ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำรา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำรา-, *ตำรา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรา(n) textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราอาหาร(n) recipe book
ตำราเรียน(n) textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตำราคู่มือ(n) manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำราน. แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ, ตำรับตำรา ก็ว่า.
แบบตำรา เช่น แบบเรียน
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
โสฬสตำราเล่นการพนันครั้งโบราณสำหรับเล่นหวย เล่นถั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Institutes; Institutionesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institutiones; Institutesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textsตำราเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's for fellas who write diet books.นั่นมันสำหรับ คนที่เขียนตำราลดน้ำหนัก Oh, God! (1977)
Early Latin text.ตำราเรียนในตอนต้นของยุคลาติน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's like a textbook they give to nurses.มันก็เหมือนกับตำราที่พวกเขามอบให้กับพยาบาล Pulp Fiction (1994)
Forget your books. Even my brother didn't love her.อย่านิยามตามตำราสิ ขนาดพี่ยังไม่รักเธอเลย Wild Reeds (1994)
That's an old edition, but I know it all by heart. By heart, huh?ตำราเก่า แต่ผมจำได้ขึ้นใจแล้ว Gattaca (1997)
Or is that your thing? You come into a bar. You read some obscure passage.ในตำราคิดจะหักหน้าคนอื่นก็หัดจำให้แม่นๆ ไม่ใช่มาทำเก่ง เพื่ออวดหญิง Good Will Hunting (1997)
I love my cookbook.ตำราอาหารนี่ถูกใจจริง ๆ As Good as It Gets (1997)
It's got wonderful recipes. It says something with a shark.มีตำราเก๋ ๆ ใช้เนื้อฉลามก็มี As Good as It Gets (1997)
And some cookies here called Wasps' Nests.แล้วมีตำราทำคุ้กกี้ ชื่อวัสพ์เนสท์ด้วย As Good as It Gets (1997)
It's just the goddamned English, doing everything by the book.ไอ้พวกอังกฤษชอบทำอะไรตามตำรา Titanic (1997)
Until you take care of that... close the fucking book, because we're losing.จนกระทั่งเราจะสนใจเรื่องพวกนี้... ปิดตำราลงซะ / เพราะพวกเราเป็นผู้แพ้ American History X (1998)
This poor guy who attacked four cops... and those cops end up on the stand... defending themselves for using standard textbook procedures.ก็ไอชายน่าสงสารคนนี้แหละ / ที่มันซ้อมตำรวจสี่นาย... และตำรวจพวกนี้ / ต้องหยุดอยู่นิ่งๆ แบบนั้น... ต้องป้องกันตัวเองโดยใช้ / ตำราระเบียบการบ้าๆ American History X (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรา[tamrā] (n) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual  FR: livre [ m ] ; manuel [ m ] ; guide [ m ] ; ouvrage de référence [ m ] ; traité [ m ]
ตำรา[tamrā] (n) EN: authority ; orthodoxy
ตำรากฎหมาย[tamrā kotmāi] (n, exp) EN: legal code ; code of laws  FR: code juridique [ m ]
ตำราคู่มือ[tamrā khūmeū] (n, exp) EN: manual ; handbook ; textbook  FR: manuel [ m ]
ตำรายา[tamrā yā] (n, exp) EN: pharmacopoeia  FR: pharmacopée [ f ]
ตำราอาหาร[tamrā āhān] (n, exp) EN: recipe book ; recipe  FR: livre de cuisine [ m ] ; livre de recettes [ m ] ; recette de cuisine [ f ]
ตำราเรียน[tamrā rīen] (n, exp) EN: textbook ; text

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), See also: Chinese ginger, krachai, Syn. lesser ginger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cookbook(n) ตำราอาหาร
pharmacopeia(n) ตำรายา, See also: ตำราปรุงยา, Syn. pharmacopoeia
recipe(n) ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
secret(n) เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
text(n) หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boohoo(บูฮู') { boohooed, boohooing, boohoos } vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ, ตำรา, หนังสืออ้างอิง, คัมภีร์, ภาค, เล่ม, แบบ, สมุดบัญชี, เนื้อเพลง, บทละคร, ถ้อยคำ, สมุดเช็ค, สมุดแสตมป์, สมุดรายชื่อ, สมุดบันทึก, บัญชี, บันทึก, บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
cat1. (แคท) n. แมว, สัตว์ในตระกูลแมว, หญิงที่มีใจอำมหิต, บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว, ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร, กฎ, เกณฑ์, หลัก, มาตรฐาน, รูปแบบ, แผ่น, ตำรับ, ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas, formulae, Syn. trusim, format
monograph(มอน'นะกราฟ) n. เรื่องราวหรือเรื่องเขียนหรือตำราที่เกี่ยวกับเรื่อง ๆ เดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ, เอกสาร. vt. เขียนเรื่องดังกล่าว, เขียนเอกสาร., See also: monographer, monographist n. monographal adj., Syn. tome
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ, เร้นลับ, ลึกลับ, ลับเฉพาะ, ปิดบัง, อำพราง, ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ, สิ่งที่อำพราง, ความลับ, ความลึกลับ, วิธีการลึกลับ, ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ, ลึกลับ, เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม, ข้อความเดิม, แม่บทเดิม, ใจความ, แบบฉบับการเขียน, เนื้อเพลง, ตำรา, แบบเรียน, หนังสือเรียน, ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล, อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล, หัวข้อสำคัญ, ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา, แบบเรียน, หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ, ตำรา, สมุด, คัมภีร์
cookbook(n) ตำราอาหาร, ตำรากับข้าว, คู่มือประกอบอาหาร
dissertation(n) การสนทนา, การถกปัญหา, การบรรยาย, การเขียนตำรา, วิทยานิพนธ์
formula(n) สูตร, กฎ, หลักเกณฑ์, มาตรฐาน, ตำรา
recipe(n) ตำรา, ตำรับ, วิธีปรุง, วิธีทำ, ใบสั่งยา, เคล็ดลับ
textbook(n) ตำรา, หนังสือเรียน, แบบเรียน
treatise(n) เอกสาร, หนังสือ, ตำรา, บทความ, ความเรียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
art of war(phrase) ตำราพิชัยสงคราม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top