Search result for

*appreciate*

(189 entries)
(0.0268 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: appreciate, -appreciate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate[VI] (ราคา) ขึ้น
appreciate[VT] ขึ้นราคา
appreciate[VT] ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
appreciate[VT] สำนึกบุญคุณ, See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า, Syn. thank, welcome, be appreciative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- No, really, I appreciate...จริงๆ ข้าชื่นชม Kung Fu Panda (2008)
You know, I hope you appreciate the risk I'm taking here.รู้ไม๊ ฉันว่านายน่าจะซาบซึ้งใจกับสิ่งที่ฉันกำลังทำนะ คุ้ยขยะให้เนี้ย Bolt (2008)
* and you gonna respect me and appreciate where I run at. ** and you gonna respect me and appreciate where I run at. * Do You Know What It Means (2010)
I don't appreciate it.ฉันไม่ชอบเลย Heartbreak Library (2008)
Of course. I really appreciate that you've come this far.ใช่ ฉันชื่นชมคุณจริงๆที่มาไกลถึงที่นี Heartbreak Library (2008)
And though I know you can't appreciate it♪ And though I know you can't appreciate it Terms of Endearment (1999)
I appreciate it. Okay.ฉันซาบซึ้งมันละ เอาละ There Might be Blood (2008)
I really appreciate it.ฉันชื่นชมคุณจริง Heartbreak Library (2008)
Look, I appreciate you wanting to help.ฟังนะ , ผมขอบคุณในความช่วยเหลือนะ Passengers (2008)
Will actually appreciate my abilityจะชื่นชมความสามารถของฉัน New Haven Can Wait (2008)
No-one else appreciates my skills. I want someone to see me for who I am.น่าสงสัยจริงทำไมไม่มีใครชื่นชมพลังของผมเลย ผมแค่อยากให้มีใครซักคนเห็นตัวตนที่แท้จริงของผม The Mark of Nimueh (2008)
I appreciate you pointing that out, but I can't go to school.อาจารย์เก่งจริงๆ แต่วันนี้ผมไปไม่ได้ Baby and I (2008)
Look. I appreciate what you've done here, but this isn't a fortress.เราความขอบคุณทุกสิ่งที่ท่านช่วย. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I want you to know I really appreciate this job. Come on.อยากบอกว่าชอบงานนี้มากมาย Shutter (2008)
You should appreciate the action you know what I mean.จะขอบใจมาก... ถานายจะแสดงอารมณหนอย นายเขาใจทีฉันพูดไหม Rambo (2008)
Thank you. Appreciate it. Appreciate it.ขอบคุณ ขอบคุณ ซาบซึ้งมาก ซาบซึ้งมาก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I really appreciate it. Thank you.- ฉันซาบซึ้งมันจริง ๆ ขอบใจนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- I really appreciate it.- ฉันซาบซึ้งจริง ๆ นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, I do appreciate you bringing me out here in such style, Mr. Lau, but I re...ผมยินดีนะที่คุณพาผมมาที่นี่ คุณเหลา แต่ผมมา... The Dark Knight (2008)
- I appreciate it. Thanks, Matt Perry.- ผมขอบคุณมาก ขอบใจ แมท เพอร์รี่ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I appreciate that, but, you know,ผมขอบคุณคับ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I appreciate what you're trying to do, carl, but this is my problem.ฉันชื่นชมในสิ่ง\ ที่นายทําอยู่ ,คาร์ล แต่นี่มันคือปัญหาของฉัน 24: Redemption (2008)
I appreciate your idealism.ผมชื่นชมในความช่างคิดของคุณนะ 24: Redemption (2008)
Reverend, I appreciate everything that you're doing and everything that you said, but I'm not on a mission;คุณพ่อคะ ดิฉันรู้สึกชื่นชมกับทุกสิ่งที่คุณทำ และทุกสิ่งที่คุณพ่อพูดมา แต่ดิฉันไม่ได้มีเป้าหมายใดๆ ทั้งนั้น Changeling (2008)
Makes you appreciate the city better.ทำให้คุณรู้สึกชื่นชอบเมืองนี้มากขึ้น New York, I Love You (2008)
I appreciate everything that this department has done and I know how hard you're working;ฉันชื่นชมทุกๆสิ่งที่แผนกนี้ได้ทำ และฉันก็รู้ว่าพวกคุณทำงานหนักกันมาก Changeling (2008)
And Bond, if you could avoid killing every possible lead, it would be deeply appreciated.บอนด์, พยายามอย่าเก็บใครอีก เราจะขอบคุณคุณมาก Quantum of Solace (2008)
- No, no, no. I appreciate it just the same.-ไม่ๆๆ ผมขอบคุณจริงๆนะครับ Marley & Me (2008)
I appreciate the sentiment, but they've yet to find;ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆ แต่พวกเขายังไม่สามารถหา... Changeling (2008)
First of all, I'd just like to say that the Foreign Office appreciates all that you did during the war.ประการแรก กระทรวงต่างประเทศขอบคุณ ทุกสิ่งทีคุณทำในช่วงสงคราม The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I just want you both to know how much I really appreciate all you've done for me.หนูแค่อยากให้รู้ว่าหนูซาบซึ้งในทุกสิ่ง ที่พ่อกับแม่ทำมาให้กนู Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
I appreciate what you do...ฉันรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่คุณทำ... The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- Appreciate it.- ขอบใจมาก Pineapple Express (2008)
I appreciate the gesture.ผมซาบซึ้งในสิ่งที่คุณแสดงออกมา Frost/Nixon (2008)
- I don't appreciate that, but it's okay.- ฉันไม่ซาบซึ้งเลยแต่ก็ไม่เป็นไร Pineapple Express (2008)
Listen, I would appreciate it if both y, all would take your shoes off.จะเป็นพระคุณอย่างสูง ถ้านายสองคนจะถอดรองเท้า Pineapple Express (2008)
I appreciate you helping out these past few weeks.แม่ปลื้มใจมากที่ลูกมาช่วย ให้อาทิตย์นี้ผ่านไปได้ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
She appreciate the fact that you've given up your life in order to be closer to her?เธอนึกถึงบุญคุณที่นายให้เธอได้ทุกวันนี้บ้างไม๊... ...คำสั่งภายเรื่องเข้าใกล้เธอน่ะเรอะ? Taken (2008)
Your kind offers are appreciatedพวกเจ้าน่าชื่นชมนัก Three Kingdoms (2008)
We appreciate your patience.เมื่อมีความคืบหน้าใดๆ Death Note: L Change the World (2008)
Looks this good, appreciates you, and he has a dirty mind.ดูดีนี่, เขาโก่งค่าตัวขึ้นกับคุณ และเขาไม่บริสุทธิ์ใจ Nights in Rodanthe (2008)
Well, I sure appreciate that, but no, it's not the money.ดีฉันแน่ใจว่าขอขอบคุณที่ แต่ไม่มีก็ไม่ได้เงิน Revolutionary Road (2008)
/His name was Mr. Underappreciated.-ทำไมชื่อ ใครๆก็ไม่กินเป็ดละฮะ? Bedtime Stories (2008)
Well, thanks for telling me, Harry. I really appreciate it.ขอบคุณนะที่บอก ฉันซาบซึ้งมาก Burn After Reading (2008)
I really appreciate it. That means a lot to me.ฉันปลื้มสุดๆเลย มันมีความหมายกับฉันมาก Pineapple Express (2008)
I'm one of those boys who'd appreciatesผมเป็นผู้ชายประเภทที่ที่หลงใหลบอดี้สวยๆ Fast & Furious (2009)
I appreciate it, sir.ผมขอบคุณมากครับท่าน Pathology (2008)
Here, Donnie. Thanks a lot. I appreciate it.นี่ ดอนนี่ ขอบคุณมากเลยนะ นับถือจริงๆ Shut Down (2008)
If I don't get another chance, I want you to Know that I appreciate everything you've done.เผื่อจะไม่มีโอกาสบอก ฉันอยากให้นายรู้ไว้ว่า ฉันขอบใจสำหรับทุกสิ่งที่นายทำให้ Hell or High Water (2008)
Appreciate it.ขอบคุณมากครับ Under & Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciateAlmost everybody appreciates good food.
appreciateA musician can appreciate small differences in sounds.
appreciateAny comments will be gratefully appreciated.
appreciateAny input would be appreciated!
appreciateAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
appreciateAppreciate the importance of propaganda in politics.
appreciateChris does not appreciate how Beth lost his clock he lent her.
appreciateHe appreciate Japanese culture.
appreciateHe appreciates his parents' love.
appreciateHe cannot appreciate friendship.
appreciateHe learned to appreciate literature.
appreciateHer abilities are not appreciated in school.
appreciateHer classmates do not appreciate her.
appreciateHe really enjoys and appreciates classical music.
appreciateHey, we're trying to have a serious discussion here so I'd appreciate it if you wouldn't butt in so irresponsibly.
appreciateHis abilities were not appreciated in that school.
appreciateHis great ability was fully appreciated by his friends.
appreciateHis services were appreciated.
appreciateI am not such a fool but can appreciate it.
appreciateI appreciated her kindness, while I feel it burdensome.
appreciateI appreciated her sentiments.
appreciateI appreciate good music.
appreciateI appreciate it, but I think I shouldn't.
appreciateI appreciate that this is not an easy task for you.
appreciateI appreciate that you are very fatigued.
appreciateI appreciate that you have not had time to write.
appreciateI appreciate the lateness of the hour.
appreciateI appreciate what you've done for me.
appreciateI appreciate your coming all the way.
appreciateI appreciate your concern.
appreciateI appreciate your cooperation.
appreciateI appreciate your graciousness and efforts on my behalf.
appreciateI appreciate your help.
appreciateI appreciate your help in clarifying this.
appreciateI appreciate your invitation, but...
appreciateI appreciate your kind letter.
appreciateI appreciate your kindness.
appreciateI appreciate your problem.
appreciateI appreciate your problem, but it can't be helped.
appreciateI appreciate your request to reproduce 70 copies of my report.
appreciateI appreciate your thoughtfulness.
appreciateI cannot appreciate his logic.
appreciateI cannot appreciate the subtleties of the subject.
appreciateI'd appreciated your help.
appreciateI'd appreciate it if you could do that.
appreciateI'd appreciate it if you sent me your latest catalog.
appreciateI'd appreciate it if you would turn out the lights.
appreciateI'd appreciate your help.
appreciateI deeply appreciate your advice and kindness.
appreciateI deeply appreciate your coming all the way.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า[V] appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำนึก[V] realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
ไม่เห็นค่า[V] depreciate, See also: not appreciate, Syn. ไม่รู้ค่า, ไม่เห็นคุณค่า, ไม่รู้คุณค่า, Example: หากคนไทยไม่เห็นค่าของสถาปัตยกรรมแบบไทยๆ แล้วชาติใดจะมาเห็น, Thai definition: ไม่สำนึกหรือไม่สนใจในคุณประโยชน์ของสิ่งนั้น
เข้าถึง[V] appreciate, See also: regard, Example: คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน, Thai definition: เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง
เข้าเค้า[V] tally with the facts, See also: be suitable to the cause, be appreciate to the reason, Syn. เข้าท่า, เข้าแก๊ป, Ant. ไม่ได้เรื่อง, ไม่เข้าท่า, Example: ตำรวจเห็นว่าเรื่องพอเข้าเค้าแล้ว ก็พร้อมสรุปสำนวนคดี, Thai definition: เหมาะแก่เหตุผล, เหมาะแก่รูปร่าง
เคารพนับถือ[V] respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
เปิดหมวกให้[V] praise, See also: admire, eulogize, appreciate, Syn. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Ant. ตำหนิ, Example: การแสดงครั้งนี้ทุกคนพร้อมใจกันเปิดหมวกให้เขา, Thai definition: แสดงความยกย่องชมเชย
ทัศนา[V] see, See also: take a look, watch, view, look, appreciate, Syn. ดู, เห็น, สังเกต, แลดู, มองดู, เพ่ง, ชม, พิศ, มอง, ทัศนะ, ทรรศนะ, ทัศน์, Example: บรรดานักท่องเที่ยวชวนกันทัศนาความงามของพระราชวัง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
รู้คุณค่า[V] appreciate the value (of), Example: นักอ่านที่ดีควรจะรู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้คุณค่าของสิ่งที่อ่าน
ชื่นชม[V] admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
ซาบซึ้ง[V] appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[v.] (cheūnchom) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud   FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เคารพนับถือ[v. exp.] (khaoropnaptheū) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate   FR: respecter ; estimer
สำนึก[v.] (samneuk) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with   FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สำนึกบุญคุณ[v. exp.] (samneuk bunkhun) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome   
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATE    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T
APPRECIATED    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T AH0 D
APPRECIATES    AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T S
UNAPPRECIATED    AH2 N AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciate    (v) (@1 p r ii1 sh i ei t)
appreciated    (v) (@1 p r ii1 sh i ei t i d)
appreciates    (v) (@1 p r ii1 sh i ei t s)
unappreciated    (j) (uh2 n @ p r ii1 sh i ei t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verständnis habento appreciate [Add to Longdo]
Währung {f}; Zahlungsmittel {n} | Währungen {pl} | Währung aufwertencurrency | currencies | to appreciate a currency [Add to Longdo]
Wert {m} | Werte {pl} | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
sich bewusst seinto appreciate [Add to Longdo]
schätzen; zu schätzen wissen; würdigen; dankbar sein | schätzend; würdigend | geschätzt; gewürdigt | er/sie schätzt; er/sie würdigt | ich/er/sie schätzte; ich/er/sie würdigte | er/sie hat/hatte geschätzt; er/sie hat/hatte gewürdigtto appreciate | appreciating | appreciated | he/she appreciates | I/he/she appreciated | he/she has/had appreciated [Add to Longdo]
etw./jdn. schätzen lernen; schätzenlernen [alt]to come to appreciate; to come to value sth./sb. [Add to Longdo]
würdigtappreciates [Add to Longdo]
Das wäre mir wirklich sehr lieb.I would really appreciate that. [Add to Longdo]
Für eine schnelle Antwort wären wir Ihnen sehr dankbar.A rapid response would be appreciated. [Add to Longdo]
Ich finde keinen Zugang zu moderner Musik.I'm unable to appreciate modern music. [Add to Longdo]
Ich weiß es zu schätzen, dass ...I appreciate the fact that ... [Add to Longdo]
Ihre Hilfe ist sehr willkommen.Your help is greatly appreciated. [Add to Longdo]
Vielen Dank, sehr nett von Ihnen.Thank you, I appreciate it. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint [Add to Longdo]
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour) [Add to Longdo]
好まれる[このまれる, konomareru] (v1) to like; to appreciate; to have a preference [Add to Longdo]
詩心[ししん, shishin] (n) poetic sentiment or inspiration; poetic inclination or taste; poem-composing mood; ability to appreciate poetry [Add to Longdo]
賞する[しょうする, shousuru] (vs-s,vt) (1) to praise; to extol; to laud; (2) to appreciate; to admire [Add to Longdo]
多とする[たとする, tatosuru] (exp,vs-i) to appreciate; to be thankful [Add to Longdo]
値遇[ちぐう, chiguu] (n,vs) being appreciated by one's employer; meeting (someone) [Add to Longdo]
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood [Add to Longdo]
認める[みとめる, mitomeru] (v1,vt) (1) to recognize; to recognise; to appreciate; (2) to observe; to notice; (3) to admit; to approve; (P) [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) [Add to Longdo]
病んで後初めて健康の価値を知る[やんでのちはじめてけんこうのかちをしる, yandenochihajimetekenkounokachiwoshiru] (exp) (id) (obsc) You don't appreciate the value of good health until you lose it [Add to Longdo]
有難い(P);有り難い(P)[ありがたい, arigatai] (adj-i) grateful; thankful; welcome; appreciated; evoking gratitude; (P) [Add to Longdo]
理解を示す[りかいをしめす, rikaiwoshimesu] (exp,v5s) to show understanding; to appreciate; to be positive about [Add to Longdo]
諒する[りょうする, ryousuru] (vs-s,vt) to acknowledge; to understand; to appreciate [Add to Longdo]
諒とする[りょうとする, ryoutosuru] (exp,vs-i) to acknowledge; to understand; to appreciate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors [Add to Longdo]
大智如愚[dà zhì rú yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨˊ ㄩˊ, ] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time [Add to Longdo]
大智若愚[dà zhì ruò yú, ㄉㄚˋ ㄓˋ ㄖㄨㄛˋ ㄩˊ, ] the wise may appear stupid (成语 saw); a genius not appreciated in his own time [Add to Longdo]
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, / ] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness [Add to Longdo]
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words [Add to Longdo]
感悟[gǎn wù, ㄍㄢˇ ˋ, ] to come to realize; to appreciate (feelings) [Add to Longdo]
升值[shēng zhí, ㄕㄥ ㄓˊ, / ] rise in value; appreciate [Add to Longdo]
有目共赏[yǒu mù gòng shǎng, ㄧㄡˇ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄕㄤˇ, / ] as everyone can appreciate (成语 saw); clear to all; unarguable [Add to Longdo]
欣赏[xīn shǎng, ㄒㄧㄣ ㄕㄤˇ, / ] to appreciate; to enjoy; to admire [Add to Longdo]
涨价[zhǎng jià, ㄓㄤˇ ㄐㄧㄚˋ, / ] to appreciate (in value); to increase in price [Add to Longdo]
玩器[wán qì, ㄨㄢˊ ㄑㄧˋ, ] elegant plaything; object to appreciate [Add to Longdo]
玩赏[wán shǎng, ㄨㄢˊ ㄕㄤˇ, / ] to appreciate; to take pleasure in; to enjoy [Add to Longdo]
胡乐[hú yuè, ㄏㄨˊ ㄩㄝˋ, / ] Hu music; central asian music (e.g. as appreciated by Tang literati) [Add to Longdo]
赞赏[zàn shǎng, ㄗㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to admire; to praise; to appreciate [Add to Longdo]
[shǎng, ㄕㄤˇ, / ] to bestow (a reward); to give (to an inferior); to hand down; a reward (bestowed by a superior); to appreciate (beauty) [Add to Longdo]
鉴赏[jiàn shǎng, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄤˇ, / ] to appreciate [Add to Longdo]
领情[lǐng qíng, ㄌㄧㄥˇ ㄑㄧㄥˊ, / ] feel grateful to sb; appreciate the kindness [Add to Longdo]
领略[lǐng, ㄌㄧㄥˇlu:e4, / ] to have a taste of; to realize; to appreciate [Add to Longdo]
惊赏[jīng shǎng, ㄐㄧㄥ ㄕㄤˇ, / ] suprised and admiring; to appreciate with surprise [Add to Longdo]
体味[tǐ wèi, ㄊㄧˇ ㄨㄟˋ, / ] body odor; to appreciate a subtle taste [Add to Longdo]
体谅[tǐ liàng, ㄊㄧˇ ㄌㄧㄤˋ, / ] to empathize; to allow (for something); to show understanding; to appreciate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciate \Ap*pre"ci*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Appreciated};
   p. pr. & vb. n. {Appreciating}.] [L. appretiatus, p. p. of
   appretiare to value at a price, appraise; ad + pretiare to
   prize, pretium price. Cf. {Appraise}.]
   1. To set a price or value on; to estimate justly; to value.
    [1913 Webster]
 
       To appreciate the motives of their enemies.
                          --Gibbon.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise the value of; to increase the market price of; --
    opposed to {depreciate}. [U.S.]
    [1913 Webster]
 
       Lest a sudden peace should appreciate the money.
                          --Ramsay.
    [1913 Webster]
 
   4. To be sensible of; to distinguish.
    [1913 Webster]
 
       To test the power of bees to appreciate color.
                          --Lubbock.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Appreciate}, {Estimate}, {Esteem}.
 
   Usage: Estimate is an act of judgment; esteem is an act of
      valuing or prizing, and when applied to individuals,
      denotes a sentiment of moral approbation. See
      {Estimate}. Appreciate lies between the two. As
      compared with estimate, it supposes a union of
      sensibility with judgment, producing a nice and
      delicate perception. As compared with esteem, it
      denotes a valuation of things according to their
      appropriate and distinctive excellence, and not simply
      their moral worth. Thus, with reference to the former
      of these (delicate perception), an able writer says.
      "Women have a truer appreciation of character than
      men;" and another remarks, "It is difficult to
      appreciate the true force and distinctive sense of
      terms which we are every day using." So, also, we
      speak of the difference between two things, as
      sometimes hardly appreciable. With reference to the
      latter of these (that of valuation as the result of a
      nice perception), we say, "It requires a peculiar cast
      of character to appreciate the poetry of Wordsworth;"
      "He who has no delicacy himself, can not appreciate it
      in others;" "The thought of death is salutary, because
      it leads us to appreciate worldly things aright."
      Appreciate is much used in cases where something is in
      danger of being overlooked or undervalued; as when we
      speak of appreciating the difficulties of a subject,
      or the risk of an undertaking. So Lord Plunket,
      referring to an "ominous silence" which prevailed
      among the Irish peasantry, says, "If you knew how to
      appreciate that silence, it is more formidable than
      the most clamorous opposition." In like manner, a
      person who asks some favor of another is apt to say,
      "I trust you will appreciate my motives in this
      request." Here we have the key to a very frequent use
      of the word. It is hardly necessary to say that
      appreciate looks on the favorable side of things. we
      never speak of appreciating a man's faults, but his
      merits. This idea of regarding things favorably
      appears more fully in the word appreciative; as when
      we speak of an appreciative audience, or an
      appreciative review, meaning one that manifests a
      quick perception and a ready valuation of excellence.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appreciate \Ap*pre"ci*ate\, v. i.
   To rise in value. [See note under {Rise}, v. i.] --J. Morse.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top