ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -松-, *松*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[松, sōng, ㄙㄨㄥ] pine tree; fir tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  公 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 895

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sōng, ㄙㄨㄥ, ] loose; pine; surname Song, #2,934 [Add to Longdo]
[sōng, ㄙㄨㄥ, / ] loose; to loosen; to relax, #2,934 [Add to Longdo]
[qīng sōng, ㄑㄧㄥ ㄙㄨㄥ, / ] gentle; relaxed, #1,897 [Add to Longdo]
[fàng sōng, ㄈㄤˋ ㄙㄨㄥ, / ] to loosen; to relax, #3,857 [Add to Longdo]
[kuān sōng, ㄎㄨㄢ ㄙㄨㄥ, / ] to relax (a policy), #7,296 [Add to Longdo]
[Sōng xià, ㄙㄨㄥ ㄒㄧㄚˋ, ] Matsushita (surname); Panasonics, Japanese electronics company, #10,460 [Add to Longdo]
[sōng dòng, ㄙㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] slack (due to loose joint), #14,877 [Add to Longdo]
[sōng chí, ㄙㄨㄥ ㄔˊ, / ] to sag; to relax, #14,930 [Add to Longdo]
[shū sōng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥ, / ] to loosen, #15,427 [Add to Longdo]
[sōng kāi, ㄙㄨㄥ ㄎㄞ, / ] loose, #16,204 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[まつ, matsu] (n) (1) pine tree; (2) highest (of a three-tier ranking system); (P) [Add to Longdo]
かさ;笠;毬;ぼっくり[まつかさ(かさ;笠;毬);まつぼっくり(毬;ぼっくり);まつぽっくり(毬);まつぼくり(毬);まつふぐり(毬), matsukasa ( matsu kasa ; matsu kasa ; matsu mari ); matsubokkuri ( matsu mari ; mat] (n) pinecone; pine cone [Add to Longdo]
の実;のみ[まつのみ, matsunomi] (n) pine nut [Add to Longdo]
の梢[まつのこずえ, matsunokozue] (n) top of a pine tree [Add to Longdo]
の内[まつのうち, matsunouchi] (n) New Year's Week (festivities) [Add to Longdo]
の木[まつのき, matsunoki] (n) pine tree [Add to Longdo]
の緑[まつのみどり, matsunomidori] (n) pine sprout; pine bud [Add to Longdo]
[しょういん, shouin] (n) (music of) wind through pine trees [Add to Longdo]
[しょうえん, shouen] (n) soot of burnt pine; ink stick (made from burnt pine) [Add to Longdo]
[まつや, matsuya] (n) Matsuya (department store); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ken walked on crutches.ケンは葉づえをついて歩いた。
This bus goes to the Matsuyama station, right?このバスは、山市駅行きですね。
This train makes connections with a ferry-boat at Takamatsu.この列車は高でフェリーに連絡します。
This is a well shaped pine tree.これは格好のよいの木だ。
Tall pine trees make a ring around the lake.高いの木が湖の周囲を取り囲んでいる。
Mushrooms are in season now, so they are cheap.今は茸が旬でお安いですよ。
My father was born in Matsuyama in 1941.私の父は1941年に山で生まれました。
When I was a kid I dreamed of becoming a star like Seiko Matsuda.私は子供のころ、田聖子のようなタレントになりたかった。
I was born and brought up in Matsuyama.私は山に生まれて育った。
The art of recognizing matsutake mushrooms became my passion, culminating in my writing a book on it.私は茸をどうして見つけるかということにとりつかれて、とうとうそのことを本に書くことになってしまいました。
I had lived in Sendai for ten years before I visited Matsushima.私は仙台に住んで10年してからやっと島を訪れた。
Matsui pulled the Giants back from the brink with a grand slam that gave them a come-from-behind victory.井、起死回生の逆転満塁サヨナラホームラン!

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Relax.[CN] - 放 Next Day Air (2009)
- He was on crutches, you know.[JA] - 葉杖を ついてるんだぜ Taxi Driver (1976)
He had this crazy idea about breeding pine trees.[JA] の木の栽培に入れ込んでいた Back to the Future (1985)
- Easy![CN] - 放 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Where have you come from?[JA] お前どこから来たの? 郷です。 My Neighbor Totoro (1988)
What is that at rest over there in the shade?[JA] 林の影の中で まどろみ 横たわっているのは誰だ? Siegfried (1980)
It's normal.[CN] 稀平常 Mermaid (2007)
Relax.[CN] 放轻 Mere Brother Ki Dulhan (2011)
Relax?[CN] 放 Insidious: Chapter 2 (2013)
You space bastard! You killed my pine![JA] 宇宙人め を倒しやがったな! Back to the Future (1985)
From Matsugo.[JA] 郷! My Neighbor Totoro (1988)
- Scott. - That's okay, just get me the crutches.[JA] − スコット − 大丈夫だ、それより葉杖を Grand Prix (1966)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まつ, matsu] Kiefer [Add to Longdo]
[まつばら, matsubara] Kiefernhain [Add to Longdo]
[まつしま, matsushima] (beruehmte Seelandschaft noerdlich von Sendai) [Add to Longdo]
[まつばやし, matsubayashi] Kiefernwald [Add to Longdo]
[まつば, matsuba] Kiefernnadel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top