Search result for

ความแข็งแรง

(46 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความแข็งแรง-, *ความแข็งแรง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Green strengthความแข็งแรงของยางดิบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการทำให้ยางคงรูป วิธีการทดสอบแสดงไว้ในมาตรฐาน ISO 9026 [เทคโนโลยียาง]
Cardiopulmonary Enduranceความแข็งแรงทนทานของระบบหัวใจและปอด [การแพทย์]
Fetal Vitalityความแข็งแรงของทารก [การแพทย์]
Integrityความแข็งแรง, ความสมบูรณ์, บูรณภาพ, ความสมบูรณ์, คงสภาวะปกติ [การแพทย์]
Muscle Strengthความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, กำลังกล้ามเนื้อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shs got superstrength, zero inhibition, and no remorse.หล่อนมีความแข็งแรงที่เกินคน ไม่เคยยับยั้งชั่งใจ และไม่เคยรู้สึกอะไรทั้งนั้น Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
They understand our vigor and our physicality.พวกเขาเข้าถึงความแข็งแรงและกายภาพของพวกเรา The Curious Case of Benjamin Button (2008)
And this species of dragonfly has enormous strength for its size.และความพิเศษของแมลงปอ โดยมันมีความแข็งแรง\ มากกว่าขนาดของมัน Superhero Movie (2008)
I didn't know if it was an act of strength or cowardice.ผมไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ ของความแข็งแรงหรือความขี้ขลาด Balm (2009)
Defending the weak against the strong.ปกป้องความอ่อนแอด้วยความแข็งแรง Episode #1.7 (2009)
Factor in skills and strengths to increase their chances of surviving.ปัจจัยอยู่ที่ ความเชี่ยวชาญ และ ความแข็งแรง เพื่อเพิ่มโอกาสอยู่รอดของพวกเขา Light (2009)
Had concerns about your staminaเป็นกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรงของเธอ Invasion (2009)
More than strong. This is beyond human.มากกว่าความแข็งแรง นี่ห่างไกลกับแรงของมนุษย์มาก In Plane Sight (2009)
What if his strength wasn't compensation for his condition but led to all of these injuries?ถ้าความแข็งแรงที่เขามี ไม่ได้ช่วยเรื่องความพิการของเขา แต่เป็นสาเหตุอาการบาดเจ็บเหล่านี้ล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)
A superstrong dwarf, such as might be found in The Lord of the Rings?คนแคระที่มีความแข็งแรงมากเช่นนี้ จะมีก็แต่ในลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ The Dwarf in the Dirt (2009)
The victim was small and strong. He could've dug his way through.เหยื่อเป็นคนตัวเล็ก และมีความแข็งแรง เขาสามารถขุดเจาะทางต่อไปได้ The Dwarf in the Dirt (2009)
Oh, what a pity to waste such a strong, young and confident Tyto.โอวว ช่างน่าเสียดาย หากต้องเสีย... ...ความแข็งแรง หนุ่มแน่น และความมั่นใจของเจ้า ไทโท Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความแข็งแรง[n.] (khwām khaeng-raēng) FR: vitalité [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
edge[N] ความแข็งแรง, See also: ความกระฉับกระเฉง, Syn. energy, vigor
fitness[N] สมรรถภาพทางกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย, Syn. health, strength, vigour
might[N] ความแข็งแรง, See also: พลัง, กำลังกาย, แรง, Syn. vigor, robustness, Ant. weekness, infirmity
physical strength[N] กำลังกาย, See also: ความแข็งแรงของร่างกาย
stamina[N] ความแข็งแรง
vigor[N] ความแข็งแรง, Syn. strength, firmity, Ant. weakness, frailness
vigorousness[N] ความแข็งแรง, See also: ความมีอำนาจ
virilism[N] ความแข็งแรงเหมือนชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
calisthenicsn. กายกรรมเพื่อสุขภาพความแข็งแรงและความได้สัดส่วนของรูปร่าง, See also: calisthenic adj. ดูcalisthenics calisthenical adj. ดูcalisthenics, Syn. callisthenics.
health(เฮลธฺ) n. สุขภาพ,การอวยพรให้สุขสบาย,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
potency(โพ'เทินซี) n. กำลัง,อำนาจ,พลัง,ความแรง,ความแข็งแรง,สมรรถภาพ,ความได้ผล,บุคคลหรือสิ่งที่มีอำนาจ, Syn. power,authority
sinew(ซิน'นิว) n. เส้นเอ็น,เอ็น,แหล่งกำลัง,แหล่งอำนาจ,กำลัง,อำนาจ,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,แก่น. vt. ใส่เอ็น,เพิ่มกำลัง
solidity(ซะลิด'ดิที) n. ความเป็นของแข็ง,ความหนักแน่น,ความแข็งแรง,ความมั่นคง
stamina(สแทม'มะนะ) n. ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง,ความทรหดอดทน,สุขภาพ,พหูพจน์ของ stamen (ดู)
starch(สทาร์ช) n. แป้ง starches อาหารแป้ง,พลังงาน,กำลัง,ความแข็งแรง vt. ลงแป้ง,ลงแป้งให้แข็ง., See also: starchedly adv. อย่างตายตัว,อย่างแข็งตัว
strength(สเทรง) n. กำลัง,พลัง,แรง,ความแข็งแรง,อำนาจจิต,ความกล้าหาญ,ความหนักแน่น,กำลังทหาร,กำลังกองทัพ,จำนวนทหารหรือเรือ,อำนาจความต้านทาน,แหล่งพลัง,อำนาจการขึ้นหรือพยุงราคา -Phr. (on the strength of ขึ้นอยู่กับบนรากแห่ง), Syn. power,forc
validity(วะลิด'ดิที) n. ความใช้ได้,ความมีเหตุผล,ความสมบูรณ์,การมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย,ความมีมูล,การมีหลักฐาน,ความแข็งแรง,การมีสุขภาพดี, Syn. soundness,validation
vigor(วิก'เกอะ) n. แรง,กำลัง,ความแข็งแรง,พลัง,อำนาจ,ความเข้มข้น,ความกระฉับกระเฉง., Syn. prowess,strength

English-Thai: Nontri Dictionary
brawn(n) หมูเค็ม,หมูตั้ง,กล้ามเนื้อ,พละกำลัง,กำลัง,ความแข็งแรง
brunt(n) ความแข็งแกร่ง,ความแข็งแรง
fastness(n) ความแน่น,ความมั่นคง,ความแข็งแรง,ความรวดเร็ว
firmness(n) ความแน่วแน่,ความมั่นคง,ความแน่นหนา,ความแข็งแรง,ความเด็ดเดี่ยว
greenness(n) ความเขียว,ความสด,ความดิบ,ความใหม่,ความแข็งแรง,ความกระชุ่มกระชวย้
hardiness(n) ความทนทาน,ความแข็งแรง,ความทรหด,ความบึกบึน,ความกล้าหาญ
health(n) สุขภาพ,ร่างกาย,ความสมบูรณ์,ความแข็งแรง,กำลังวังชา
healthiness(n) ความแข็งแรง,ความสมบูรณ์
sinew(n) กล้ามเนื้อ,เอ็น,แก่น,ความแข็งแรง,กำลังวังชา,อำนาจ
stamina(n) ความทรหด,ความแข็งแรง,ความแข็งแกร่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top