ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตุ้งติ้ง

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ้งติ้ง-, *ตุ้งติ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ้งติ้ง[N] name of classical Thai song, Syn. ตุ้งติ้งเปลญวณ, Count unit: เพลง, บท, ท่อน, Thai definition: ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง
ตุ้งติ้ง[V] be girlish, See also: be coquettish, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ลูกชายของเขาตุ้งติ้งคล้ายผู้หญิงเลย, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ตุ้งติ้ง[ADV] coyly, See also: bashfully, coquettishly, Syn. ดีดดิ้น, กระตุ้งกระติ้ง, ดุ้งดิ้ง, กระชดกระช้อย, ตุ๊กติ๊ก, Example: ในภาวะงานศพเศร้าโศกไม่ใช่เวลาที่จะมาห้อยดอกไม้ ทำท่าตุ้งติ้ง ทำสวย ทำสนุก, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
ตุ้งติ้ง[N] earring, Count unit: คู่, Thai definition: ชื่อตุ้มหูชนิดหนึ่ง มีระย้าห้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ้งติ้งน. ตุ้มหูชนิดหนึ่ง มีระย้าห้อย.
ตุ้งติ้งว. มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย, กระตุ้งกระติ้ง หรือ ดุ้งดิ้ง ก็ว่า
ตุ้งติ้งอาการที่วัตถุเล็ก ๆ แกว่งไปแกว่งมา, ตุ๊กติ๊ก ก็ว่า.
ตุ้งติ้งน. ชื่อเพลงไทย อัตรา ๒ ชั้น หน้าทับพิเศษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a good piggy you are.นายนี่มันหมูน้อยตุ้งติ้งชัดๆ Let the Right One In (2008)
With pompoms? You serious?มีตุ้งติ้งด้วย ถามจริงดิ Tower Heist (2011)
to a shop and somebody tweaks it and fiddles with it.เหมือนเป็นธรรมเนียม เวลาคุณซื้อรถแล้วนำมัน ไปเข้าร้านให้คนแต่งให้ดูตุ้งติ้ง Episode #18.2 (2012)
I should go with "High School senior"... or "Coquettish Ingenue."ฉันควรจะไปกับโรงเรียนมัธยม หรือตุ้งติ้งซื่อ The Martian (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top