ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทวาย

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวาย-, *ทวาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวาย[N] name of classical Thai song, Example: ครูสอนเขาบรรเลงเพลงทวาย, Count unit: เพลง, Thai definition: ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง
ทวาย[N] name of Thai dressed salad, Syn. ยำทวาย, Example: ยำที่มีรสหวาน ประกอบด้วยกะทิ มะพร้าวคั่ว เช่น ยำถั่วพู ยำทวาย, Thai definition: ชื่อยำชนิดหนึ่ง มีผักลวก เช่น ผักบุ้ง กะหล่ำปลี ถั่วงอก ราดด้วยหัวกะทิ น้ำพริกรสเปรี้ยว เค็มหวาน และโรยงาคั่ว
ทวาย[N] name of people in Tibet-Burma tribe, See also: Tibet-Burma tribe, tribe of Burmo-Tibertan stock, Example: บริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของชนชาวไทยหลายเชื้อชาติ เช่น ทวาย มอญ ลาว มลายู, Count unit: คน, Thai definition: ชนเผ่าหนึ่งในสาขาชาวยะไข่ ตระกูลทิเบต-พม่า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวาย(ทะ-) น. ชื่อเมืองทางภาคใต้ของประเทศพม่า, เรียกชาวเมืองนั้น ว่า ชาวทวาย.
ทวาย(ทะ-) น. ชื่อเพลงไทยสำเนียงมอญ มี ๒ แบบ คือ ทวายเต็ม และที่ตัดลงจากทวายเต็ม เรียกว่า ทวายตัด.
ทวาย(ทะ-) น. ชื่อยำชนิดหนึ่ง มีผักลวก เช่น ผักบุ้ง หัวปลี ถั่วงอก ราดด้วยหัวกะทิ นํ้าพริกรสเปรี้ยว เค็ม หวาน และโรยงาคั่ว เรียกว่า ยำทวาย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Until he severed his allegiance to the King.จนกระทั่งเขาทวายตัวแด่กษัตริย์ BrotherFae of the Wolves (2011)
It's run by a guy named Richard Detweiller.เจ้าของร้านชื่อริชาร์ด เด็ทวายเลอร์ Pu'olo (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวาย[n.] (thawāi) EN: name of Thai dressed salad   
ทวาย[n.] (thawāi) EN: name of classical Thai song   
ทวาย[n. prop.] (Thawāi) EN: Tavoy   
ทวาย[n. prop.] (Thawāi) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top