ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเข้มแข็ง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเข้มแข็ง-, *ความเข้มแข็ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเข้มแข็ง[N] strength, See also: force, power, Syn. ความแข็งแรง, ความแข็งแกร่ง, Ant. ความอ่อนแอ, Example: การเคลื่อนไหวต่อต้านอย่างแข็งขันขององค์กรเอกชนสะท้อนให้เห็นความเข้มแข็งของกลุ่มพลังประชาธิปไตยในสังคมไทยที่จะแสดงบทบาททางการเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You have the strength that comes from knowing.คุณมีความเข้มแข็งจากความหยั่งรู้ Oh, God! (1977)
The mate was a mighty sailor manเพื่อนผู้ชายที่เล่นเรือใบด้วยความเข้มแข็ง Jumanji (1995)
Trust your own strengths.เชื่อมั่นในความเข้มแข็งของเธอ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The force?เลอ ฟอร์ซ ภาษาฝรั่งเศส แปลว่าความเข้มแข็ง I Heart Huckabees (2004)
Tsubaki-sama.ความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งของเธอ... A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
That your strengthว่าความเข้มแข็งของคุณ Æon Flux (2005)
A love relationship contains strong attachment for eachแต่สัมพันธภาพแห่งความรักก็สร้างความเข้มแข็งหรืออ่อนแอ Go Go G-Boys (2006)
Christ, give me strength.โปรดประทานความเข้มแข็งให้ข้า The Da Vinci Code (2006)
Christ, give me strength.ประทานความเข้มแข็งแก่ข้า The Da Vinci Code (2006)
Christ, give me strength.โปรดประทานความเข้มแข็งแก่ข้า The Da Vinci Code (2006)
But my daughter's on that ferry. please. please.ภาพยนต์เรื่องนี้ขออุทิศให้กับ ความเข้มแข็ง และจิตใจที่แน่วแน่ ของชาวนิวออลีนส์ Deja Vu (2006)
Give me strength to climb itให้ความเข้มแข็งกับลูก The Pursuit of Happyness (2006)

English-Thai: Longdo Dictionary
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
militancy[N] ความเข้มแข็ง, Syn. agression, militarism
militarism[N] ความเป็นทหาร, See also: ความเข้มแข็ง, การสู้รบ, Syn. militancy, agression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive

English-Thai: Nontri Dictionary
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
manliness(n) ความเข้มแข็ง,ความเป็นลูกผู้ชาย
potency(n) อำนาจ,กำลัง,พลัง,สมรรถภาพ,ความเข้มแข็ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top