ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

verlangen

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -verlangen-, *verlangen*
German-Thai: Longdo Dictionary
verlangen(vt) |verlangte, hat verlangt| เรียกร้อง, อยากได้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlangen {n}appetites [Add to Longdo]
Verlangen {n}hankering [Add to Longdo]
verlangen nach; sich sehnen nach; lechzen nach | verlangend; sehnend; lechzendto long for | longing [Add to Longdo]
verlangen; fordern; anfordern; einfordern; abfordern | verlangend; fordernd; anfordernd; einfordernd; abfordernd | verlangt; gefordert; angefordert; eingefordert; abgefordertto demand | demanding | demanded [Add to Longdo]
verlangen; fordern; bedürfen | verlangend | verlangt | verlangt | verlangteto require | requiring | required | requires | required [Add to Longdo]
verlangen; vorschreiben; zur Auflage machento stipulate [Add to Longdo]
verlangend {adv}demandingly [Add to Longdo]
verlangendenrequisitioning [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
要望[ようぼう, youbou] Verlangen, Begehren [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  verlangen /fɛrlaŋən/
   requisition; to ask; to demand; to require

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Verlangen /fɛrlaŋən/ 
   appetites; demand; hankering

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  verlangen /vərlɑŋən/
   1. desire; wish
   2. desire; want; wish
   3. ache; longfor; yearn
   4. longing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top