ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

later

L EY1 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -later-, *later*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
multilateral(adj) พหุภาคี เช่น The Multilateral Initiative on Malaria (MIM) is an international collaboration and co-operation in scientific research against malaria.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100, 000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100, 000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
later(adv) ในภายหลัง, See also: ต่อมา, ภายหลัง, ในไม่ช้า, Syn. subsequently
lateral(adj) เกี่ยวกับด้านข้าง, Syn. sideways
laterite(n) ดินสีแดง (พบในบริเวณพื้นที่เขตร้อน), See also: ดินสีสนิมเหล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
later(เล'เทอะ) adj. adv. คุณศัพท์หรือกริยาวิเศษณ์เปรียบเทียบของ late
lateral(แลท'เทอเริล) adj. เกี่ยวกับด้านข้าง. n. ด้านข้าง, ข้าง, สิ่งที่อยู่ด้านข้าง.
bilateral(ไบแลท'เทอรัล) adj. สองข้าง (ด้าน) , ข้างซ้ายและขวา, See also: bilateralism n. ดูbilateral
collateral(คะแลท'เทอรัล) adj. เคียงข้าง, ขนานกัน, เพิ่มเติม, ประกอบ, สังกัด, เป็นส่วนเสริม, ที่สอง, โดยทางอ้อม, ไม่ใกล้ชิด, ห่าง ๆ, See also: collaterality n., Syn. adjunct
dilatern. ดูdilator
equilateraladj., n. (รูป) ซึ่งมีด้านเท่ากันทุกด้าน
multilateral(มัลทิแลท'เทอเริล) adj. หลายด้าน, หลายฝ่าย
plater(เพล'เทอะ) n. ผู้พิมพ์, สิ่งที่พิมพ์, ม้าแข่งขันชั้นเลว
quadrilateral(ควอดระแลท'เทอเริล) adj. มี4ด้าน, มี4ข้าง. n. สี่เหลี่ยม,
unilateral(ยูนิแลท'เทอเริล) adj. ข้างเดียว, ด้านเดียว, ไม่มีด้านกลับ

English-Thai: Nontri Dictionary
lateral(adj) ด้านข้าง, ข้างเคียง, ขวาง
bilateral(adj) มีสองข้าง
collateral(adj) เพิ่มเติม, ผนวก, ประกอบ, เคียงข้าง, ขนานกัน
equilateral(adj) มีด้านเท่ากันหมด
idolater(n) ผู้เคารพรูปปั้น
quadrilateral(adj) มีสี่ด้าน, มีสี่ข้าง
quadrilateral(n) รูปสี่เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
later mortgageการรับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
later mortgageeผู้รับจำนองรายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral-ข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral approximant sound; lateral approximantเสียงเปิดข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral approximant; lateral approximant soundเสียงเปิดข้างลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral areaพื้นที่ส่วนข้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
lateral borderขอบด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
lateral budตาข้าง, ตาแขนง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lateral canthus; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lateral condyle pathวิถีคอนดายล์ด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
laterallateral, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lateralด้านนอก, นอกสุด, ด้านข้าง, ข้างๆ, ส่วนข้าง [การแพทย์]
lateral canallateral canal, คลองซอย [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lateral Columnsส่วนข้าง [การแพทย์]
lateral flow spillwaylateral flow spillway, ทางระบายน้ำล้นด้านข้าง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Lateral Gaze Centerศูนย์ควบคุมการกลอกตาไปทางด้านข้าง [การแพทย์]
Lateral mixingการคลุกเคล้าในแนว นอน [อุตุนิยมวิทยา]
Lateral Positionท่าตะแคง, นอนตะแคงงอเข่า [การแพทย์]
Lateral Position Testการทดสอบท่าข้าง [การแพทย์]
Lateral Recumbent Positionนอนตะแคง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lateral line(n, name) เส้นข้างลำตัวของปลา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sooner or later we'll have to go.ไม่ช้าก็เร็วเราต้องไป The Great Dictator (1940)
He says he heard the boy say "I'm gonna kill you", and a split second later heard a body hit the floor.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กบอกว่า "ฉันจะฆ่าคุณ" และครั้งที่สองแยกต่อมาได้ยินร่างกายกระแทกพื้น 12 Angry Men (1957)
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา! 12 Angry Men (1957)
Didn't hear the scream, did run out in a panic, calmed down later and came back for the knife, risking being caught by the police.ไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องที่ไม่วิ่งออกไปด้วยความตื่นตระหนก, สงบลงต่อมาและกลับมามีดเสี่ยงต่อการถูกจับโดยตำรวจ 12 Angry Men (1957)
They say Colonel Canby's closing in with his Northerners and no later than tomorrow that they'll be in the city.ว่ากันว่านายพันแคนบี พาพวกฝ่ายเหนือเข้ามาประชิดแล้ว ...ไม่เกินพรุ่งนี้แหละ ที่พวกนั้นจะมาถึงเมือง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด How I Won the War (1967)
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน Blazing Saddles (1974)
I'll call you later in the afternoon. I promise.ผมจะโทรมาตอนบ่าย ผมสัญญา Jaws (1975)
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า... Oh, God! (1977)
We're now flying over Hoover Dam, and later we'll pass south of the Grand Canyon.ตอนนี้เรากำลังบินอยู่เหนือฮูฟเวอร์ แดม อีกสักครู่เราจะผ่านทางใต้ ของแกรนด์ แคนยอน Airplane! (1980)
We may be sucking back a few beers later on.บางทีพวกเราอาจจะดื่มเบียร์ The Blues Brothers (1980)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
laterA few days later, he came.
laterA few minutes later the telephone rang.
laterA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
laterA few people mentioned they would like to attend some sessions later in the day on the Technical Session Agenda.
laterAll of his later paintings were considered masterpiece.
laterAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
laterAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
laterAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
laterAs a young man, he did not know that he was to become famous later on.
laterAs to that subject, we will discuss it later.
laterAt first the job looked good to Tom, but later it became tiresome.
laterBut this is an issue to which we return later.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระยะหลัง(adv) later, See also: in time, later on, Syn. ช่วงหลัง, Ant. ระยะแรก, ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, Example: การป้อนคำสั่งที่ต้องใช้ตัวอักษรหลายตัวเรียงต่อเนื่องกันทำให้เสียเวลา ระยะหลังจึงมีคนคิดพยายามหาวิธีการป้อนข้อมูลในรูปแบบอื่นขึ้นมา
สมัยหินใหม่(n) Neolithic Age, See also: later part of the stone age, Example: ดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบันนี้ ได้เคยมีคนไทยอยู่มาแล้วตั้งแต่สมัยหินใหม่
ภายหลัง(adv) later, See also: consequently, next, following days, Syn. คราวหลัง, ตอนหลัง, วันหลัง, Example: ถ้าปล่อยเด็กคนนี้ไป เขาอาจสร้างปัญหาในภายหลังให้เราก็ได้, Thai Definition: ข้างหลังต่อจากเวลานี้ไป
ชั้นหลัง(n) next generation, See also: later generation, posterity, offspring, descendants, Syn. รุ่นถัดมา, รุ่นหลัง, Example: การแต่งกายของตัวละครดึกดำบรรพ์ในชั้นหลังคงจะเปลี่ยนแปลงไปจากลักษณะเดิม
ทีหน้า(n) next time, See also: later, afterwards, subsequently, Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้าทีหลัง, Example: งานนี้ไม่เห็นมันจะยากเลยนี่นา ทีหน้าเธอก็ทำเองได้
ทีหน้าทีหลัง(n) next time, See also: later, afterwards, subsequently, Syn. โอกาสหน้า, ภายหน้า, ทีหน้า, Example: ทีหน้าทีหลัง อย่าอวดเก่งให้มากนัก
ปลายมือ(n) end, See also: later period, late stage, later life, Example: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข, Thai Definition: บั้นปลายของชีวิต
ศิลาแลง(n) laterite, Syn. หินแลง, Example: ท่านได้สร้างสุสานของท่านด้วยศิลาแลงไว้บนยอดเขา, Thai Definition: หินชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน แต่ถูกลมแล้วแข็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผา และเป็นรูพรุนเหมือนไม้เพรียงกิน
ตอนหลัง(adv) afterwards, See also: later, later on, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น, Example: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว, Thai Definition: ภายหลังจากเวลานั้น
ต่อมา(conj) afterwards, See also: later, subsequently, after that, Syn. ต่อจากนั้น, สืบมา, หลังจากนั้น, Example: ธนาคารนครธน จำกัดเมื่อแรกตั้งชื่อ ธนาคารหวั่งหลีจั่น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารหวั่งหลี จำกัด เมื่อ พ.ศ. 2519, Thai Definition: หลังจากเวลาหรือเหตุการณ์นั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบื้องปลาย[beūangplāi] (adv) EN: in the end ; later  FR: au bout ; à la fin
ชำระเงินภายหลัง[chamra ngoen phāilang] (v, exp) EN: pay later
ช่างชุบ[chang chup] (n) EN: electroplater ; plater  FR: plaqueur [ m ]
ดินแดง[dindaēng] (n) EN: laterite ; red iron oxide  FR: latérite [ f ] ; sol rougeâtre [ m ]
ดินลูกรัง[din lūkrang] (n, exp) EN: laterite ; red earth  FR: latérite [ f ] ; terre rougeâtre [ m ]
ฮา[hā] (v) EN: burst into laughter ; be convulsed into laughter  FR: rire aux éclats (loc.) ; éclater de rire (loc.) ; mourir de rire (loc.) ; se tordre de rire (loc.)
หินแลง[hinlaēng] (n) EN: laterite  FR: latérite [ f ]
หินศิลาแลง[hin silālaēng] (n, exp) EN: laterite  FR: latérite [ f ]
หัวเราะก๊าก[hūarǿ kāk] (v, exp) EN: burst into a loud guffaw   FR: éclater de rire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LATER L EY1 T ER0
LATERAL L AE1 T ER0 AH0 L
LATERZA L AA0 T EH1 R Z AH0
LATERITES L AE1 T ER0 AY2 T S
LATERRIERE L AA0 T EH2 R Y EH1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
later (j) lˈɛɪtər (l ei1 t @ r)
lateral (j) lˈætərəl (l a1 t @ r @ l)
laterite (n) lˈætəraɪt (l a1 t @ r ai t)
laterally (a) lˈætrəliː (l a1 t r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旁边[páng biān, ㄆㄤˊ ㄅㄧㄢ, / ] lateral; side; to the side; beside, #2,275 [Add to Longdo]
后人[hòu rén, ㄏㄡˋ ㄖㄣˊ, / ] later generation, #11,129 [Add to Longdo]
后世[hòu shì, ㄏㄡˋ ㄕˋ, / ] later generations, #15,871 [Add to Longdo]
后汉[Hòu Hàn, ㄏㄡˋ ㄏㄢˋ, / ] Later Han or Eastern Han dynasty (25-220); Later Han of the Five Dynasties (947-950), #39,846 [Add to Longdo]
后金[Hòu Jīn, ㄏㄡˋ ㄐㄧㄣ, / ] Later Jin dynasty (from 1616-); Manchu Khanate or kingdom that took over as Qing dynasty in 1644, #41,779 [Add to Longdo]
后周[Hòu Zhōu, ㄏㄡˋ ㄓㄡ, / ] Later Zhou of the Five Dynasties (951-960), centered on Shandong and Hebei, with capital at Kaifeng 开封, #47,623 [Add to Longdo]
后赵[Hòu Zhào, ㄏㄡˋ ㄓㄠˋ, / ] Later Zhao of the Sixteen Kingdoms (319-350), #57,963 [Add to Longdo]
后梁[Hòu Liáng, ㄏㄡˋ ㄌㄧㄤˊ, / ] Later Liang of the Five Dynasties (907-923), #58,447 [Add to Longdo]
后秦[Hòu Qín, ㄏㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Later Qin of the Sixteen Kingdoms (384-417), #64,483 [Add to Longdo]
后唐[Hòu Táng, ㄏㄡˋ ㄊㄤˊ, / ] Later Tang of the Five Dynasties (923-936), #64,554 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Laterne(n) |die, pl. Laternen| ตะเกียง
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
Straßenlaterne(n) |die, pl. Straßenlaternen| โคมไฟส่องถนน, See also: die Straßenlampe, Syn. die Straßenbeleuchtung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lateralisation { f }; Seitigkeit { f }laterality [Add to Longdo]
Lateralplan { m }lateral plan [Add to Longdo]
Lateralwiderstand { m }lateral resistance [Add to Longdo]
Lateralrohr { n }lateral tube [Add to Longdo]
Laterit { m }laterite [Add to Longdo]
Laterne { f } | Laternen { pl }lantern; lamp | lanterns; lamps [Add to Longdo]
Laternenpfahl { m }lamppost [Add to Longdo]
lateral; seitlich { adj } [ anat. ]lateral [Add to Longdo]
später (als)later (than) [Add to Longdo]
späterhinlater on [Add to Longdo]
Lateralkraftschwankung { f }lateral force variation [Add to Longdo]
Lateralschwingung { f }lateral vibration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALS[エーエルエス, e-eruesu] (n) (abbr) amyotrophic lateral sclerosis; ALS [Add to Longdo]
いって来る;行って来る;行ってくる[いってくる, ittekuru] (vk) (1) (See 行ってきます) I'm off; see you later; (2) to go (and then come back) [Add to Longdo]
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp, adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ではまた;じゃまた[dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
またね(P);じゃまたね[matane (P); jamatane] (exp) good-bye; see you later; (P) [Add to Longdo]
バイラテラリズム[bairaterarizumu] (n) bilateralism [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.) [Add to Longdo]
マルチラテラリズム[maruchiraterarizumu] (n) multilateralism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四辺形格子[しへんけいこうし, shihenkeikoushi] quadrilateral mesh [Add to Longdo]
垂直パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Late \Late\ (l[=a]t), a. [Compar. {Later} (l[=a]t"[~e]r), or
   {latter} (l[a^]t"t[~e]r); superl. {Latest} (l[=a]t"[e^]st) or
   {Last} (l[.a]st).] [OE. lat slow, slack, AS. l[ae]t; akin to
   OS. lat, D. laat late, G. lass weary, lazy, slack, Icel.
   latr, Sw. lat, Dan. lad, Goth. lats, and to E. let, v. See
   {Let} to permit, and cf. {Alas}, {Lassitude}.]
   1. Coming after the time when due, or after the usual or
    proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a
    late spring.
    [1913 Webster]
 
   2. Far advanced toward the end or close; as, a late hour of
    the day; a late period of life.
    [1913 Webster]
 
   3. Existing or holding some position not long ago, but not
    now; recently deceased, departed, or gone out of office;
    as, the late bishop of London; the late administration.
    [1913 Webster]
 
   4. Not long past; happening not long ago; recent; as, the
    late rains; we have received late intelligence.
    [1913 Webster]
 
   5. Continuing or doing until an advanced hour of the night;
    as, late revels; a late watcher.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Later \La"ter\, n.; pl. {Lateres}. [L.]
   A brick or tile. --Knight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Later \Lat"er\, a.
   Compar. of {Late}, a. & adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 later
   adv 1: happening at a time subsequent to a reference time; "he
       apologized subsequently"; "he's going to the store but
       he'll be back here later"; "it didn't happen until
       afterward"; "two hours after that" [syn: {subsequently},
       {later}, {afterwards}, {afterward}, {after}, {later on}]
   2: at some eventual time in the future; "By and by he'll
     understand"; "I'll see you later" [syn: {by and by}, {later}]
   3: comparative of the adverb `late'; "he stayed later than you
     did"
   adj 1: coming at a subsequent time or stage; "without ulterior
       argument"; "the mood posterior to" [syn: {later(a)},
       {ulterior}, {posterior}]
   2: at or toward an end or late period or stage of development;
     "the late phase of feudalism"; "a later symptom of the
     disease"; "later medical science could have saved the child"
     [syn: {late}, {later(a)}] [ant: {early}]

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 later
  brick

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 later /latər/
  1. lateron
  2. later; lateron
  3. hind; hindmost

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top