Search result for

ตำรา

(54 entries)
(0.0347 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำรา-, *ตำรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรา[N] textbook, See also: treatise, reference book, classical works, collection of formulas or recipes, technical bo, Syn. หนังสือเรียน, ตำราเรียน, แบบเรียน, Example: ลูกสาวหล่อนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์ต้องหอบตำราเป็นตั้งใส่กระเป๋าใบโตไปโรงเรียนทุกวัน, Count unit: เล่ม, Thai definition: แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ, เอกสารคำสอน
ตำราอาหาร[N] recipe book
ตำราเรียน[N] textbook, See also: text, Syn. หนังสือเรียน, แบบเรียน, Example: ปัจจุบันเขารับจ้างเขียนตำราเรียนให้กับสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง, Count unit: เล่ม, Thai definition: หนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อให้ความรู้อย่างเป็นแบบแผนในการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตำราคู่มือ[N] manual, See also: handbook, textbook, Syn. หนังสือคู่มือ, Example: เขาต้องศึกษาตำราคู่มือการใช้เครื่องจักรอย่างละเอียด ก่อนใช้งานจริง, Count unit: เล่ม, Thai definition: สมุดหรือหนังสือที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบตำราหรืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตำราน. แบบแผนที่ว่าด้วยหลักวิชาต่าง ๆ, ตำรับตำรา ก็ว่า.
แบบตำรา เช่น แบบเรียน
ศิลปศาสตร์ตำราว่าด้วยวิชาความรู้ต่าง ๆ ในสมัยก่อนพุทธกาล มี ๑๘ ประการ ได้แก่ ๑. สูติ วิชาฟังเสียงคนเสียงสัตว์รู้ว่าดีหรือร้าย ๒. สัมมติ วิชาเข้าใจในกฎธรรมเนียม ๓. สังขยา วิชาคำนวณ ๔. โยคยันตร์ วิชาการช่าง ๕. นีติ วิชาแบบแผนราชการ ๖. วิเสสิกา วิชาการค้า ๗. คันธัพพา วิชานาฏศิลป์ ๘. คณิกา วิชากายบริหาร ๙. ธนุพเพธา วิชายิงธนู ๑๐. ปุราณา วิชาโบราณคดี ๑๑. ติกิจฉา วิชาการแพทย์ ๑๒. อิติหาสา วิชาตำนานหรือประวัติศาสตร์ ๑๓. โชติ วิชาดาราศาสตร์ ๑๔. มายา วิชาตำราพิชัยสงคราม ๑๕. ฉันทสา วิชาการประพันธ์ ๑๖. เกตุ วิชาพูด ๑๗. มันตา วิชาร่ายมนตร์ ๑๘. สัททา วิชาไวยากรณ์.
โสฬสตำราเล่นการพนันครั้งโบราณสำหรับเล่นหวย เล่นถั่ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Institutes; Institutionesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Institutiones; Institutesตำรากฎหมายโรมัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Textsตำราเรียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I-I-make a lot of money writing tech manuals.ฉันหาเงินได้มากมาย โดยเขียนตำราที่นี่ The Itch (2008)
Ruled out all the usual suspects.นอกตำรา สืบค้นตามปกติ Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
And, yeah, it is a bit textbook.และ ใช่ มันอิงตำราไปหน่อยนะ Dying Changes Everything (2008)
You don't know what form of test would take.เจ้าไม่รู้หรอกว่าจะต้องใช้ตำราแบบไหน The Labyrinth of Gedref (2008)
The historical texts say...ตำราประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า... Downfall of a Droid (2008)
Archive texts can only teach you a part of the picture, my young Padawan.ตำราพวกนั้นก็สอนเจ้าได้แค่รูปภาพเท่านั้นแหล่ะ พาดาวันของข้า Downfall of a Droid (2008)
Much better than the archives.ว่ามันสำคัญกว่าตำรา Downfall of a Droid (2008)
All the symptoms fit. All that weird behavior.อาการตรงตามตำราทุกอย่าง ยังมีพฤติกรรมแปลก ๆ นั่นอีก Babylon A.D. (2008)
- No. Just a bunch of useless skills. Wrong books.ไม่เห็นจะสอนอะไรดีๆเลย/ อ่านตำราผิดเล่มนะสิ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Because I just called the cops on them, and they showed up, and there was nobody there.เพราะว่าผมเพิ่งโทรหาตำราจเพราะพวกเค้า แต่ปรากฎว่าไม่มีใครเลยซักคน The Echo (2008)
It's my mum's Boy Bible, and it told me how to get Robbie back.นี่เป็นตำราเข้าถึงชายหนุ่มของแม่ฉัน ฉันจะใช้แผนในนี้เอาร็อบบี้คืนมา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำรา[n.] (tamrā) EN: textbook ; treatise ; reference book ; classical works ; collection of formulas or recipes ; technical book ; manual   FR: livre [m] ; manuel [m] ; guide [m] ; ouvrage de référence [m] ; traité [m]
ตำรา[n.] (tamrā) EN: authority ; orthodoxy   
ตำรากฎหมาย[n. exp.] (tamrā kotmāi) EN: legal code ; code of laws   FR: code juridique [m]
ตำราคู่มือ[n. exp.] (tamrā khūmeū) EN: manual ; handbook ; textbook   FR: manuel [m]
ตำรายา[n. exp.] (tamrā yā) EN: pharmacopoeia   FR: pharmacopée [f]
ตำราอาหาร[n. exp.] (tamrā āhān) EN: recipe book ; recipe   FR: livre de cuisine [m] ; livre de recettes [m] ; recette de cuisine [f]
ตำราเรียน[n. exp.] (tamrā rīen) EN: textbook ; text   

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cookbook[N] ตำราอาหาร
pharmacopeia[N] ตำรายา, See also: ตำราปรุงยา, Syn. pharmacopoeia
recipe[N] ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
secret[N] เคล็ดลับ, See also: ตำราลับ, กลวิธีลับ
text[N] หนังสือเรียน, See also: ตำราเรียน, แบบเรียน, Syn. handbook, syllabus, textbook

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boohoo(บูฮู') {boohooed,boohooing,boohoos} vi. ร้องสะอึกสะอื้น -n. เสียงร้องสะอึกสะอื้น book (บุค) n. หนังสือ,ตำรา,หนังสืออ้างอิง,คัมภีร์,ภาค,เล่ม,แบบ,สมุดบัญชี,เนื้อเพลง,บทละคร,ถ้อยคำ,สมุดเช็ค,สมุดแสตมป์,สมุดรายชื่อ,สมุดบันทึก,บัญชี,บันทึก,บัญชีพนัน vt. ลงบัญช
cat1. (แคท) n. แมว,สัตว์ในตระกูลแมว,หญิงที่มีใจอำมหิต,บุคคล 2. (ซีเอที) ย่อมาจาก computer-aided translation แปลว่า การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ รวมทั้งบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ (บางตำราว่า CAT ย่อมาจาก computer aided training แปลว่า การอบรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย)
cookbook(คุค'บุค) n. ตำรากับข้าว,ตำราปรุงอาหาร, Syn. cookery book
dope bookรายการหนือตำราแทงม้า
dope sheetรายการหนือตำราแทงม้า
formula(ฟอร์'มิวละ) n. สูตร,กฎ,เกณฑ์,หลัก,มาตรฐาน,รูปแบบ,แผ่น,ตำรับ,ตำรา adj. ซึ่งเกี่ยวกับสูตร -pl. formulas,formulae, Syn. trusim,format
monograph(มอน'นะกราฟ) n. เรื่องราวหรือเรื่องเขียนหรือตำราที่เกี่ยวกับเรื่อง ๆ เดียวหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ,เอกสาร. vt. เขียนเรื่องดังกล่าว,เขียนเอกสาร., See also: monographer, monographist n. monographal adj., Syn. tome
secret(ซี'คริท) adj.เป็นความลับ,เร้นลับ,ลึกลับ,ลับเฉพาะ,ปิดบัง,อำพราง,ปิดปาก. n. สิ่งที่เป็นความลับ,สิ่งที่อำพราง,ความลับ,ความลึกลับ,วิธีการลึกลับ,ตำราลับ, -Phr. (in secret เป็นความลับ,ลึกลับ,เป็นการส่วนตัว), See also: secretly adv. secretness n.
text(เทคซฺทฺ) n. ต้นฉบับเดิม,ข้อความเดิม,แม่บทเดิม,ใจความ,แบบฉบับการเขียน,เนื้อเพลง,ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน,ข้อความสั้น ๆ ในพระคัมภีร์ไบเบิล,อักษรในพระคัมภีร์ไบเบิล,หัวข้อสำคัญ,ตัวพิมพ์., Syn. textbook
textbook(เทคซฺ'บุค) n. ตำรา,แบบเรียน,หนังสือเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
book(n) หนังสือ,ตำรา,สมุด,คัมภีร์
cookbook(n) ตำราอาหาร,ตำรากับข้าว,คู่มือประกอบอาหาร
dissertation(n) การสนทนา,การถกปัญหา,การบรรยาย,การเขียนตำรา,วิทยานิพนธ์
formula(n) สูตร,กฎ,หลักเกณฑ์,มาตรฐาน,ตำรา
recipe(n) ตำรา,ตำรับ,วิธีปรุง,วิธีทำ,ใบสั่งยา,เคล็ดลับ
textbook(n) ตำรา,หนังสือเรียน,แบบเรียน
treatise(n) เอกสาร,หนังสือ,ตำรา,บทความ,ความเรียง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
art of war (phrase) ตำราพิชัยสงคราม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top