Search result for

แอ่ง

(68 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอ่ง-, *แอ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ่ง[N] shallow lake, Example: นกนางนวลแกลบมักวางไข่ตามแอ่งหินตื้นๆ ตามเกาะแก่งกลางทะเล, Thai definition: ที่ซึ่งลาดลึกลงไปแต่น้อยพอน้ำขังได้
แอ่งน้ำ[N] basin, See also: pond, swamp, Example: ยายส่งเรือกระดาษให้เราค่อยๆ ลอยมันลงในแอ่งน้ำทีละลำ, Count unit: แอ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอ่งน. ที่ซึ่งลาดลึกลงไปพอนํ้าขังได้.
แอ้งแม้งว. อาการที่นอนนิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลังเป็นต้น ในคำว่า นอนแอ้งแม้ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
basinแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
craterแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
depressionแอ่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fossaแอ่ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
foveaแอ่ง, รอยบุ๋ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hollowแอ่ง, รอยหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fossaแอ่ง, หลุม, ร่อง, ราง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lacunaแอ่ง, หลุม, โพรง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scrobiculusแอ่ง, โพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Basin แอ่ง
บริเวณพื้นที่ที่มีระดับต่ำกว่าพื้นดินโดยรอบ คำนี้ใช้ประกอบกับคำอื่น ๆ เช่น แอ่งทะเลสาบ (lake basin) แอ่งน้ำบาดาล (ground water basin) แอ่งตื้น ๆ บนพื้นมหาสมุทร แอ่งบนผิวดวงจันทร์ แอ่งน้ำขึ้นน้ำลง นอกจากนี้ basin ยังใช้หมายถึง บริเวณลุ่มน้ำ (drainage basin) ลุ่มน้ำ (river basin) และแอ่งโครงสร้าง (structure basin) ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Salina แอ่งเกลือ
แหล่งสะสมของเกลือเนื้อผลึก เช่น ดินโป่ง (salt lick) ชั้นเกลือหินราบ (salt flat) [สิ่งแวดล้อม]
Fault Basin แอ่งรอยเลื่อน
แอ่งที่เกิดจากการยุบตัวลงของพื้นที่เนื่องจาก รอยเลื่อน เช่น แอ่งเชียงใหม่ แอ่งเพชรบูรณ์ [สิ่งแวดล้อม]
Pool of Cold Air แอ่งอากาศหนาว
มวลอากาศหนาวซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการแผ่รังสี ในเวลากลางคืนใน บริเวณที่ลาดชัน แล้วแผ่กระจายลงสู่บริเวณที่ราบลุ่มที่เป็นแอ่งหรือ บริเวณหุบเขาใกล้ ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Anatomic Snuff-Boxแอ่งที่ข้อมือด้านหัวแม่มือเกิดจากการเกร็งเอ็น [การแพทย์]
Cisternsแอ่ง [การแพทย์]
Cranial Fossa, Middleแอ่งกลางของกะโหลก [การแพทย์]
Cranial Fossa, Posteriorแอ่งท้ายของกะโหลก,ช่องกะโหลกส่วนหลัง [การแพทย์]
Fossa, Anteriorแอ่งของสมองส่วนหน้า [การแพทย์]
depressiondepression, แอ่ง, ที่ลุ่มต่ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to jump over the puddles.ฉัน มีการ กระโดดข้ามแอ่งน้ำ I Spit on Your Grave (1978)
This is the Valley of Death.มันคือแอ่งเขามรณะ The Road Warrior (1981)
There's a sump...นี่คือแอ่งน้ำ... The Cave (2005)
...right about here, which then leads to this underwater passageway....ถูกต้อง ที่นี่ล่ะ ซึ่งแอ่งน้ำนี้จะนำทาง พาลงใต้น้ำผ่านไปทางนี้ The Cave (2005)
Get ready to cuddle the love puddle.ถึงเวลาที่มึงนอนกกสาวในแอ่งน้ำ American Pie Presents: Band Camp (2005)
I want you to look at these black pools here.ผมอยากให้ดูแอ่งน้ำสีดำตรงนี้ An Inconvenient Truth (2006)
This is melting water that forms in pools, and if you were flying over it in a helicopter, you'd see it's 700 feet tall.นี่คือน้ำที่ละลายแล้วกลายเป็นแอ่งน้ำ ถ้าบินไปเหนือมันบนเฮลิคอปเตอร์ จะเห็นว่ามันสูง 700 ฟุต An Inconvenient Truth (2006)
And that's when they focused on those pools of melting water.และนั่นก็คือตอนที่พวกเขาเจาะจงไปที่ แอ่งน้ำที่ละลายจากน้ำแข็งเหล่านั้น An Inconvenient Truth (2006)
Dramatic changes.การเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ พวกนี้คือแอ่งน้ำแบบเดียวกัน An Inconvenient Truth (2006)
This shows what happens to the crevasses, and when lakes form, they create what are called mouIins.นี่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นกับรอยแยก เมื่อแอ่งน้ำก่อตัวเป็นทะเลสาบ มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปล่องน้ำ An Inconvenient Truth (2006)
Yeah. The fluid pooled underneath the car.ช่าย ถึงได้มีแอ่งน้ำมันอยู่ใต้รถ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Kendall, I really don't appreciate being called out of my favorite watering hole to come down on the fuckin' graveyard shift.ไม่มีอะไรขวางกั้น เคนดัล ฉันไม่ซึ้งใจหรอกนะ กับการที่เรียกฉันมาจากแอ่งน้ำ เพื่อให้มาที่ที่อย่างกับป่าช้านี่ Halloween (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่ง[n.] (aeng) EN: depressed ground ; low-lying land ; shallow lake   FR: dépression [f] ; enfoncement [m]
แอ่งดินเหนียว[n. exp.] (aeng dinnīo) FR: glaisière [f]
แอ่งน้ำ[n. exp.] (aeng nām) EN: basin   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
basin[N] ลุ่มน้ำ, See also: แอ่งน้ำ, อู่เรือ, ที่จอดเรือซึ่งขุดเข้าไปจากแม่น้ำหรือทะเล
col[N] ช่องเขา, See also: แอ่งของเทือกเขา, ช่องเทือกเขา, Syn. gap, notch
dent[N] แอ่ง, See also: หลุม, รอยบุ๋ม, รอยจม, ส่วนเว้า, Syn. cavity, hole, hollow, Ant. hill, bump
fold[N] แอ่งหรือที่ว่างระหว่างเนินเขา
gulf[N] เหวลึก, See also: แอ่งลึก, Syn. abyss, abysm, depth
marsh[N] บึง, See also: แอ่งน้ำ, หนอง, ที่ลุ่มมีน้ำขัง, Syn. swamp, bog, quagmire
pan[N] แอ่งน้ำบนพื้นดิน
puddle[N] แอ่งน้ำขนาดเล็ก, See also: หล่ม, บ่อดิน, Syn. plash, mud puddle, rut
sump[N] บ่อเก็บของเสีย, See also: แอ่งใส่ของเสีย, ที่ทิ้งของเสีย, Syn. cesspool, dump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
alveolate(แอลวี' เลท -เลท') adj. ซึ่งเป็นแอ่งหรือหลุม., Syn. alveolated, -alveolation n.
alveolus(แอลวี' โอเลิส) n., (pl. -li) แอ่ง, หลุม, ห้องเล็ก, เซลล์เนื้อเยื่อปอด, เบ้าฟัน
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
chuckholen. หลุมบนถนน,แอ่งบนถนน
col(คอล) n. ทางหรือแอ่งของเทือกเขา,ช่องเทือกเขา,ช่องเขา
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
crypt(คริพทฺ) n. ห้องใต้ดินของโบสถ์ใช้เป็นที่ฝังศพ,โพรงต่อมเล็ก ๆ ,แอ่ง,หลุมใต้ดิน, See also: cryptal adj., Syn. tomb,vault,catacomb
dent(เดนทฺ) {dented,denting,dents} n. ส่วนที่ยื่นที่คล้ายฟัน,ฟั่นเฟือง,แอ่ง,รอยเว้า,รอยตอก,vt. ทำเป็นรอยตอก,ทำเป็นรอยบุ๋มหรือแอ่ง. vi. จมลงเป็นรอย,กลายเป็นรอยเว้า
depression(ดีเพรส'เชิน) n. การทำให้ตกต่ำ,ภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำ,บริเวณที่มีความกดดันของอากาศต่ำ,ความกดดันของอากาศต่ำ,ที่เป็นแอ่งหลุมหรือเว้า

English-Thai: Nontri Dictionary
dent(n) รอยบุบสลาย,รอยเว้า,แอ่ง,รอยตอก
dent(vt) ทำให้บุบสลาย,ทำให้เป็นรอยเว้า,ทำให้เป็นแอ่ง
hollow(n) โพรง,หลุม,แอ่ง
pan(n) กระทะ,ถาด,ภาชนะร่อนแร่,แอ่ง
pock(n) ฝี,หนอง,แผลพุพอง,บ่อ,หลุม,แอ่ง
pool(n) บ่อน้ำ,สระน้ำ,แอ่ง,หนองน้ำ,เงินกองกลาง,เงินกงสี,เงินเดิมพัน
puddle(n) บ่อโคลน,หลุม,แอ่ง,ดินเลน
sunken(adj) อยู่ใต้น้ำ,จม,เป็นแอ่ง,โบ๋
trough(n) ราง,แอ่ง,ท้องน้ำ,ร่อง,ท่อน้ำ
well(n) บ่อ,อ่าง,แอ่ง,สระ,น้ำพุ,ปล่องอากาศ,ช่องใส่ของ,ช่องลิฟต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top