ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

classicalism

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -classicalism-, *classicalism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
classicalismn. ดูclassicism

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Classicalism \Clas"sic*al*ism\, n.
   1. A classical idiom, style, or expression; a classicism.
    [1913 Webster]
 
   2. Adherence to what are supposed or assumed to be the
    classical canons of art.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 classicalism
   n 1: a movement in literature and art during the 17th and 18th
      centuries in Europe that favored rationality and restraint
      and strict forms; "classicism often derived its models from
      the ancient Greeks and Romans" [syn: {classicism},
      {classicalism}] [ant: {Romantic Movement}, {Romanticism}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

classicalism

 


  

 
classicalism
 • n. ดูclassicism [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top