ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

be grateful

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be grateful-, *be grateful*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And the bride will be grateful for your fraternal arm, Crawley, in a week or so.เจ้าสาวคงจะยินดีที่คุณอ้าเเขนรับนะครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
Must we be grateful for her having pleasure with a man?เราขอบคุณสำหรับ having pleasure ของเธอ . กับผู้ชายหรือไม่? Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You should be grateful to me!ดูเธอยิ่งใหญ่สำหรับฉันเหลือเกินนะ Sweet 18 (2004)
Be grateful to have it back. Written under stress, you understand.เรียกร้องบุญคุณจะเอาคืน เขียนภายใต้ความกดดันน่ะ คุณก็รู้ The Constant Gardener (2005)
You should be grateful for having him What's the problem now?เธอน่าจะดีใจนะ ที่ได้เขาเป็นแฟนน่ะ ยังจะเอาไรอีก Art of Seduction (2005)
They are my sons too. Why do you need to be grateful to me?พวกเขาก็เป็นลูกข้าด้วย ทำไมเจ้าต้องมาขอบคุณข้า? Episode #1.8 (2006)
You better be grateful that you were lucky today!เธอน่าจะดีใจมากกว่านะที่วันนี้เธอโชคดี Episode #1.1 (2006)
Believe me, you'll be grateful on those long trips away.เชื่อฉัน อีกไม่นานมันจะซื่อสัตย์กับคุณ The Omen (2006)
No, no, really, it's fine. I should be grateful that I got my break.ไม่ ไม่ มันจริง ไม่เป็นไร ฉันควรจะภูมิใจที่ฉันหยุดมันได้ Pilot (2006)
Be grateful she's come to us.คุณน่าจะดีใจที่เธอเลือกมาอยู่กับเรา 200 Pounds Beauty (2006)
You think you'd be grateful that I let you touch me with that thing.เธอคิดว่าเธอจะขอบคุณฉันเหรอ ที่ฉันให้เธอแตะตัวฉันพร้อมกับไอ้นั่นด้วย Halloween (2007)
So be grateful I'm not using it right now to get us both back to the wall.รู้ไว้ก็ดี เพราะงี้ ข้าถึงไม่ใช่มันกลับไปที่กำแพง Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be gratefulAny comments will be gratefully appreciated.
be gratefulI should be grateful if you would stay until tomorrow.
be gratefulI would be grateful for your approval of this request.
be gratefulI would be grateful if you could give him some information on local conditions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองคุณ[V] repay the kindness of, See also: be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation, Example: ผมไม่ทราบว่าจะสนองคุณพ่อของคุณได้อย่างไรที่ช่วยเหลือผมไว้, Thai definition: ตอบแทนบุญคุณ, ตอบแทนคุณ, ทดแทนบุญคุณ
รู้คุณ[V] be grateful, See also: be thankful, show gratitude, Syn. กตัญญูกตเวที, กตัญญู, Ant. เนรคุณ, Example: ในการดำเนินชีวิต เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ และญาติผู้ใหญ่ ผู้มีอุปการะคุณ ตลอดจนรู้คุณสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิต, Thai definition: ระลึกถึงความดีที่เขาทำให้แก่ตน
ซาบซึ้ง[V] appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม
กตัญญู[V] be grateful, See also: oblige, Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู, Example: เด็กๆ จะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณบิดามารดา
กตัญญูรู้คุณ[V] be grateful to someone (and reciprocate with loyalty), See also: be a client (in a patron-client relationship), Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที, Ant. เนรคุณ, อกตัญญู, Example: เด็กจะถูกสอนให้กตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ผู้มีอุปการะคุณ, Thai definition: รู้คุณที่ผู้อื่นทำแก่ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กตัญญูรู้คุณ[v. exp.] (katanyū rūkhun) EN: be grateful to someone   
กตเวทิตา[v.] (katawēthitā) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude   
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
เป็นหนี้บุญคุณ[v. exp.] (pen nī bunkhun) EN: be indebted to s.o. (for help/support/encouragement) ; be under an obligation ; owe a debt of gratitude (to) ; be beholden (to) ; owe a lot to s.o. ; be grateful to s.o. for sth   
แสดงกตเวที[v. exp.] (sadaēng katawēthī) EN: be grateful to ; show gratitude (to/for)   
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   
ทำขวัญนาค[v. exp.] (thamkhwan nāk) EN: perform the rite of reminding an ordinand to be grateful to his parents   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top