ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชื่นชม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชื่นชม-, *ชื่นชม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชื่นชม(v) admire, See also: praise, commend, eulogize, appreciate, laud, Syn. สรรเสริญ, ยกย่อง, นิยมชมชอบ, ศรัทธา, ชมชอบ, Example: นึกถึงหนังสือที่เขาเขียนรวมเล่มใหญ่ๆ แล้วก็น่าชื่นชมความสามารถของคนเขียน, Thai Definition: กล่าวถึงด้วยความพอใจ
ชื่นชมยินดี(v) be pleased with, See also: be exultant, be satisfied with, be happy, be thrilled, rejoice, Syn. ปิติยินดี, ปลาบปลื้ม, พึงใจ, Example: คุณพ่อชื่นชมยินดีในความสำเร็จของลูก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่นชม, ชื่นชมยินดีก. ปีติยินดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your silence will be appreciated.ความเงียบเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม The Great Dictator (1940)
She simply adored Rebecca.หล่อนชื่นชมบูชารีเบคคา Rebecca (1940)
That bloke with Scott, เจ้าหมอกับ สกอตต์ ฉันชื่นชมเสมอวิธีที่เขาไป Help! (1965)
Do you mind if I gives a jump of admiration here, sir?คุณคิดว่าฉันจะช่วยให้กระโดด เล็ก ๆ น้อย ๆ ชื่นชมนี่และตอนนี้ครับ? How I Won the War (1967)
I well remember... the way an admirable man and a great soldier referred to expensive noises as he listened to a battle without emotion.ฉันยังจำได้ วิธีการที่คนที่น่าชื่นชมและดี ทหารเรียกเสียงราคาแพง How I Won the War (1967)
By the way, I admire your pictures very much.โดยวิธีการที่ผมชื่นชมภาพของคุณมาก The Godfather (1972)
You do appreciate beauty, don't you?ที่คุณทำชื่นชมความงามไม่ได้คุณ? The Godfather (1972)
"Tired, tired of being admired...♪ ระอา ระอาที่โดนชื่นชม Blazing Saddles (1974)
"Tired of being admired. Let her alone.♪ เบื่อที่เป็นที่ชื่นชม ♪ ♪ ให้เธออยู่ลำพังบ้าง ♪ Blazing Saddles (1974)
They'll appreciate the business.พวกเขาจะชื่นชมธุรกิจ Mad Max (1979)
Well, we all appreciate your concern, Colonel.ก็ เราทุกคนชื่นชมความกังวงของคุณพันเอก First Blood (1982)
-Just an admirer.- แค่ชื่นชมน่ะค่ะ Gandhi (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (n) EN: appreciation  FR: appréciation [ f ]
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง[cheūn chom penyāngying] (n, exp) EN: rave review  FR: critique dithyrambique [ f ] ; critique élogieuse [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate(vt) ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
characterize(vt) ชื่นชมกับลักษณะพิเศษ, See also: พรรณนาถึงคุณสมบัติพิเศษ
cherish(vt) รักและใส่ใจ, See also: ชื่นชม, Syn. care for, hold dear
commend to(phrv) ยกย่องกับ, See also: ชื่นชม...กับ, สรรเสริญ...กับ
drink in(phrv) ดื่มด่ำ, See also: ชื่นชมกับ
go for(phrv) ชอบ, See also: ชื่นชม, ดึงดูดใจ
hand it to(phrv) ชื่นชม
look up to(phrv) เคารพ, See also: ชื่นชม, ชื่นชอบ
oversell(vt) ยกย่องมากเกินไป, See also: ชื่นชมมากเกินไป
put someone on a pedestal(idm) ชื่นชมเกินไป, Syn. knock off, set on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า, แสดงความพอใจ, ชมเชย, ชื่นชม, ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge
attaboy(แอท'ทะบอย) interj. ย่อมาจาก that's the boy ดีทีเดียว, แจ๋ว (แสดงความชื่นชมหรือให้กำลังใจ) (an expression)
august(ออกัสทฺ') adj. น่าเคารพ, น่าชื่นชม, สง่า, สง่างาม. -augustness n.
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์, ชื่อเสียง, ความเอิกเกริก, ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
grateful(เกรท'ฟูล) adj. ขอบคุณ, ปลื้มปีติ, เป็นที่ชื่นชมยินดี., See also: gratefully adv. gratefulness n.
marvel(มาร์'เวิล) n. สิ่งที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, บุคคลที่น่าพิศวงหรือชื่นชม, ความประหลาดใจ, ความพิศวง. v. ประหลาดใจ, พิศวง., See also: marvelment n.
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง, ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
plaudit(พอล'ดิท) n. การตบมือแสดงความชื่นชมสรรเสริญ, การแสดงความชื่นชมอย่างกระตือรือร้น, Syn. applause

English-Thai: Nontri Dictionary
adorable(adj) น่าชื่นชม, น่านิยม, น่ารัก
glad(adj) น่ายินดี, ดีใจ, ปีติ, เบิกบาน, ชื่นชม
pleasurable(adj) สนุก, น่าพอใจ, น่าชื่นชม, เป็นที่ถูกใจ
ravish(vt) ชื่นชม, แย่งชิง, ช่วงชิง, ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ, น่าชื่นชม, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม, การแย่งชิง, การช่วงชิง, การข่มขืน, ความมีเสน่ห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
見上げる[みあげる, miageru] TH: ชื่นชม  EN: admire

German-Thai: Longdo Dictionary
widerlich(adj) น่าชัง ไม่น่าชื่นชม

French-Thai: Longdo Dictionary
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top