ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forensics

F ER0 EH1 N S IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forensics-, *forensics*, forensic
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
forensics(adj) เกี่ยวข้องกับทางศาลหรือกระบวนการทางกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Forensics say a 100 percent positive id.แผนกชันสูตรชัวร์100 % The Bodyguard (1992)
I've seen your work, too, on a table in a forensics lab.ผมเคยเห็นคุณทำงานเช่นกัน บนโต๊ะในห้องปฏิบัติการนิติเวช Mr. Monk Gets Fired (2004)
Please get me another forensics team down here now!ส่งทีมงานกองพิสูจน์หลักฐานทีมอื่น มาที่นี่เดี๋ยวนี้ Mr. Monk Takes His Medicine (2004)
Forensics took it off a pair of contract killers we found dead this morning.นิติเวชได้มาจากศพมือปืนรับจ้าง 2 คน ที่เราพบเมื่อเช้า Four Brothers (2005)
Forensics just wrapped.นิติเวช เพิ่งรวบรวมหลักฐาน. V for Vendetta (2005)
Let's make sure Forensics bags the hands, I want to get a fingernail...ช่วยบอกนิติเวชเข้ามาดูแลต่อด้วย ผมต้องการลายนิ้วมือ Hollow Man II (2006)
Lead forensics investigator.-หัวหน้าฝ่ายนิติเวช An Inconvenient Lie (2007)
Dude, the lead forensics investigator of the joint task force -- that's who.เพื่อน หัวหน้าหน่วยนิติเวช ของทีมสืบสวนเฉพาะต่างหาก ที่เป็นป๋า An Inconvenient Lie (2007)
I work in the forensics department for the miami metro p.D., ผมทำงานในแผนกนิติเวช ที่กรมตำรวจของไมอามี่ See-Through (2007)
Yeah, I'm the lead forensics investigator.ใช่ ผมเป็นหัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวชนะ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Lead forensics investigator -- or at least I used to be.หัวหน้าสืบสวนฝ่ายนิติเวช หรืออย่างน้อยก็เคยเป็น เฮอะ ช่างแม่ม Resistance Is Futile (2007)
Please give me your access code for the forensics database.ผมต้องขอรหัสผ่าน เข้าดูฐานข้อมูลนิติเวช Resistance Is Futile (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORENSICS F ER0 EH1 N S IH0 K S
FORENSICS F AO2 R EH1 N S IH0 K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法医学[fǎ yī xué, ㄈㄚˇ ㄧ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] forensics #61,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鑑識;鑒識[かんしき, kanshiki] (n, vs) (1) judgement; judgment; discernment; discrimination; having eye for; (n) (2) forensics; crime lab [Add to Longdo]
法医学[ほういがく, houigaku] (n) (1) forensic medicine; forensic pathology; forensics; (2) medical jurisprudence; legal medicine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  forensics
      n 1: scientific tests or techniques used in the investigation of
           crimes

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top