ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ดู

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ดู-, *ดู*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
พัดลมดูดอากาศ(n) ventilating fan

Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
เบิ่ง(vt) ดู

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
duodenal[ดูโอดีนัล] ลำไส้เล็กตอนต้น
exsanguinate(vi) ดูดเลือดออก, ทำให้เลือดหมดตัว

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระจกหลัง (กระจกเงาใช้ส่องดูภาพข้างหลังรถ)(n) rear-view mirror
ดูดซึมดูดซึม
พราหมณ์-ฮินดูBrahman - Hindu
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สะดู(adj) น่าเอ็นดู

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เครื่องดูดฝุ่น(n) เครื่องดูดฝุ่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดู(v) watch, See also: look, glance, view, examine, Syn. มอง, แล, เห็น, จ้อง, เพ่ง, แลดู, ชม, พิศ, แลดู
ดู(v) see, See also: observe, watch, look, Syn. เฝ้า, คอยเฝ้า, คอยดู
ดู(aux) try, See also: check, Syn. ลอง
ดู(v) absorb, Syn. ดูดซึม, ดูดกลืน, ซึมซับ
ดู(v) suck, See also: drink, imbibe, Syn. สูบ, สูด, อัด
ดู(aux) seem
ดูกร(int) Look here!, See also: Here me!, Syn. ดูก่อน, ดูรา, ดูซิ, ดูแน่ะ
ดูจะ(aux) seem, See also: look like, Syn. ดูเหมือนจะ, ดูราวกับ, ประหนึ่ง, ดูเหมือน
ดูดี(v) look good, See also: have good appearance, Ant. ดูไม่ดี, ดูแย่, Example: ใครมั่นใจว่ารูปหล่อ ดูดี เชิญมาคุยกันก่อนนะคะ
ดูรา(int) look you!, See also: look hear, hear me, listen to me, Syn. ดูกร, ดูก่อน, ดูซิ, ดูแน่ะ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ดูก. ใช้สายตาเพื่อให้เห็น เช่น ดูภาพ ดูละคร, ระวังรักษา เช่น ดูบ้านให้ด้วย ไม่มีคนดูเด็ก, พินิจพิจารณา เช่น ดูให้ดี
ดูทำนาย เช่น ดูโชคชะตาราศี.
ดูว. ให้เห็นประจักษ์ เช่น คิดดูให้ดี ไม่เคยกินก็ชิมดูสิ.
ดูกค่าง<i>ดู กระดูกค่าง</i>.
ดูกร , ดูก่อน, ดูรา(ดูกะระ, ดูกอน) คำกล่าวเรียกผู้ที่จะสนทนาด้วย เป็นคำที่ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย เช่น ดูกรเจ้าชาลีลูกรัก (ม. ร่ายยาว กุมาร).
ดูกอง<i>ดู พะยูน</i>.
ดูกไก่ดำน. ชื่อไม้ต้นชนิด <i> Prismatomeris tetrandra</i> (Roxb.) K. Schum. subsp. <i> malayana</i> (Ridl.) Johans. ในวงศ์ Rubiaceae สูงได้ถึง ๓ เมตร ใบรี ออกตรงข้ามกัน ปลายและโคนใบแหลม ดอกสีขาว กลิ่นหอม, สนกระ ก็เรียก.
ดูจะว. คงจะ, น่าจะ, เช่น ดูจะเกินไปละ.
ดูชาก. ดูแคลน, ดูถูก, เช่น ตูจะให้สูทั้งหลายฆ่า ว่าผู้ดูชาดูแคลน แหนความเราจงมิด (ลอ).
ดูช้างให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ก. ให้รู้จักพิจารณาผู้หญิงที่จะเลือกเป็นคู่ครองโดยดูจากนิสัยใจคอและความประพฤติของมารดา, ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
net valueดู damaged value [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
office premiumดู gross rates [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
gross premiumดู gross rates [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reversionary annuityดู survivorship annuity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adsorbดูดซับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reabsorbดูดซึมกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suckleดูดนม [ มีความหมายเหมือนกับ suck ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
look aheadดูล่วงหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
insultดูหมิ่น, หมิ่นประมาท (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affrontดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
See also &quot;reference&quot;ดูเพิ่มเติมที่, Example: <p>เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำ 2 คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ โดยคำดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในลักษณะคำที่แคบกว่า หรือ กว้างกว่า เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/see-also.jpg" Title="See also reference" alt="See also reference"> <p>ตัวอย่างข้างต้น Lighting ดูเพิ่มเติมที่ Exterior lighting หมายถึง Lighting คือคำที่กำหนดให้ใช้ โดยสามารถดูคำว่า Exterior lighting เพิ่มเติม ซึ่งเป็นคำที่กำหนดให้ใช้เช่นเดียวกัน แต่เป็นคำที่มีความหมายแคบกว่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
See &quot;reference&quot;ดูที่, Example: <p>เป็นรูปแบบหนึ่งของการรายการโยง (Cross reference) เพื่อแสดงการเชื่อมโยงคำที่ไม่ใช้เป็นคำหลักสู่คำที่ใช้เป็นคำหลักตามที่มีการกำหนดใช้ เพื่อควบคุมการใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้เป็นมาตรฐาน เป็นแบบฉบับ และมีความสม่ำเสมอ ในการใช้รูปแบบของคำซึ่งเป็นจุดเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การค้นหาและเข้าถึงรายการทรัพยากรสารสนเทศมีประสิทธิภาพ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/see.jpg" Title="See reference" alt="See reference"> <p>ตัวอย่างข้างต้น Labor unions ดูที่ Trade-unions หมายถึง Labor unions ไม่ใช่คำที่กำหนดให้ใช้ โดยคำที่กำหนดให้ใช้ คือ Trade-unions [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
See alsoดูเพื่มเติมที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Atomic reactorเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู, ดู Nuclear reactor [นิวเคลียร์]
BWR type reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด, ดู Boiling water reactor [นิวเคลียร์]
Carbon-14 datingการหาอายุจากคาร์บอน-14, ดู Radiocarbon dating [นิวเคลียร์]
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Einstein equationสมการไอสไตน์, ดู mass-energy equation [นิวเคลียร์]
Duodenumดูโอดีนั่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Duodenumดูโอดีนั่ม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
INIGO:ดูสิ! The Princess Bride (1987)
Look!ดูสิ! Akira (1988)
Look!ดูนะ! Seven Years in Tibet (1997)
Look.ดู Wrong Turn (2003)
Which, if left unattended, causes a contraction in the cartilage and forms cauliflower earsซึ่งถ้าปล่อยเอาไว้ จะทำให้กระดูกอ่อนเกิดหดตัว เกิดเป็นหูรูปดอกกะหล่ำปลี The Expendables (2010)
Look!ดูสิ! Fantastic Four (2005)
Try itชิมดูสิ My Lovely Sam-Soon (2005)
Look...ดู... Pan's Labyrinth (2006)
Go on.ลองดู Dasepo Naughty Girls (2006)
Watch it!ดูมัน! Sex Trek: Charly XXX (2007)
Look closer.ดูให้ดีๆ สิ 52 Pickup (2008)
Look...ดูสิ What More Do I Need? (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดู[dū] (v) EN: look ; watch ; see  FR: regarder ; voir ; observer ; consulter
ดูก่อน[dū køn] (v, exp) EN: look here ; hear me ; listen to me
ดูซิ[dū si] (v, exp) EN: look here !  FR: regardez ! ; regarde !
ดู[dūt] (v) EN: suck ; absorb ; imbibe ; soak up ; draw in  FR: sucer ; absorber ; aspirer
ดู[dūt] (v) EN: draw ; attract  FR: attirer
ดูดกลืน[dūtkleūn] (v) EN: absorb  FR: absorber
ดูดซับ[dūtsap] (v) EN: adsorp  FR: adsorber
ดูดซึม[dūtseum] (v) EN: absorb ; suck up ; soak up  FR: absorber ; assimiler
ดูดดึง[dūtdeung] (v) EN: attract
ดูดดื่ม[dūtdeūm] (x) EN: impressively

English-Thai: Longdo Dictionary
doremi(n) ดู dorami
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
longdo(n) ชื่อของบริการนี้ มาจากภาษาไทยว่า ลองดู มาจากแนวคิดที่ว่า แนวคิดนี้อาจจะดีหรือไม่ดี ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ไม่แน่ ลองดูเลยดีกว่า
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
osteoblast(n) เซลสร้างกระดู
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), Syn. à la carte
affront(n) การดูถูก, การดูหมิ่น, การสบประมาท, การปรามาส เช่น It is an affront to call German women with the title of 'Fräulein'. (Fräulein = Miss)
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู <A HREF=http://www.mozilla.org/products/firefox/>Firefox</A>, <A HREF=http://www.mozilla.org>Mozilla</A>
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude
peephole(n) ตาแมว หรือรูที่ประตูสำหรับส่องดูภายนอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absorb(vt) ดูดซึม, See also: ซับ, ดูด, ดูดซับ, ซึมซับ, Syn. digest, suck up, suck in, Ant. eject, dispell, discharge
abuse(vt) สบประมาท, See also: ดูถูก, ครหา, กล่าวร้าย, ประจาน, ผรุสวาท, Syn. revile, malign
administer(vi) ดูแล, See also: ให้บริการ
adsorb(vt) ดูดซับ, See also: ซึมซับ
affront(vt) ดูถูก, See also: ดูแคลน, ปรามาส, สบประมาท, Syn. offend, insult, provoke
against(prep) ดูขัดแย้งกับ, See also: ดูขัดกับ
appear(vi) ดูเหมือนจะ, See also: ดูเหมือนว่า, Syn. look, seem, resemble
assimilate(vt) ดูดซึมสารอาหาร, Syn. absorb, digest
absorb into(phrv) ดูดซึม, See also: ดูดซับ, ซึมซับ, ซึมเข้าสู่
all in all(idm) โดยรวม, See also: ดูโดยรวม, พิจารณาจากทั้งหมดแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
abduce(แอบดูส) vt. ลักพา, นำหนี (abduct)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
absence without leaveดู A. W. O. L.
absolute magnitudeขนาดของดาวที่ปรากฏแก่ผู้ส่องดูในระยะ 10 parsecs (32.6 ปีแสง)
absorb(แอบซอร์บ, -ซอร์บ') vt. ดูด, รับเอา, ซึม, ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ, กลืน, รับภาระ
absorbent(แอบซอร์'เบินทฺ, -ซอร์' เบินทฺ) adj., n.ซึ่งสามารถดูดซึม, ยาดูดซึม, Syn. absorbency
absorption(แอบซอร์พ' เชิน) n. การดูดซึม, การรับ, การหมกมุ่น. -absortive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
absorb(vt) ดึงดูด, ซึมซับ, ดูดกลืน, หมกมุ่น, รับภาระ
absorbent(adj) ซึ่งสามารถดูดซึม, ซึ่งสามารถซึมซับ, ซึ่งสามารถดึงดู
absorbent(n) สิ่งที่สามารถดูดซึม, สิ่งดึงดู
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ, ซึ่งน่าสนใจ
absorption(n) การดูดซึม, การซึมซับ, ความหมกมุ่น
absorptive(adj) ที่สามารถดูดซึม, ที่สามารถซึมซับ, ที่ดึงดู
abuse(n) การปรามาส, การเหยียดหยาม, การดูถูก, การด่าว่า
abuse(vt) ปรามาส, เหยียดหยาม, ดูถูก, ด่าว่า
adsorb(vt) ดูดซึม, ดูดซับ
adsorption(n) การดูดซึม, การดูดซับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
good-looking(adj) ดูดี (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีรูปร่างที่ดี)
look yourselfดูมีสุขภาพดีเหมือนเช่นเคย
official-looking[ออฟฟิ้เชียล ลุ้กกิ่ง] (adj) ดูเป็นทางการ, เหมือนจะเป็นทางการ, ท่าทางเป็นทางการ, คล้ายทางการ, ออกจะเป็นทางการ
on the face of itดูเผินๆ
ิิbabysit(vi) ดูแลเด็กในเวลาสั้นๆ ระหว่างที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้าน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
吸収[きゅうしゅう, kyuushuu] (vt) ดูดซับ
視認[しにん, shinin] (n) ดูตรวจสอบ, มองเช็คดูให้แน่ใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ご覧[ごらん, goran] (name) ดู, มอง, ตรวจตรา
見落とす[みおとす, miotosu] (vi) ดูตกหล่น, มองข้ามไป
見ます[みます, mimasu, mimasu , mimasu] (vt) ดู, มอง
秋めく[あきめく, akimeku] (vi) ดูสมกับเป็นฤดูใบไม้ร่วง
寂しげ[さびしげ, sabishige] (adj) ดูท่าทางเหงา ๆ
様に見える[ようにみえる, younimieru] ดูเหมือน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
なめる[なめる, nameru] TH: ดูถูก  EN: to make a fool of sb
手掛ける[てがける, tegakeru] TH: ดูแลเอาใจใส่  EN: to look after
軽んじる[かろんじる, karonjiru] TH: ดูถูกหรือไม่ให้ความสำคัญ  EN: to look down on
通す[とおす, toosu] TH: ดูรวม ๆ  EN: to overlook
吸う[すう, suu] TH: ดูดเข้า  EN: to suck
見る[みる, miru] TH: ดู
見極める[みきわめる, mikiwameru] TH: ดูให้แน่ใจ  EN: to make sure of
間違える[まちがえる, machigaeru] TH: ดูผิด  EN: to make a mistake
見直す[みなおす, minaosu] TH: ดูทบทวนอีกครั้ง  EN: to look again
修まる[おさまる, osamaru] TH: ดูแลตนเองเป็นอย่างดี  EN: to conduct oneself well

German-Thai: Longdo Dictionary
Saison(n) |die, pl. Saisonen| ฤดูกาล
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
beginnen(vi) |begann, hat begonnen| เริ่ม เช่น Das Wintersemester hat im Oktober begonnen. ภาคเรียนฤดูหนาวเริ่มเดือนตุลาคม, See also: anfangen
denen(rel, pron) สรรพนามสำหรับนามพหูพจน์รูป Dativ ที่ใช้ในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก เช่น Wir kümmern uns um die Personen, von denen ihr Geschäft abhängt. เราดูแลผู้คนที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของเขาเอง
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
scheinenดูเหมือนว่า | schien, geschienen |
zeigenแสดงให้ดู |zeigte, gezeigt|
schön(adj) สวย งาม ดูดี
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
approcher(vi) ใกล้เข้ามา, กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
regarder(vt) |je ragarde, tu regardes, il regarde, nous regardons, vous regardez, ils regardent| ดู เช่น regarder la télé ดูทีวี
beau, beaux, bel, belle(adj) |m. หน้าสระและ h ที่ไม่ออกเสียง bel, f. belle, m/pl. beaux| สวย, งาม เช่น un bel hôtel โรงแรมที่สวยดูดี, un beau jour วันที่สวยงาม, Ant. laid, mal
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
voisine(n) |f| เพื่อนบ้าน เช่น J'ai pris l'aspirateur de la voisine. ฉันไปเอาเครื่องดูดฝุ่นของเพื่อนบ้านมา
saison(n) |f| ฤดูกาล
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top