ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผู้ตาม

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผู้ตาม-, *ผู้ตาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ตาม[N] follower, See also: supporter, Syn. ผู้ปฏิบัติตาม, คนตาม, Ant. ผู้นำ, Example: เราควรต้องมุ่งหากลยุทธ์ที่จะทำให้เราเป็นผู้ตามที่มีประสิทธิภาพ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติตามผู้อื่นหรือตามคำสั่งผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then one thing sort of led to another.มีผู้นำก็ต้องมีผู้ตาม I Don't Wanna Know (2008)
He was a conquistador. He came here for the gold.เขาเป็นอัศวินนักสำรวจ ผู้ตามหาทองคำ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Follower.ผู้ตาม Mattress (2009)
I'll follow your lead. I trust you.ผมยอมเป็นผู้ตาม ผมเชื่อใจตา Family Matters (2010)
Well, they don't own me, and I'm not very good at being obedient.นี่,ฉันไม่ใช่ทรัพย์สินของพวกนั้น และฉันไม่ใช่ผู้ตามที่ดีด้วย It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
I'd say we're most likely looking for two dominant Alpha male personalities, but we shouldn't rule out one dominant who allows his submissive to have sex with these victims in order to control him.ผมว่าเรากำลังตามหาบุคลิกแบบอัลฟ่าชายที่เป็นผู้นำ แต่เราไม่ควรฟันธง ผู้นำคนหนึ่งที่ยอมให้ผู้ตามของเขา Middle Man (2010)
Well, maybe they like drift through space on... on solar winds, like spores, and...whatever planet they land on first, the female leaves a pheromone trail for the males to follow it, ind it, breed, et cetera.มันอาจลอยหลุดโค้งอวกาศมา เพราะพายุสุริยะ เหมือนกับสปอร์ และดาวไหนก็ตามที่มันไปถึง ตัวเมียก็จะหลั่งฟีโรโมนเอาไว้ให้ตัวผู้ตามมา Attack the Block (2011)
Here's Molly and the stalker on November 8th.นี่ไงมอลลี่และผู้ตาม วันที่ 8 พฤศจิกายน Today I Do (2011)
Your older brother was trained to lead and you were trained to follow.พี่ชายท่านถูกฝึกมาให้เป็นผู้นำ ส่วนท่านถูกฝึกมาให้เป็นผู้ตาม Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Partners of dominant psychopaths are usually submissive, but that doesn't mean that they can't be intelligent or that they're physically weak.คู่หูของคนโรคจิตที่มีอำนาจ ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้ตาม แต่นั่นไม่ได้แปลว่า พวกเขาไม่ฉลาด หรือว่าพวกเขาอ่อนแอ Painless (2011)
Is he dominant or submissive?เป็นผู้นำ หรือผู้ตาม Rubber Man (2011)
The point of the suit is to dehumanize the submissive, turn him into a rubber sex t.จุดประสงค์ของชุดนี้ก็คือทำให้ผู้ตามรู้สึกไม่เป็นมนุษย์ ทำให้เขากลายเป็น ของเล่นยาง Rubber Man (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้ตาม[n.] (phūtām) EN: follower ; supporter   FR: entourage [m]
ผู้ตามเสด็จ[n. exp.] (phūtām sadet) EN: royal entourage   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaser[N] ผู้ตามล่า, See also: นักล่า, Syn. pursuer, hunter
tracer[N] ผู้ตามรอย, See also: ผู้ติดตาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
follower(ฟอล'โลเออะ) n. ผู้ติดตาม,ผู้ตาม,บริวาร,สาวก,ลูกศิษย์,ผู้สนับสนุน,ผู้รับใช้,ผู้เลียนแบบ
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
trailer(เทรล'เลอะ) n. ผู้ลาก,สิ่งที่ใช้ลาก,เครื่องพ่วง,รถพ่วง,พืชไม้เถาวัลย์,สัตว์ที่ใช้ลาก,ผู้สะกดรอย,ผู้ติดตาม,ผู้ตามล่า,บ้านติดกับรถลาก,บ้านพักเคลื่อนที่,ภาพยนตร์ตัวอย่าง,ภาพยนตร์โฆษณา

English-Thai: Nontri Dictionary
escort(n) ผู้ตามไปส่ง,ผู้ไปเป็นเพื่อน,พี่เลี้ยง,เพื่อนเที่ยว
pursuer(n) ผู้ติดตาม,ผู้เจริญรอยตาม,ผู้ตามหา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top