ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

刘备

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -刘备-, *刘备*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刘备[Liú Bèi, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄟˋ, / ] Liu Bei (161-223), warlord at the end of the Han dynasty and founder of the Han kingdom of Shu 蜀漢|蜀汉 (c. 200-263), later the Shu Han dynasty, #12,655 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First Liu Bei and I went to war with Cao Cao[CN] 先跟着刘备打曹操 Fit Lover (2008)
So had I chosen to join Liu's forces[CN] 所以我选择了刘备 Three Kingdoms (2008)
I am to be blamed for all this[CN] 一切都应怪罪在我刘备身上 Three Kingdoms (2008)
Liu became the emperor of his newly found[CN] 主公刘备由拯救皇帝而做了皇帝 Three Kingdoms (2008)
Liu Bei has left with all his men[CN] 刘备带着他的人马走了 Red Cliff II (2009)
If we fight for our Lord Liu and make a circle on this map[CN] 若我们能助主公刘备在这版图上 杀他一个大圈 Three Kingdoms (2008)
They killed Liu's wives but failed to find his son[CN] 但是偏偏没有发现刘备儿子的尸体 Three Kingdoms (2008)
Liu Bei has fled[CN] 刘备又带着部下跑了 Red Cliff II (2009)
The Five Tiger Generals went off in service of Liu and his people[CN] 五虎大将为刘备血战沙场 出生入死 Three Kingdoms (2008)
This is the frontline of Liu's army[CN] 这里是主公刘备组织的义军前线 Three Kingdoms (2008)
Sir our vanguard was attacked and had to withdraw[CN] 启禀丞相 捉拿刘备家眷的军队 与蜀军斗得二败俱伤 Three Kingdoms (2008)
Liu Bei took forty thousand when he fled[CN] 刘备他们撤离的时候带走了四万多支 Red Cliff II (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top