ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

folge

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folge-, *folge*
CMU English Pronouncing Dictionary
FOLGER F OW1 L JH ER0
FOLGERS F OW1 L JH ER0 Z
FOLGER'S F OW1 L JH ER0 Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Folge(n) |die, pl. Folgen| ผลที่ตามมา
Folge(n) |die, pl. Folgen| ลำดับ, ตอนหนังละคร เช่น Die nächste Folge dieser Sendung kommt am kommenden Sonntag. ตอนถัดไปของรายการนี้ติดตามได้วันจันทร์ที่จะถึง , See also: die Reihenfolge
Folge(n) |die, pl. Folgen| สิ่งที่เกิดต่อเนื่องกัน, See also: die Konsequenz
Folgen(n) |pl.|, See also: die Folge
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| ติดตาม, ตาม เช่น Die Polizei ist dem Dieb gefolgt. ตำรวจติดตามขโมย
folgen(vt) |folgte, hat/ist gefolgt, etw.(D)| เชื่อฟัง, ทำตามคำสอนสั่ง เช่น Der Hund folgt seinem Herrn aufs Wort. เจ้าสุนัขตัวนี้เชื่อฟังคำสั่งของเจ้านาย
zufolgeเป็นผลจาก, ตามที่
zur Folge haben(vt) เป็นผลให้, ก่อให้เกิด เช่น Der Krieg hat 10,000 tote Menschen zur Folge., See also: verursachen, hervorrufen
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
befolgen(vt) |befolgte, hat befolgt, etw.(A)| ทำตามที่ถูกบอกหรือสั่ง, ทำตามกฎหมาย เช่น Bitte befolgen Sie die Bedienungsvorschrift für dieses Gerät! กรุณาทำตามคำแนะนำการใช้สำหรับเครื่องมือชิ้นนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folge {f}; Reihe {f}; Serie {f}; Abfolge {f}sequence [Add to Longdo]
Folge {f}; Reihe {f}; Serie {f}; Sequenz {f}run [Add to Longdo]
Folge {f}; Auswirkung {f}consequence [Add to Longdo]
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger [Add to Longdo]
Folge {f} | Folgen {pl}sequel | sequels [Add to Longdo]
Folge {f} | Folgen {pl}sequitur | sequiturs [Add to Longdo]
Folge {f} | Folgen {pl}suite | suites [Add to Longdo]
Folge {f} [math.]sequence [Add to Longdo]
Folgen {pl}successions [Add to Longdo]
Folge {f}; Resultat {n}consequence [Add to Longdo]
Folgeauftrag {m}follow-up job [Add to Longdo]
Folgeerscheinung {f}; Nachwirkung {f}aftereffect [Add to Longdo]
Folgefehler {m}aftereffect [Add to Longdo]
Folgeinvestition {f}follow-up investment [Add to Longdo]
Folgekontrolle {f}sequence check [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一貫[いっかん, ikkan] Folgerichtigkeit, Konsequenz [Add to Longdo]
推論[すいろん, suiron] Folgerung, Schlussfolgerung, Schluss [Add to Longdo]
舌禍[ぜっか, zekka] folgenschwere_Aeusserung(en) [Add to Longdo]
[じゅん, jun] FOLGEN, BEFOLGEN, GEHORCHEN [Add to Longdo]
[ばい, bai] FOLGEN, BEGLEITEN, ZUGEGEN SEIN [Add to Longdo]
[ずい, zui] FOLGEN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Folge /fɔlgə/ 
   consequence; sequel; sequence; sequitur; series; succession; suite

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top