาม ปรปักษ์ของพระเยซู นั่นไม่ใช่ฉัน I Believe the Children Are Our Future (2009)
The antichrist is not, Lucifer's child.ปรปักษ์ของพระเยซู ไม่ใช่ลูกของลูซิเฟอร์ I Believe the Children Are Our Future (2009)
I could buy and sell you, something you should factor into your decision should you choose to make our disagreement public.ผมจะซื้อมาแล้วขายทิ้งเล่นๆ ก็ขนหน้าแข้งไม่ร่วง ฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะประกาศตัว เป็นปรปักษ์กับผม Watchmen (2009)
We need to shift his animosity from his father to his godfather.เราต้องการที่จะเปลี่ยนความเป็นปรปักษ์ของเขาจากพ่อของเขาที่พ่อทูนหัวของเขา Inception (2010)
She's a sociopath.เธอเป็นปรปักษ์Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปรปักษ์[n.] (pørapak) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist   FR: ennemi [m] ; opposant [m] ; adversaire [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
public enemy(n ) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enemy[N] ศัตรู, See also: ปรปักษ์, ข้าศึก, คู่อริ, คู่แค้น, Syn. antagonist, foe, opponent, Ant. friend, supportor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.
animosity(แอนนิมอส' ซิที) n. ความจง-เกลียดจงชัง, ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด
animus(แอน' นิมัส) n. ความเป็นปรปักษ์, ความเกลียด, เจตจำนง, Syn. animosity
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antogonistic(แอนแทก' โกนิสทิค) adj. ซึ่งต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, ไม่เป็นมิตร, Syn. hostile, opposed ###A. supportive, harmonious)
conflict(คอน'ฟลิคทฺ) n. การต่อสู้,การเป็นปรปักษ์,การขัดแย้ง,การทะเลาะ,สงคราม,การสู้รบ. vi. ปะทะ,ต่อสู้,ทะเลาะ, See also: conflictingly adv. confliction n. ดูconflict conflictive adj. ดูconflict conflictory adj. ดูconflict คำที่มีความหมายเหมือ
contestant(คันเทส'เทินทฺ) n. ผู้แข่งขัน,ผู้เข้าแข่ง,คู่ปรปักษ์, Syn. entry

English-Thai: Nontri Dictionary
animosity(n) ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
animus(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นอริ,ความเป็นปรปักษ์
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
antipathy(n) ความเกลียดชัง,ความเป็นปรปักษ์
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
belligerent(n) คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี
contestant(n) ผู้ต่อสู้,คู่ปรปักษ์,ผู้แข่งขัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adversarialปรปักษ์ ฝ่ายตรงข้าม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top