ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classic

K L AE1 S IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classic-, *classic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
classic(adj) ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม, Syn. classical
classic(adj) ที่มีคุณภาพสูง, Syn. excellent, superior, first-rate
classical(adj) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ, Syn. classic
classical(adj) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical(adj) ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist(n) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม, ดีเด่น, ชั้นหนึ่ง, ชั้นเอก, ดีถึงขนาด, อมตะ, เป็นพื้นฐาน, เป็นหลัก, มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี, เป็นแบบอย่าง, เป็นประเพณี, เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน, แบบกรีกและโรมัน, เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง, นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ, ชั้นหนึ่ง, ดีเด่น, เป็นแนวหน้า, เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค, ชื่อเสียงโด่งดัง, เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ, เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality, classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค, กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค, ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist

English-Thai: Nontri Dictionary
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classic(n) งานทางศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classic; classical-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classic; classicalคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical abstractionนามธรรมแบบคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical analysisการวิเคราะห์เชิงแบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical logicตรรกศาสตร์แบบฉบับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Classical periodสมัยคลาสสิก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
classical setเซตแบบฉบับ [ มีความหมายเหมือนกับ crisp set ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
classical; classic-ตรงต้นแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classical literatureวรรณคดี [TU Subject Heading]
classical physicsฟิสิกส์แบบฉบับ, วิชาฟิสิกส์ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาเป็นเวลานาน โดยมีรากฐานจากวิชากลศาสตร์ของนิวตัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(LAUGHING) You fool, you fell victim to one of the classic blunders.เจ้าโง่! คนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนที่ฉลาดกว่า The Princess Bride (1987)
It's considered by many critics to be the classic novel about the 1960s.นักวิจารณ์หลายคนยกย่องให้มัน... เป็นนวนิยายดีเด่นเกี่ยวกับปี 1960 Field of Dreams (1989)
Today we are going to create a classic dish from the north of Brazil.วันนี้จะโชว์ของอร่อยจากบราซิลเหนือ Woman on Top (2000)
It's a classic depiction of good versus evil.ภาพอมตะการต่อสู้ของธรรมะกับอธรรม Unbreakable (2000)
It's a classic military move.มันย้ายทหารคลาสสิก Wrong Turn (2003)
It's a classic Electra complex.อาการของโรคจิตอีเลคตร้าชัดๆ Mona Lisa Smile (2003)
How do you think the new record compares to your old, classic stuff?คุณว่าเพลงที่ร้องใหม่นี้ จะเพราะสู้ของเก่าได้มั้ยครับ? Love Actually (2003)
A classic fool.ความโง่เง่าแสนคลาสสิค Love Actually (2003)
Sammy! Fantastic show! Classic drumming, son.แซมมี่ ยอดเยี่ยมไปเลย มือกลองในตำนานเลยลูก! Love Actually (2003)
That's classic Garth. The best.โอ้ คลาสสิกการ์ธ I Heart Huckabees (2004)
Classic Garth costs. Yeah, so, when we did the Garth benefit in Dallas, that's what we... where's Marty?ตอนเราจัดงานการ์ธที่ดัลลัส... I Heart Huckabees (2004)
It's been called the classic dish of Singaporeมันเคยเป็นอาหารคลาสสิคของที่นี่มาก่อน Rice Rhapsody (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
classicAs is often the case with educated people, he likes classical music better than jazz.
classicBetty likes classical music.
classicClassical music is not my cup of tea.
classicDo you care for classical music?
classicDo you have any information on classical music concerts?
classicFew students get full marks in Chinese classics.
classicHe is a fine classical scholar.
classicHe is a man with a classical education.
classicHe really enjoys and appreciates classical music.
classicHe's a classic case that the more ignorant people are the more sure they are that they are correct.
classicHis cooking is of the classic French style that he studied in France.
classicI always enjoy listening to classical music when I have some free time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลาสสิก(adj) classical, Thai Definition: งานที่มีท่วงทีแบบเก่าชั้นเยี่ยม, งานที่เป็นต้นแบบ หาคนที่ทำเสมอไม่ได้, Notes: (ปาก)
คลาสสิก(n) classic, Example: วรรณคดีมีรูปเป็นคลาสสิกแต่มีการแสดงออกเป็นโรแมนติก, Thai Definition: งานศิลปะแบบกรีก-โรมัน, โดยปริยายหมายถึงงานชั้นสูงหรืองานชั้นมาตรฐาน
เพลงคลาสสิค(n) classical music, Example: เขาเปิดเพลงคลาสสิคควบคู่ไปกับการทานอาหารใต้แสงเทียน, Count Unit: เพลง, Thai Definition: เพลงที่ดีเด่นตามแบบฉบับ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทุกยุคทุกสมัยซึ่งตกทอดมานาน
พิณพาทย์(n) classical Thai orchestra, Syn. ปี่พาทย์, Example: ขณะที่พระสวดชยันโต พิณพาทย์มโหรีก็เริ่มบรรเลงเพลงมหาฤกษ์, Count Unit: วง, Thai Definition: เครื่องประโคมวงหนึ่ง มีกำหนดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป คือ ตะโพน ปี่ ฆ้องวง ระนาด กลอง
ตันติภาษา(n) classical language, See also: systematizied language, Example: ครูกำลังอธิบายความหมายของตันติภาษา, Count Unit: ภาษา, Thai Definition: ภาษาที่มีแบบแผน
มโนราห์(n) classical Thai tune, Example: เขาร้องมโนราห์ได้เพราะมาก, Count Unit: บท, ทำนอง, Thai Definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
คลาสสิก(adj) classic, Syn. คลาสสิค, Example: ประพันธ์ชอบฟังเพลงคลาสสิก, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานชื่นหนู[bāncheūn nū] (n, exp) EN: Narrowleaf Zinnia ; Classic Zinnia
เชิดจีน[choētjīn] (n) EN: name of Thai classical tune
ดนตรีคลาสสิก[dontrī khlātsik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [ f ]
ดนตรีไทยเดิม[dontrī Thai doēm] (n, exp) EN: Thai classical music
จระเข้หางยาว[jørakhē hāng yāo] (n, exp) EN: [ classical Thai song ]
คลาสสิก[khlātsik = khlāssik] (adj) EN: classical ; classic  FR: classique
โขน[khōn] (n) EN: Thai classical masked ballet ; Thai classic masked drama (enacting scenes from the Ramayana) ; masked play  FR: ballet traditionnel masqué [ m ]
กระต่ายเต้น[kratāi tēn] (n, exp) EN: rhythm of old Thai classical
มโนราห์[manōrā] (n) EN: classical Thai tune
เพลงคลาสสิค[phlēng khlāssik] (n, exp) EN: classical music  FR: musique classique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLASSIC K L AE1 S IH0 K
CLASSICS K L AE1 S IH0 K S
CLASSICAL K L AE1 S IH0 K AH0 L
CLASSICISM K L AE1 S IH0 S IH2 Z AH0 M
CLASSICIST K L AE1 S AH0 S AH0 S T
CLASSICALLY K L AE1 S IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
classic (n) klˈæsɪk (k l a1 s i k)
Classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classics (n) klˈæsɪks (k l a1 s i k s)
classical (j) klˈæsɪkl (k l a1 s i k l)
classicism (n) klˈæsɪsɪzm (k l a1 s i s i z m)
classicist (n) klˈæsɪsɪst (k l a1 s i s i s t)
classically (a) klˈæsɪkliː (k l a1 s i k l ii)
classicists (n) klˈæsɪsɪsts (k l a1 s i s i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 經濟|经济; surname Jing #507 [Add to Longdo]
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, ] classical #6,844 [Add to Longdo]
古典音乐[gǔ diǎn yīn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄧㄣ ㄩㄝˋ, / ] classical music #32,273 [Add to Longdo]
文言文[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese #34,852 [Add to Longdo]
经书[jīng shū, ㄐㄧㄥ ㄕㄨ, / ] classic books in Confucianism; scriptures; sutras #40,828 [Add to Longdo]
礼记[Lǐ jì, ㄌㄧˇ ㄐㄧˋ, / ] Classic of Rites #42,428 [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese #42,813 [Add to Longdo]
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, / ] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc #49,020 [Add to Longdo]
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, / ] classical music (mainly western) [Add to Longdo]
古典派[gǔ diǎn pài, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄆㄞˋ, ] classicists [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klassisch { adj } | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歌(P);唄(P);詩[うた, uta] (n) (1) (歌, 唄 only) (唄 is primarily used for shamisen songs) song; (2) (歌 only) (See 短歌) classical Japanese poetry (esp. tanka); (3) (歌, 詩 only) modern poetry; (P) #610 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf, pref) (4) bank #873 [Add to Longdo]
クラシック(P);クラッシック(P);クラッシク[kurashikku (P); kurasshikku (P); kurasshiku] (n) (1) (abbr) (See クラシック音楽) classical music; (adj-na) (2) classic; classical; (n) (3) (the) classics; (P) #2,132 [Add to Longdo]
本格[ほんかく, honkaku] (n) (1) original method or procedure; (adj-f) (2) serious; orthodox; classical; genuine; (P) #3,325 [Add to Longdo]
古典[こてん, koten] (n, adj-no) old book; classics; classic; (P) #3,488 [Add to Longdo]
春秋[しゅんじゅう(P);はるあき, shunjuu (P); haruaki] (n) (1) (See 五経) spring and autumn; spring and fall; months and years; (2) (しゅんじゅう only) the Chronicles of Lu or the Spring and Autumn Annals - one of the Five Classics; (P) #5,466 [Add to Longdo]
歌舞伎(P);歌舞妓[かぶき, kabuki] (n) kabuki; Japanese classical drama; (P) #5,903 [Add to Longdo]
文言[もんごん;ぶんげん, mongon ; bungen] (n) (1) wording (esp. of written text); (2) (ぶんげん only) classical Chinese literary style; traditional written Chinese #7,128 [Add to Longdo]
ストア(P);ストアー[sutoa (P); sutoa-] (n) (1) store; (2) (ストア only) stoa (classical Greek colonnade or portico); (P) #9,761 [Add to Longdo]
柔術[じゅうじゅつ, juujutsu] (n) jujitsu (classical Japanese martial art, usually referring to fighting without a weapon); jiujitsu; jujutsu #11,379 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\ (kl[a^]s"s[i^]k), Classical \Clas"sic*al\, a.
   [L. classicus relating to the classes of the Roman people,
   and especially to the frist class; hence, of the first rank,
   superior, from classis class: cf. F. classique. See {Class},
   n.]
   1. Of or relating to the first class or rank, especially in
    literature or art.
    [1913 Webster]
 
       Give, as thy last memorial to the age,
       One classic drama, and reform the stage. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Mr. Greaves may justly be reckoned a classical
       author on this subject [Roman weights and coins].
                          --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to the ancient Greeks and Romans, esp. to
    Greek or Roman authors of the highest rank, or of the
    period when their best literature was produced; of or
    pertaining to places inhabited by the ancient Greeks and
    Romans, or rendered famous by their deeds.
    [1913 Webster]
 
       Though throned midst Latium's classic plains. --Mrs.
                          Hemans.
    [1913 Webster]
 
       The epithet classical, as applied to ancient
       authors, is determined less by the purity of their
       style than by the period at which they wrote.
                          --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       He [Atterbury] directed the classical studies of the
       undergraduates of his college.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Conforming to the best authority in literature and art;
    chaste; pure; refined; as, a classical style.
    [1913 Webster]
 
       Classical, provincial, and national synods.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Classicals orders}. (Arch.) See under {Order}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classic \Clas"sic\, n.
   1. A work of acknowledged excellence and authority, or its
    author; -- originally used of Greek and Latin works or
    authors, but now applied to authors and works of a like
    character in any language.
    [1913 Webster]
 
       In is once raised him to the rank of a legitimate
       English classic.           --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One learned in the literature of Greece and Rome, or a
    student of classical literature.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classic
   adj 1: of recognized authority or excellence; "the definitive
       work on Greece"; "classical methods of navigation" [syn:
       {authoritative}, {classical}, {classic}, {definitive}]
   2: of or relating to the most highly developed stage of an
     earlier civilisation and its culture; "classic Cinese
     pottery" [syn: {classical}, {classic}] [ant: {nonclassical}]
   3: of or pertaining to or characteristic of the ancient Greek
     and Roman cultures; "classical mythology"; "classical [syn:
     {classical}, {classic}, {Greco-Roman}, {Graeco-Roman},
     {Hellenic}]
   n 1: a creation of the highest excellence
   2: an artist who has created classic works

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top