ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เข้าท่า

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เข้าท่า-, *เข้าท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าท่า[V] appropriate, See also: be proper, be decent, be suitable, Syn. เข้าที, เข้าท่าเข้าทาง, เหมาะสม, Ant. แย่, ใช้ไม่ได้, Example: ความคิดของเขาเข้าท่าดีอยู่ แต่ใช้งบประมาณสูงมาก, Thai definition: มีท่าทางดี, มีความเหมาะสมดี
เข้าท่าเข้าทาง[V] sound all right, See also: sound likely, make sense, Syn. เข้าที, ไม่เลว, Example: การปรับรูปโฉมใหม่ของกรมตำรวจจะดูเข้าท่าเข้าทางกว่าที่ผ่านมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เข้าท่าก. มีท่าทางดี, น่าดูไม่ขัดตา, เหมาะสม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า Blazing Saddles (1974)
Pier 1 Imports.สินค้านำเข้าท่าเรือที่1 The Blues Brothers (1980)
Nonsense. Go on, Charlie. This is Indian talk.ไม่เข้าท่า ไปก่อน ชาร์ลี คนอินเดียเขาจะคุยกัน Gandhi (1982)
Charlie, please. You're both being foolish.ชาร์ลี ได้โปรดเถอะ ซุกซนกันไม่เข้าท่า Gandhi (1982)
- Not a bad idea.- เข้าท่านี่ Day of the Dead (1985)
I like that.เข้าท่าแฮะ Labyrinth (1986)
I guess that would be right.ฟังเข้าท่าหน่อย Punchline (1988)
But there's something unreasonable going on here.แต่มีบางอย่างเริ่มไม่เข้าท่า Goodfellas (1990)
Everyone, please!ฟังดูเข้าท่าแฮะ Hero (1992)
That's more like it. We're gonna go grab a bite to eat. You wanna join us?ค่อยฟังเข้าท่าหน่อย เราจะไปหาอะไรกิน ไปมั้ย? Cool Runnings (1993)
The pottery is lovely!ถ้วยใส่ก็เข้าท่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That's a splendid idea, although it really should be me.เข้าท่ามากเลยล่ะ จริง ๆ แล้วควรเป็นผมมากกว่า The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เข้าท่า[v.] (khaothā) EN: appropriate ; be proper ; be decent ; be suitable ; sound likely ; make sense   FR: convenir ; être approprié
เข้าท่า[adj.] (khaothā) FR: convenable ; bonne idée

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)
wharf(วอร์ฟ) n. ท่าเรือ,ท่าเรือใหญ่ vt. จัดให้มีท่าเรือ,เก็บไว้ในท่าเรือ,เอาเข้าท่าเรือ vi. ผูกกับท่าเรือ, Syn. dock,pier,quay,jetty

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top