ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*classic*

K L AE1 S IH0 K   
323 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: classic, -classic-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classic[ADJ] ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
classic[ADJ] ที่มีคุณภาพสูง, Syn. excellent, superior, first-rate
classical[ADJ] ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic
classical[ADJ] ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical[ADJ] ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist[N] ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
neoclassical[ADJ] เกี่ยวกับศิลปะและสถาปัตยกรรมกรีกหรือโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Bolognese Classicismคตินิยมคลาสสิกแบบโบโลญญา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic; classical-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic; classicalคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical; classicคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical analysisการวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical logicตรรกศาสตร์แบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical setเซตแบบฉบับ [มีความหมายเหมือนกับ crisp set] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
neoclassicismคตินิยมคืนสู่แบบแผนเดิม, คตินิยม คลาสสิกใหม่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
neoclassicismลัทธิคลาสสิกใหม่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anonymous classicงานที่ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง, หนังสือแบบฉบับที่ไม่มีชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Antique and classic carsรถโบราณ [TU Subject Heading]
Art objects, Classicalศิลปวัตถุคลาสสิก [TU Subject Heading]
Art, Classicalศิลปะคลาสสิก [TU Subject Heading]
Arts, Classicalศิลปกรรมคลาสสิก [TU Subject Heading]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
Mythology, Classicalเทพปกรณัมคลาสสิก [TU Subject Heading]
Neoclassicism (Art)ศิลปะนีโอคลาสสิคคิสม์ [TU Subject Heading]
Approach, Classicalการกำหนดค่าอ้างอิงสารเคมีด้วยวิธีการที่ถูกต้อง [การแพทย์]
Argentaffin Cells, Classicalแบบฉบับอาร์เจนแทฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Carcinoid Syndrome, Classicกลุ่มอาการแบบฉบับคาร์ซินอยด์ [การแพทย์]
Cases, Classicalรายที่เป็นชัดเจน [การแพทย์]
Cesarean Section, Classicalการผ่าตัดมดลูกตามแนวตั้ง [การแพทย์]
Chemical Signals, Classicสัญญาณทางเคมีหลัก [การแพทย์]
Dengue, Classicalโรคติดเชื้อเดงกี [การแพทย์]
Effectiveness, Classical Useประสิทธิภาพทางปฎิบัติ [การแพทย์]
Experimental Design, Classicalแบบทดลองคลาสสิค [การแพทย์]
classical physicsฟิสิกส์แบบฉบับ, วิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน โดยมีรากฐานจากวิชากลศาสตร์ของนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Migraine, Classicคล้าสสิกไมเกรน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Raja was reared on the classics.เขาได้รับการเลี้ยงดูในคลาสสิก Help! (1965)
Eminent physicist, polyglot, classicist, prize-winning botanist, hard biting satirist,ฟิสิกส์เด่นพูดได้หลายภาษา, ข้, นักพฤกษศาสตร์ได้รับรางวัล ชนะเลิศอย่างหนักกัดเย้ยหยัน Yellow Submarine (1968)
The technique of classical ballet...เทคนิคของบัลเล่ต์คลาสสิค... Suspiria (1977)
Wow! A classic. What a room!เว่า คลาสสิค ห้องที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
(LAUGHING) You fool, you fell victim to one of the classic blunders.เจ้าโง่! คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่า The Princess Bride (1987)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
Only three weeks old, and already a classic.เพียงสามสัปดาห์และแล้วคลาสสิก The Russia House (1990)
Classical.คลาสสิก The Lawnmower Man (1992)
That's a classic.ที่คลาสสิก The Birdcage (1996)
This is classical Klyne. Forget about the perils of flying -อย่าคิดเสี่ยงกับเครื่องบินเชียว The Truman Show (1998)
It's classical Klyne, and we've still got some great music ahead.เอาละ มาฟังเพลงคลาสสิคต่อ แล้วจะมีเพลงไพเราะอื่นๆ อีก The Truman Show (1998)
Tonight we present the classic: "Show Me the Way to Go Home".คืนนี้เสนอภาพยนตร์อมตะ "ทางเก่าถิ่นเกิด" The Truman Show (1998)
Capitalist exploitation survived for centuries... yet its "classics" are pitiful!การฉวยประโยชน์ในสังคมทุนนิยม มีมานานมาก แต่กระนั้นรสนิยมแบบคลาสสิค ของพวกเขาก็ดูน่าสมเพช The Red Violin (1998)
- Classical guitar or... In what school?กีต้าร์คลาสสิคหรือว่า เรียนที่ไหน Rushmore (1998)
Ha ha. -A vintage classic.รถคลาสสิคเฟ้ย Never Been Kissed (1999)
Did I bring the porno? You're gonna love it. It's a classic.เอาหนังโป๊มาหรือเปล่า แหม นายจะต้องชอบแน่ๆ อันนี้คลาสสิค Death Has a Shadow (1999)
That was classic.มันคลาสสิคมาก Death Has a Shadow (1999)
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ Woman on Top (2000)
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
- He'll be a Bloopers classic.- เขาจะเป็นคลาสสิก Bloopers Showtime (2002)
It's a classic military move.มันย้ายทหารคลาสสิก Wrong Turn (2003)
It's a classic Electra complex.อาการของโรคจิตอีเลคตร้าชัดๆ Mona Lisa Smile (2003)
How do you think the new record compares to your old, classic stuff?คุณว่าเพลงที่ร้องใหม่นี้ จะเพราะสู้ของเก่าได้มั้ยครับ? Love Actually (2003)
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค Love Actually (2003)
Sammy! Fantastic show! Classic drumming, son.แซมมี่ ยอดเยี่ยมไปเลย มือกลองในตำนานเลยลูก! Love Actually (2003)
That's classic Garth. The best.โอ้ คลาสสิกการ์ธ I Heart Huckabees (2004)
Classic Garth costs. Yeah, so, when we did the Garth benefit in Dallas, that's what we... where's Marty?ตอนเราจัดงานการ์ธที่ดัลลัส... I Heart Huckabees (2004)
Classical musicians. A little offbeat.แบบว่า ดนตรีคลาสสิคน่ะ Eating Out (2004)
You like classical?คุณชอบดนตรีคลาสสิคเหรอ Eating Out (2004)
You're classical, I'm jazz.นายเอกดนตรีคลาสสิค ฉันแจ๊ส Eating Out (2004)
It's been called the classic dish of Singaporeมันเคยเป็นอาหารคลาสสิคของที่นี่มาก่อน Rice Rhapsody (2004)
Less classical, more expressiveแบบไม่ค่อยคลาสสิคน่ะค่ะ Saving Face (2004)
I never knew classical ballet could be so twisted.ฉันไม่เคยรู้เลยนะ ว่าบัลเลต์คลาสสิค มันจะซับซ้อนแบบนี้น่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
He drinks wine and watches classic moviesเขาจะดื่มไวน์ และดูหนังคลาสสิค Paris ei yeonin (2004)
Summer Make-up Course Japanese Classics ...equals 3วิชาญี่ปุ่นร่วมสมัย ...เท่ากับ 3 Swing Girls (2004)
To a classical musician, jazz is likeเทียบกับเพลงคลาสสิกแล้ว เพลงแจ้สก็... Swing Girls (2004)
It's my fault, I dragged Nola to the classic car show at ExCeL. - Really?เป็นความผิดของพี่เองที่ลากโนล่า ไปงานแสดงรถคลาสสิคที่เอ็กเซล Match Point (2005)
My sister is classically beautiful.น้องสาวฉัน.. ...เธอสวยแบบคลาสิค Match Point (2005)
The occasional cocktail at the corner cafe, the classic late-night movies.เลี้ยงคอกเทลตามร้านคาเฟ่ ดูหนังคลาสสิกรอบดึก เข้าครัวทอดไข่กินตามตี 3 Red Eye (2005)
Yes. But this is a Macintosh Classic a precious model. It's priceless.ครับ แต่นี่เป็นแมคอินทอชรุ่นคลาสสิก รุ่นนี้หายากมากประเมนราคาไม่ได้ Train Man (2005)
Exactly.The unsub is not a classical serial arsonist.ถูกต้อง อันซับไม่ใช่/Nพวกมือลอบวางเพลิงทั่วไป Compulsion (2005)
Respect the classics, man. It's Hendrix!เคารพคลาสสิกคน มันนดริกซ์! Cars (2006)
Respect the classics, man.เคารพคลาสสิกคน Cars (2006)
Well, let's see. Reading the classics to Jack.-ไหนมาดูกันซิ ลองอ่านเรื่องคลาสสิกให้แจ็คฟัง The Lake House (2006)
OK, someone doesn't like the classics.โอเค บางคนไม่ชอบเรื่อง คลาสสิค Ice Age: The Meltdown (2006)
Well, you probably won't be hearing from me because even if you wanted to, and you clearly don't I have the classic male problem of no follow-through.และคุณคงไม่อยากได้ข่าวผมด้วย... ผมมีปัญหายอดฮิตของผู้ชาย คือไม่ชอบติดตามผล The Holiday (2006)
Classic, right?- ความรักโง่ๆ ใช่มั้ย The Holiday (2006)
Classic Dan.โอ้โห เด็ดดวงจริง นั่นไงกัปตัน Open Water 2: Adrift (2006)
A classic method to present a hard life -anonymous-วิธีที่นิยมที่จะแสดงชีวิตที่ยากลำบาก-นิรนาม- Princess Hours (2006)
This is a serious classic.โคตรจะคลาสสิคเลย Simon Said (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicBetty likes classical music.
classicClassical music is not my cup of tea.
classicDo you care for classical music?
classicDo you have any information on classical music concerts?
classicFew students get full marks in Chinese classics.
classicHe is a fine classical scholar.
classicHe is a man with a classical education.
classicHe really enjoys and appreciates classical music.
classicHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
classicHis cooking is of the classic French style that he studied in France.
classicI always enjoy listening to classical music when I have some free time.
classicI'd like to spend my holidays reading history books or classics.
classicI don't have any classical music.
classicI don't like classical music.
classicI expected more classical features, but hers is a beauty that would do well even in this age.
classicI like all kinds of music but I'm most fond of classical.
classicI like classical music.
classicI like classical music very much.
classic"I like classical music very much." "So do I."
classicI like music, especially classical music.
classicI like music, particularly classical music.
classicI like not only classical music but also jazz.
classicI like to listen to classical music.
classicI'm fond of listening to classical music.
classicI'm very interested in classical literature.
classicI often enjoy listening to classical music after supper.
classicIt is worth while reading classical works of literature.
classicIt's a classic commuter town, even during the day there are few people around.
classicI was keen on classical music in my school days.
classicI will get that classic car at all costs.
classicMilton is one of the classic writers.
classicMy sister likes classical music no less than I do.
classicOne of my hobbies is classical music.
classicPapa had a classical education.
classicReading classics is not easy.
classicShe acquainted her daughter with classical music.
classicShe enjoys listening to classical music.
classicShe is a woman with a classical education.
classicShe likes classical composer such as Beethoven and Bach.
classicSome people like classical music, while others like popular music.
classicTalking of classical music, who is your favorite composer?
classicThat's because they're the classic places for 'something' to appear. Like the grand piano that plays by itself, the human anatomical model that moves by itself ...
classicThe last time I read classical Japanese literature was in high school.
classicThere is a classic story related about a Persian cat.
classicTo tell the truth, I don't like classical music. On the other hand, Molly is really into it.
classicWhich do you like better, rock music or classical music?
classicYou like classical music, don't you?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก[ADJ] classical, Thai definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
คลาสสิก[N] classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
เพลงคลาสสิค[N] classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
โขน[N] kind of Thai drama, See also: Thai classic masked play enacting scenes from the Ramayana, Example: วันนี้เราต้องพาแม่ไปดูโขนที่โรงละครแห่งชาติ, Thai definition: การเล่นอย่างหนึ่งคล้ายละครรำ แต่เล่นเฉพาะในเรื่องรามเกียรติ์ โดยผู้แสดงสวมหัวจำลองต่างๆ ที่เรียกว่า หัวโขน
พิณพาทย์[N] classical Thai orchestra, Syn. ปี่พาทย์, Example: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์, Count unit: วง, Thai definition: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
ลมพัดชายเขา[N] name of a Thai classical song, Syn. เพลงลมพัดชายเขา, Count unit: บท, ท่อน, ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตันติภาษา[N] classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีแบบแผน
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง
ตับเรื่อง[N] themes of lyrics, See also: themes of classical Thai songs, Syn. ตับเพลงเรื่อง, Example: การแสดงดนตรีไทยครั้งนี้มีตับเรื่องด้วย, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้ตามลำดับเรื่อง เช่น ตับนางลอย, ตับพระลอ
ตุ้งติ้ง[N] name of classical Thai song, Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ, Count unit: เพลง, บท, ท่อน, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
ทะเลบ้า[N] name of a Thai classical song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ทะแยสามชั้น[N] name of Thai classical song, Example: วงดนตรีบรรเลงเพลงทะแยสามชั้น, Count unit: เพลง, Thai definition: เพลงสำหรับร้องรับในวงมโหรีปี่พาทย์
ทวาย[N] name of classical Thai song, Example: ครูสอนเขาบรรเลงเพลงทวาย, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
มโนราห์[N] classical Thai tune, Example: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก, Count unit: บท, ทำนอง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
เชิดจีน[N] name of Thai classical tune, Example: เขาร้องเพลงเชิดจีนได้ไพเราะมาก, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
กระต่ายเต้น[N] rhythm of old Thai classical, Thai definition: เพลงไทยของเก่าสำหรับทำเพลงเร็ว
กวางทอง[N] name of Thai classical tune, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
คลาสสิก[ADJ] classic, Syn. คลาสสิค, Example: ประพันธ์ชอบฟังเพลงคลาสสิก, Notes: (อังกฤษ)
คลื่นกระทบฝั่ง[N] name of the Thai classical song, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
ธรณีกันแสง[N] name of Thai classical song, Count unit: เพลง
ธรณีร้องไห้[N] name of Thai classical song, Syn. นางตานีร้องไห้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู [n. exp.] (bāncheūn nū) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia   
เชิดจีน[n.] (choētjīn) EN: name of Thai classical tune   
ดนตรีคลาสสิก[n. exp.] (dontrī khlātsik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
ดนตรีไทยเดิม[n. exp.] (dontrī Thai doēm) EN: Thai classical music   
จระเข้หางยาว [n. exp.] (jørakhē hāng yāo) EN: [classical Thai song]   
คลาสสิก[adj.] (khlātsik = khlāssik) EN: classical ; classic   FR: classique
โขน[n.] (khōn) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play   FR: ballet traditionnel masqué [m]
กระต่ายเต้น[n. exp.] (kratāi tēn) EN: rhythm of old Thai classical   
มโนราห์[n.] (manōrā) EN: classical Thai tune   
เพลงคลาสสิค[n. exp.] (phlēng khlāssik) EN: classical music   FR: musique classique [f]
สถาปัตยกรรมคลาสสิค[n. exp.] (sathāpattayakam khlātsik) EN: Classical architecture   FR: architecture classique [f]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตามตำรา[adj.] (tām tamrā) EN: classic   
ตันติภาษา[n.] (tantiphāsā) EN: classical language ; systematizied language   
ทะเลบ้า[X] (thalē bā) EN: name of a Thai classical song   
ทวาย[n.] (thawāi) EN: name of classical Thai song   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLASSIC    K L AE1 S IH0 K
CLASSICS    K L AE1 S IH0 K S
CLASSICAL    K L AE1 S IH0 K AH0 L
CLASSICISM    K L AE1 S IH0 S IH2 Z AH0 M
CLASSICIST    K L AE1 S AH0 S AH0 S T
NEOCLASSIC    N IY2 OW0 K L AE1 S IH0 K
CLASSICALLY    K L AE1 S IH0 K L IY0
NEOCLASSICAL    N IY2 OW0 K L AE1 S IH0 K AH0 L
SEMICLASSICAL    S EH2 M IY0 K L AE1 S IH0 K AH0 L
SEMICLASSICAL    S EH2 M IH0 K L AE1 S IH0 K AH0 L
SEMICLASSICAL(2)    S EH2 M AY0 K L AE1 S IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classic    (n) klˈæsɪk (k l a1 s i k)
Classics    (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classics    (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classical    (j) klˈæsɪkl (k l a1 s i k l)
classicism    (n) klˈæsɪsɪzm (k l a1 s i s i z m)
classicist    (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classically    (a) klˈæsɪkliː (k l a1 s i k l ii)
classicists    (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)
locus classicus    (n) lˌoukəs-klˈæsɪkəs (l ou2 k @ s - k l a1 s i k @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[huí, ㄏㄨㄟˊ, ] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book), #310 [Add to Longdo]
[rù, ㄖㄨˋ, ] to enter; entering tone (classical Chinese), #374 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[píng, ㄆㄧㄥˊ, ] flat; level; equal; to tie (make the same score); to draw (score); calm; peaceful; level or even tone (i.e. first and second tones in classical Chinese); surname Ping, #1,205 [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] (classical) to say, #1,631 [Add to Longdo]
[gé, ㄍㄜˊ, ] square; frame; rule; (legal) case; style; character; standard; pattern; (classical) to obstruct; to hinder; (classical) to arrive; to come; (classical) to investigate; to study exhaustively, #1,806 [Add to Longdo]
经典[jīng diǎn, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the classics; scriptures; classical, #1,874 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, / ] works; phrases; classical Chinese poem; word; diction, #2,216 [Add to Longdo]
[hū, ㄏㄨ, ] (final particle in classical Chinese, expressing question or doubt, similar to 嗎|吗), #5,424 [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical, #6,844 [Add to Longdo]
复古[fù gǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄨˇ, / ] to return to old ways (a Confucian aspiration); to turn back the clock; neoclassical school during Tang and Song associated with classical writing 古文; retro (fashion style based on nostalgia, esp. for 1960s), #7,278 [Add to Longdo]
摩羯[Mó jié, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, ] northern people in classical times, a branch of the Huns or Xiongnu 匈奴, #7,440 [Add to Longdo]
大卫[Dà wèi, ㄉㄚˋ ㄨㄟˋ, / ] David (name); Jacques-Louis David (1748-1825), French neoclassical painter, #12,680 [Add to Longdo]
敷衍[fū yǎn, ㄈㄨ ㄧㄢˇ, ] to elaborate (on a theme); to expound (the classics); perfunctory; to skimp; to botch; to do sth half-heartedly or just for show; barely enough to get by, #17,528 [Add to Longdo]
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西 / 西] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey, #17,766 [Add to Longdo]
圣经[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] Holy Bible; the Confucian classics, #18,422 [Add to Longdo]
孟子[Mèng zǐ, ㄇㄥˋ ㄗˇ, ] Mencius (c. 372-c. 289 BC), Confucian philosopher second only to Confucius; book of the same name, one of the classics of Confucianism, #20,058 [Add to Longdo]
管子[Guǎn zǐ, ㄍㄨㄢˇ ㄗˇ, ] Guangzi or Guan Zhong 管仲 (-645 BC), famous politician of Qi 齊國|齐国 of Spring and Autumn period; Guangzi, classical book, #21,169 [Add to Longdo]
管子[Guǎng zǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄗˇ, ] Guan Zhong 管仲 (-645 BC), famous politician of Qi 齊國|齐国 of Spring and Autumn period; classical book containing writings of Guan Zhong 管仲 and his school, #21,169 [Add to Longdo]
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao, #21,589 [Add to Longdo]
古文[gǔ wén, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ, ] old language; the Classics; classical Chinese as a literary model, esp. in Tang and Song prose; classical Chinese as a school subject, #25,290 [Add to Longdo]
仿古[fǎng gǔ, ㄈㄤˇ ㄍㄨˇ, 仿] pseudo-classical; modeled on antique; in the old style, #25,697 [Add to Longdo]
武松[Wǔ Sōng, ㄨˇ ㄙㄨㄥ, ] Wu Song, a heroic outlaw of Liangshan po 梁山泊 in the classic novel Water Margin 水滸傳|水浒传, whose exploits including killing a tiger with his bare hands, #30,763 [Add to Longdo]
古诗[gǔ shī, ㄍㄨˇ ㄕ, / ] old verse; classical Chinese poem, #30,947 [Add to Longdo]
古琴[gǔ qín, ㄍㄨˇ ㄑㄧㄣˊ, ] guqin, a long zither with 5 or 7 strings, plucked with a plectrum; the ancestor of the long zither family, dating back to pre-classical times (playing it was an essential accomplishment of a Confucian gentleman), #31,516 [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music, #32,273 [Add to Longdo]
[Wèn, ㄨㄣˋ, ] Wen river in northwest Sichuan (same as 汶川); classical name of river in Shandong, used to refer to Qi 齊國|齐国, #33,043 [Add to Longdo]
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese, #34,852 [Add to Longdo]
百家争鸣[bǎi jiā zhēng míng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄓㄥ ㄇㄧㄥˊ, / ] a hundred schools of thought contend (成语 saw); refers to the classical philosophic schools of the Warring States period 475-221 BC, #34,890 [Add to Longdo]
[zè, ㄗㄜˋ, ] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese), #35,606 [Add to Longdo]
韩愈[Hán Yù, ㄏㄢˊ ㄩˋ, / ] Han Yu (768-824), Tang dynasty essayist and poet, advocate of the classical writing 古文運動|古文运动 and neoclassical 復古|复古 movements, #35,834 [Add to Longdo]
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, ] lonely; still; desolate; (classical), #37,597 [Add to Longdo]
经书[jīng shū, ㄐㄧㄥ ㄕㄨ, / ] classic books in Confucianism; scriptures; sutras, #40,828 [Add to Longdo]
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters, #41,553 [Add to Longdo]
礼记[Lǐ jì, ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] Classic of Rites, #42,428 [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese, #42,813 [Add to Longdo]
诸子[zhū zǐ, ㄓㄨ ㄗˇ, / ] various sages; refers to the classical schools of thought, e.g. Confucianism 儒 represented by Confucius 孔子 and Mencius 孟子, Daoism 道 by Laozi 老子 and Zhuangzi 莊子|庄子, Mohism 墨 by Mozi 墨子, Legalism 法 by Sunzi 孫子|孙子 and Han Feizi 韓非子|韩非子, and numerous others, #45,252 [Add to Longdo]
尔雅[ěr yǎ, ㄦˇ ㄧㄚˇ, / ] Erya (the first surviving Chinese dictionary, c. 3rd century BC, with glosses on classical texts), #46,280 [Add to Longdo]
汉学[Hàn xué, ㄏㄢˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] studies of classical Chinese back to the Han; Chinese studies (in foreign schools), #47,868 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc, #49,020 [Add to Longdo]
姜子牙[Jiāng Zǐ yá, ㄐㄧㄤ ㄗˇ ㄧㄚˊ, / ] Jiang Ziya (late Shang dynasty, c. 1100 BC), partly mythical sage adviser of King Wen of Zhou 周文王, purported author of military classic Six secret teachings 六韜|六韬; also called 薑太公|姜太公, #49,115 [Add to Longdo]
四声[sì shēng, ㄙˋ ㄕㄥ, / ] the four tones of classical Chinese phonetics, namely level or even tone 平聲|平声, third tone 上聲|上声, fourth tone 去聲|去声, entering tone 入聲|入声; the four tones of modern standard Chinese pronunciation, namely First or high level tone 陰平聲|阴平声, Second or rising to, #51,339 [Add to Longdo]
柳宗元[Liǔ Zōng yuán, ㄌㄧㄡˇ ㄗㄨㄥ ㄩㄢˊ, ] Liu Zongyuan (773-819), Tang essayist and poet, advocate of the classical writing 古文運動|古文运动 and neoclassical 復古|复古 movements, #56,522 [Add to Longdo]
六经[liù jīng, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄥ, / ] Six Classics, namely Book of Songs 詩經|诗经, Book of History 尚書|尚书, Book of Rites 儀禮|仪礼, the lost Book of Music 樂經|乐经, Book of Changes 周易|周易, Spring and Autumn Annals 春秋|春秋, #58,509 [Add to Longdo]
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, ] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry), #58,842 [Add to Longdo]
五经[Wǔ Jīng, ㄨˇ ㄐㄧㄥ, / ] the Five Classics of Confucianism - namely the Book of Songs 詩經|诗经, the Book of History 書經|书经, the Classic of Rites 禮記|礼记, the Book of Changes 易經|易经, and the Spring and Autumn annals 春秋, #60,702 [Add to Longdo]
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, ] important classic text; cruel torture; severe punishment, #61,985 [Add to Longdo]
气态[qì tài, ㄑㄧˋ ㄊㄞˋ, / ] (phys.) gaseous state; (classical) manner; air; bearing, #61,995 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kenner {m}classicist [Add to Longdo]
Klassiker {m}classic; classical author [Add to Longdo]
Klassiker {m}; Klassikerin {f} (Anhänger des Klassischen)classicist [Add to Longdo]
Klassizismus {m}classicism [Add to Longdo]
altbewährt {adj}classical [Add to Longdo]
altsprachlich; klassisch {adj}classical [Add to Longdo]
erstklassig; mustergültig; ausgezeichnet {adj}classic [Add to Longdo]
humanistisch {adj}classical [Add to Longdo]
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something [Add to Longdo]
klassisch {adj} | klassische Musikclassical | classical music [Add to Longdo]
klassisch {adv}classically [Add to Longdo]
klassizistisch {adj}classical [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カリ活用[カリかつよう, kari katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection formed by contraction of the "ku" adverbial form with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
キュビワノ[, kyubiwano] (n) cubewano; classical Kuiper belt object [Add to Longdo]
クラシカル[, kurashikaru] (adj-na,n) classical; (P) [Add to Longdo]
クラシシズム[, kurashishizumu] (n) classicism [Add to Longdo]
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[, kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) [Add to Longdo]
クラシックカー[, kurashikkuka-] (n) classic car [Add to Longdo]
クラシックギター[, kurashikkugita-] (n) classic guitar [Add to Longdo]
クラシックライフ[, kurashikkuraifu] (n) classic life [Add to Longdo]
クラシックレース[, kurashikkure-su] (n) classic races [Add to Longdo]
クラシックロック[, kurashikkurokku] (n) classic rock [Add to Longdo]
クラシック音楽(P);クラッシック音楽[クラシックおんがく(クラシック音楽)(P);クラッシックおんがく(クラッシック音楽), kurashikku ongaku ( kurashikku ongaku )(P); kurasshikku ongaku ( kurasshikku ongaku] (n) classical music; (P) [Add to Longdo]
ク活用[クかつよう, ku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "ki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
コイネー[, koine-] (n) koine (post-classical Greek language) (gre [Add to Longdo]
シク活用[シクかつよう, shiku katsuyou] (n) classical form of i-adjective inflection (easily recognized by its attributive form ending in "shiki" and predicative form ending in "shi") [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[, sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) [Add to Longdo]
タリ活用[タリかつよう, tari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "to" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ナリ活用[ナリかつよう, nari katsuyou] (n) classical form of na-adjective inflection formed by contraction of the particle "ni" with the classical verb "ari" ("aru") [Add to Longdo]
ネオクラシシズム[, neokurashishizumu] (n) neoclassicism [Add to Longdo]
マクスウェルの方程式[マクスウェルのほうていしき, makusuueru nohouteishiki] (n) Maxwell's equations (summarizing the classical properties of the electromagnetic field) [Add to Longdo]
ミロのビーナス[, miro no bi-nasu] (n) Venus de Milo (classical Greek sculpture of Aphrodite) [Add to Longdo]
ヲコト点;乎古止点;乎己止点;遠古登点[ヲコトてん(ヲコト点);をことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点);おことてん(乎古止点;乎己止点;遠古登点), wokoto ten ( wokoto ten ); wokototen ( ko ko shi ten ; ko onore shi ten ; en ko tou] (n) marks to aid in reading Chinese classics [Add to Longdo]
易経[えききょう, ekikyou] (n) (See 五経) I Ching (Yi Jing) or The Book of Changes - one of the Five Classics [Add to Longdo]
緯書[いしょ, isho] (n) book of omens appended to Confucian Chinese classics [Add to Longdo]
押し相撲[おしずもう, oshizumou] (n) pushing sumo, a classic way of wrestling without using the belt [Add to Longdo]
音博士[おんはかせ;こえのはかせ(ik);おんぱかせ(ik), onhakase ; koenohakase (ik); onpakase (ik)] (n) professor specializing in the readings of kanji in classic Confucianist texts [Add to Longdo]
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) [Add to Longdo]
歌舞伎(P);歌舞妓[かぶき, kabuki] (n) kabuki; Japanese classical drama; (P) [Add to Longdo]
雅俗[がぞく, gazoku] (n) refined and vulgar; classical and colloquial [Add to Longdo]
雅俗折衷[がぞくせっちゅう, gazokusecchuu] (n) blending of the classical and colloquial styles [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
漢学[かんがく, kangaku] (n) Sinology; study of China or of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢学者[かんがくしゃ, kangakusha] (n) Sinologist; scholar of the Chinese classics [Add to Longdo]
漢籍[かんせき, kanseki] (n) Chinese books; Chinese classics [Add to Longdo]
漢文[かんぶん, kanbun] (n) (1) Chinese classical literature; (2) literature written entirely in kanji; (P) [Add to Longdo]
擬古[ぎこ, giko] (n,vs) imitation of classical styles [Add to Longdo]
擬古主義[ぎこしゅぎ, gikoshugi] (n) archaism; pseudoclassicism [Add to Longdo]
擬古典的[ぎこてんてき, gikotenteki] (adj-na) pseudoclassic [Add to Longdo]
擬古文[ぎこぶん, gikobun] (n) classical style [Add to Longdo]
旧劇[きゅうげき, kyuugeki] (n) classical drama [Add to Longdo]
旧典[きゅうてん, kyuuten] (n) tradition; classic [Add to Longdo]
京劇[きょうげき;けいげき, kyougeki ; keigeki] (n) classical Chinese opera [Add to Longdo]
狗子仏性;狗子佛性(oK)[くしぶっしょう, kushibusshou] (n) {Buddh} (See 公案) "Does a dog have Buddha nature?" (classic Zen koan) [Add to Longdo]
訓み下し;読み下し[よみくだし, yomikudashi] (n) (1) reading a text from start to finish; (2) (See よみくだす) transliterating classical Chinese into Japanese [Add to Longdo]
経史[けいし, keishi] (n) Chinese classics (ethics, politics, and history) [Add to Longdo]
経書[けいしょ, keisho] (n) classic Confucian writings [Add to Longdo]
現代語訳[げんだいごやく, gendaigoyaku] (n) modern translation; translation into modern language (of a classical text, e.g. The Tale of Genji) [Add to Longdo]
言の葉[ことのは;ことのえ, kotonoha ; kotonoe] (n) (1) (arch) word; (2) (See 和歌) waka (classic Japanese poem, esp. a tanka) [Add to Longdo]
古雅[こが, koga] (adj-na,n) classical elegance; antiquity [Add to Longdo]
古学[こがく, kogaku] (n) classical studies [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] (n,adj-no) old book; classics; classic; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\ (kl[a^]s"s[i^]k), Classical \Clas"sic*al\, a.
   [L. classicus relating to the classes of the Roman people,
   and especially to the frist class; hence, of the first rank,
   superior, from classis class: cf. F. classique. See {Class},
   n.]
   1. Of or relating to the first class or rank, especially in
    literature or art.
    [1913 Webster]
 
       Give, as thy last memorial to the age,
       One classic drama, and reform the stage. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Greaves may justly be reckoned a classical
       author on this subject [Roman weights and coins].
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the ancient Greeks and Romans, esp. to
    Greek or Roman authors of the highest rank, or of the
    period when their best literature was produced; of or
    pertaining to places inhabited by the ancient Greeks and
    Romans, or rendered famous by their deeds.
    [1913 Webster]
 
       Though throned midst Latium's classic plains. --Mrs.
                          Hemans.
    [1913 Webster]
 
       The epithet classical, as applied to ancient
       authors, is determined less by the purity of their
       style than by the period at which they wrote.
                          --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       He [Atterbury] directed the classical studies of the
       undergraduates of his college.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Conforming to the best authority in literature and art;
    chaste; pure; refined; as, a classical style.
    [1913 Webster]
 
       Classical, provincial, and national synods.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Classicals orders}. (Arch.) See under {Order}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\, n.
   1. A work of acknowledged excellence and authority, or its
    author; -- originally used of Greek and Latin works or
    authors, but now applied to authors and works of a like
    character in any language.
    [1913 Webster]
 
       In is once raised him to the rank of a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One learned in the literature of Greece and Rome, or a
    student of classical literature.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top