ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禮-, *禮*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  豊 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] spirit
Variants: , Rank: 8598
[, lǐ, ㄌㄧˇ] courtesy, manners, social customs
Radical: , Decomposition:   礻 [shì, ㄕˋ]  乚 [gōu, ㄍㄡ]
Etymology: [pictophonetic] spirit
Variants: , Rank: 926

KANJIDIC with stroke order from AnimCJK
[] Meaning: social custom; manners; courtesy; rites
On-yomi: レイ, ライ, rei, rai
Radical: , Decomposition:     
Variants:
[] Meaning: salute; bow; ceremony; thanks; remuneration
On-yomi: レイ, ライ, rei, rai
Radical: , Decomposition:     
Variants: , Rank: 1185

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lǐ, ㄌㄧˇ, / ] gift; propriety; rite #2,105 [Add to Longdo]
礼物[lǐ wù, ㄌㄧˇ ㄨˋ,   /  ] gift; present #2,565 [Add to Longdo]
婚礼[hūn lǐ, ㄏㄨㄣ ㄌㄧˇ,   /  ] wedding ceremony; wedding #4,180 [Add to Longdo]
礼品[lǐ pǐn, ㄌㄧˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] gift; present #5,917 [Add to Longdo]
典礼[diǎn lǐ, ㄉㄧㄢˇ ㄌㄧˇ,   /  ] celebration; ceremony #6,528 [Add to Longdo]
礼仪[lǐ yí, ㄌㄧˇ ㄧˊ,   /  ] etiquette; ceremony #9,265 [Add to Longdo]
礼貌[lǐ mào, ㄌㄧˇ ㄇㄠˋ,   /  ] courtesy; manners #10,015 [Add to Longdo]
礼拜[lǐ bài, ㄌㄧˇ ㄅㄞˋ,   /  ] week; religious service; worship #11,106 [Add to Longdo]
礼服[lǐ fú, ㄌㄧˇ ㄈㄨˊ,   /  ] full dress #11,152 [Add to Longdo]
送礼[sòng lǐ, ㄙㄨㄥˋ ㄌㄧˇ,   /  ] give a present #11,953 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hereby make a gift of my factories to all whose who have worked with me.[CN] 這個工廠作為送給大家的物 送給那些曾經與我共事的人 À Nous la Liberté (1931)
Apes! Do you mean disrespect to the tribe of Moro?[JP] 猩猩ども, われらがモロの一族と知っての無か! Princess Mononoke (1997)
I would like to thank the traveler.[JP] 後でを言いたい. Princess Mononoke (1997)
my thanks for bringing back our men.[JP] 怪我人をとどけてくれた事, 先ずを言う. Princess Mononoke (1997)
It's a shame to rise so early when we're so happy in bed![CN] 基督教徒們還在舒服睡大覺 這麼早叫醒他們 真是太無 Les Visiteurs du Soir (1942)
If Kriemhild gives her consent, hero, we shall celebrate a double wedding here today.[CN] 克裏米爾特答應的話 今天就舉行我們各自的婚 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Don't I deserve homage?[CN] 你覺得我不值得受此大? Les Visiteurs du Soir (1942)
.[JP] (れい)を言おう. Princess Mononoke (1997)
If you're awake thank Yakul. He watched you the whole time.[JP] 目がさめてたらヤックルにを言いな. Princess Mononoke (1997)
You monkey![JP] なさるめっ! Princess Mononoke (1997)
Gentlemen, the opening of this factory is my crowning achievement.[CN] 先生們,在工廠的開工典上 我有一種成就感 À Nous la Liberté (1931)
No respect?[JP] だってさ. Princess Mononoke (1997)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top