ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

文言

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -文言-, *文言*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文言[wén yán wén, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ ㄨㄣˊ, ] classical Chinese, #34,852 [Add to Longdo]
文言[wén yán, ㄨㄣˊ ㄧㄢˊ, ] classical Chinese, #42,813 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文言[もんごん;ぶんげん, mongon ; bungen] (n) (1) wording (esp. of written text); (2) (ぶんげん only) classical Chinese literary style; traditional written Chinese [Add to Longdo]
文言[ふみことば, fumikotoba] (n,adj-no) language used when writing letters [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Someone actually came up with that language.[JA] あの文言を実際に口にした奴が居た Marine One (2011)
I think classical Chinese is more concise.[CN] 我认为文言文比白话文更加简洁 Beginning of the Great Revival (2011)
Subject line is "Do not reference Iran."[JA] 件名は "イラン関連の文言を排除せよ" Uh... Oh... Ah... (2013)
But imperial examination system was harmful.[CN] 我们说科举误国,误在八股文言 Beginning of the Great Revival (2011)
Some say classical Chinese is refined while vernacular Chinese is vulgar.[CN] 有人讲文言文,文雅古朴 而白话文,粗鄙不文 Beginning of the Great Revival (2011)
But sir, like Akasaka said, you were only supposed to give verified info![JA] ですから "文言はアレンジせず" "報道官の原稿のまま お読みください"と Shin Godzilla (2016)
The perpetrators, the same group that bombed our healing centers, cited inspiration from one of your parish priests.[JA] 犯行グループは ヒーリング センターの爆破犯と同じ 皆様の教区の 聖職者の文言が犯行の動機 Unholy Alliance (2011)
Y es, so is classical Chinese[CN] 是,文言文也是 The Postmodern Life of My Aunt (2006)
So, I'm just going to read a few lines here and see if we can connect to whatever is in the house, okay?[JA] ここの文言を読むとー この家の何かと 交信できる We Are Still Here (2015)
If you want to discuss peace with President Lincoln, consider revisions.[JA] リンカーン大統領との 和平交渉を望むなら 文言を訂正なさい Lincoln (2012)
I'm sure you would agree that priests shouldn't use their position to speak out in hate[JA] 聖職者がその立場を利用して 憎悪の文言を伝える事には 皆様の同意は得られない物と Unholy Alliance (2011)
What were his exact words?[JA] 具体的な文言 Game On (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top