ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซาบซึ้ง

   
44 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซาบซึ้ง-, *ซาบซึ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาบซึ้ง[V] appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be impressive, See also: be impressed, be satisfied, Syn. จับใจ, Example: เจ้านายซาบซึ้งใจที่ลูกน้องทุกคนจำวันเกิดของเขาได้, Thai definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[ADJ] appreciative, See also: impressive, admiring, Syn. จับใจ, Example: คำขวัญนี้มีความหมายที่ซาบซึ้งใจ จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ, Thai definition: ที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, ที่รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม
ซาบซึ้งใจ[V] be deeply impressed (by), See also: be captivated (by), Syn. ซาบซึ้งตรึงใจ, Example: แม้พวกเขาจะอยู่ห่างไกล แต่ก็ยังส่งน้ำใจมาให้ พวกเราซาบซึ้งใจจริงๆ ครับ, Thai definition: รู้สึกจับใจลึกซึ้ง, รู้สึกปีติ ปลาบปลื้ม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ซาบซึ้งว. อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปีติปลาบปลื้มมาก.
กินใจซาบซึ้งใจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just a minute.รอเดี๋ยว เรารู้สึกซาบซึ้งมากเลยครับ คุณนายเเวน ฮอปเปอร์ Rebecca (1940)
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้ Rebecca (1940)
Impressed?ซาบซึ้งไหม Blazing Saddles (1974)
Mongo impressed, have deep feelings for Sheriff Bart.มองโกซาบซึ้งมากและชอบ Blazing Saddles (1974)
oh, Karen, our first fight.- โอ้ คาเร็น ผมซาบซึ้งมากเลย Spies Like Us (1985)
I appreciate what you're trying to do for me, but I want my brother back.ฉันซาบซึ้งในสิ่งที่ท่านทำเพื่อฉันมาก แต่ฉันต้องการน้องชายคืน Labyrinth (1986)
Don't get sentimental now Dad.อย่าพึ่ง รู้สึกซาบซึ้งในตอนนี้ พ่อ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
God bless you, Paulie. I appreciate it. You've always been fair with me.พระเจ้ารักคุณ พอลลี่ ผมซาบซึ้ง คุณยุติธรรมกับผมเสมอ Goodfellas (1990)
Tony, thanks a lot. I appreciate it.โทนี่ ขอบใจมาก, ฉันซาบซึ้งจริง Goodfellas (1990)
He was so damn nice to me for pulling him out, he forgot I told him to jump in.เขาซาบซึ้งฉันมากที่ช่วยเอาไว้ ลืมไปเลยว่า ฉันบอกให้เขากระโดด Of Mice and Men (1992)
We are in great appreciation.พวกเรา... ...ซาบซึ้งมาก Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
- Yeah, that's very touching.แหมซาบซึ้งจัง Good Will Hunting (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ซาบซึ้ง[v.] (sāpseung) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)   
ซาบซึ้ง[adj.] (sāpseung) EN: heartfelt ; sentimental   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impress[VI] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้งใจ, จับใจ, ติดอกติดใจ, ตรึงใจ, Syn. affect, influence
passionate[ADJ] ลึกซึ้ง, See also: ซาบซึ้ง, ดูดดื่ม, Syn. excited, impassioned, Ant. calm, cool
touched[ADJ] ประทับใจ, See also: ซาบซึ้ง, จับใจ, Syn. moved, impressed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
deep-felt(ดีพ'เฟลทฺ) adj. ซาบซึ้ง,รู้สึกอย่างลึกล้ำ
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
impressive(อิมเพรส' ซิฟว) adj. ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ, รุนแรง, เหลือขนาด., See also: impressively adv. impressiveness n., Syn. convincig, remarkabke, inspiring
intuition(อินทูอิช'เชิน) n. การรู้โดยสัญชาตญาณ,การรู้โดยความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในใจ,การหยั่งรู้ความเข้าใจอันซาบซึ้ง,ความสามารถในการเข้าใจโดยสัญชาตญาณ,สหัชญาณ., See also: intuitional adj. intuitionly adv., Syn. feeling,sixth se
sentimental(เซนทะเมน'เทิล) n. รู้สึกมากกว่าปกติ,รู้สึกเกินควร,มีอารมณ์อ่อน ไหว,ซาบซึ้ง,สะเทือนอารมณ์ได้ง่าย,เห็นอกเห็นใจ, Syn. warm,sympathetic,loving
soppy(ซอพ'พี) adj. เปียกชุ่ม,เปียกโชก,เปียกชื้น,มีฝนตกมาก,มีอารมณ์อ่อนไหวมากเกินไป,ซาบซึ้งใจมากเกินไป,เศร้าหมอง., See also: soppiness n.
suffuse(ซะฟิวซฺ') vt. แผ่,กระจาย,ระบาย,ป้าย,ทำให้นอง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้ซาบซึ้ง., See also: suffusedly adv. suffusion n. suffusive adj., Syn. pervade,spread

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
beholden(adj) เป็นหนี้บุญคุณ,รู้สึกซาบซึ้ง,ได้รับความเมตตา
imbue(vt) ทำให้เต็ม,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้ชุ่ม,ทำให้โชก
impress(vt) กด,พิมพ์,ทำให้ซาบซึ้ง,ประทับตรา,ยึด
impressive(adj) เร้าความรู้สึก,ประทับใจ,ซาบซึ้งใจ
sentimental(adj) ซาบซึ้ง,เห็นใจ,มีอารมณ์อ่อนไหว
sentimentality(n) ความซาบซึ้ง,ความเห็นอกเห็นใจ
thrill(n) ความเสียวซ่าน,ความตื่นเต้น,ความซาบซึ้ง
thrill(vi,vt) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,ตื่นเต้น,สั่น
thrilling(adj) เสียวซ่าน,ซาบซึ้ง,น่าตื่นเต้น,เนื้อเต้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
感謝[かんしゃ, kansha] (n vt) ซาบซึ้ง, รู้สึกขอบคุณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
痛み入る[いたみいる, itamiiru] ซาบซึ้ง(ในความกรุณา)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top