ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

treasure

T R EH1 ZH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -treasure-, *treasure*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
treasurer(n) เหรัญญิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
treasure(n) สมบัติ, See also: ทรัพย์สิน, ทรัพย์สมบัติ
treasure(n) ของมีค่า, See also: เพชรพลอย, ของสูงค่า
treasure(vt) รัก, See also: ถนอม, รักใคร่, ทะนุถนอม
treasure(vt) ตีค่าสูง, See also: เห็นคุณค่า, เชิดชูบูชา
treasurer(n) เหรัญญิก
treasurer(n) ผู้ดูแลทรัพย์สมบัติ
treasurership(n) เหรัญญิก
treasure-trove(n) ทรัพย์สินมีค่าที่ขุดพบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
treasure(เทรช'เ?อะ) n. ทรัพย์สมบัติ, ของมีค่า, ขุมทรัพย์, สิ่งที่ล้ำค่า, บุคคลที่มีคุณค่าสูง. vt. สงวนไว้เป็นของล้ำค่า, ตราตรึงอยู่ในความทรงจำด้วยความรัก, เก็บรักษาไว้, สะสม., See also: treasurable adj., Syn. treasury, riches, cherish, va
treasure shipn. เรือขนทองหรือของล้ำค่า
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ, เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง, ขุนคลัง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
treasure(n) ทรัพย์สมบัติ, ขุมทรัพย์, คนรัก
treasure(vt) สะสมไว้, สงวนไว้, เก็บรักษาไว้
treasurer(n) เหรัญญิก, เจ้าพนักงานเก็บเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
treasure-troveขุมทรัพย์ที่ฝังซ่อนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treasurerเหรัญญิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.ข้างในหีบศักดิ์สิทธิ์มีสมบัติมีค่า ห่างไกลจาก ความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของคุณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He drew a treasure map so he could find them again.เขาวาดแผนที่ขุมทรัพย์ไว้ เพื่อที่เขาจะได้หามันเจอได้ทีหลัง Stand by Me (1986)
So treasure your love...ดังกล่าวได้ว่า ขุมทรัพย์แห่งรัก The Princess Bride (1987)
All my lost treasures are here.สิ่งมีค่าที่ฉันสูญเสียไปอยู่ที่นี่ Ginî piggu: Manhôru no naka no ningyo (1988)
Your garden's a treasure houseสวนคุณยายเหมือนกะเขาสมบัติเลย My Neighbor Totoro (1988)
The rest of the treasure is yours, but the lamp is mine!เจ้าเอาสมบัติได้ทั้งหมด เว้นแต่ตะเกียงวิเศษเป็นของข้า Aladdin (1992)
A cave of wonders. Filled with treasures beyond your wildest dreams.เต็มไปด้วยสมบัติ เหนือกว่าที่เจ้าจะฝันถึง Aladdin (1992)
Treasure enough to impress even your princess, I'd wager.เพียงสมบัติไม่เพียงพอที่จะทำให้องค์หญิงประทับใจแน่ ข้าพนันได้ Aladdin (1992)
So why would you share all of this wonderful treasure with me?งั้น ทำไมท่านจึงอย่างแบ่ง สมบัติมหัศจรรย์ทั้งหมดนี้กับข้าละ Aladdin (1992)
What do you need?" To be my own master, such a thing would be greater than all the magic and all the treasures in all the world!เพื่อเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเช่นนั้นมันคงจะดีกว่า เวทมนต์ทุกอย่าง สมบัติทุกอย่างในโลกนี้ Aladdin (1992)
A treasure like you, needs precious pearls to light up your face.สมบัติล้ำค่าแบบหนู... ต้องมีไข่มุกสวยๆไว้ช่วยให้ใบหน้าเปล่งปลั่ง The Joy Luck Club (1993)
Treasure Island.เกาะมหาสมบัติ The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
treasureA lot of treasure was brought over to this country.
treasureBorn on 2006 Feb 23, at 2730g, our family's treasure.
treasureEveryone has his own treasure.
treasureFew treasures are worth as much as a friend.
treasureFew treasures are worth as much as a friend who is wise and helpful.
treasureHe admitted that he had stolen the treasure.
treasureI'll treasure it.
treasureI'll treasure your kind words.
treasureI saw the treasures of the British Museum.
treasureIt happened that he found the treasure.
treasureIt isn't known where the treasures were hidden.
treasureIt is rumoured there are treasures hidden there.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งหวงแหน(n) treasure, Syn. ของหวงแหน
กรุสมบัติ(n) treasure, See also: wealth, fortune, Example: เจ้าหน้าที่โบราณคดีพบกรุสมบัติโบราณอายุหลายร้อยปีในอุโมงค์ลึก, Thai Definition: ที่เก็บสมบัติ
ขุมสมบัติ(n) treasure trove, See also: cache, financial resources, trove, Syn. ขุมทรัพย์, กรุสมบัติ, Example: ยังมีคนไทยกลุ่มเล็กๆ ที่ยังเชื่อตามคำบอกเล่าเรื่องลายแทงขุมสมบัติ
ขุมทรัพย์(n) treasure, Syn. ขุมสมบัติ, กรุสมบัติ, Example: ในนิทาน คนดีมักจะได้พบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ, Count Unit: ขุม, Thai Definition: แหล่งที่มีทรัพย์สินมากมายหรือเป็นที่รวมทรัพย์สิน
พิภพ(n) treasure, See also: wealth, assets, Syn. ทรัพย์, สมบัติ
กรมธนารักษ์(n) Treasury Department, See also: Treasure Department, Count Unit: กรม
ของล้ำค่า(n) valuables, See also: treasure, Syn. ของยิ่งค่า
เหรัญญิก(n) treasurer, Syn. ผู้เก็บเงิน, ผู้รักษาเงิน, Example: เธอมีหน้าที่เป็นเหรัญญิกของสมาคมศิษย์เก่าที่โรงเรียน, Thai Definition: ตำแหน่งกรรมการเจ้าหน้าที่ของสมาคมเป็นต้น ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน
ขุม(n) treasure, See also: source, accumulation, collection, Example: หนังสือเล่มนี้นับเป็นขุมแห่งวิชาความรู้ทางด้านไทยวิทยาอันวิเศษสุดที่จะได้ในทศวรรษนี้, Count Unit: ขุม, Thai Definition: แหล่งที่เกิดที่เก็บ
หวงก้าง(v) treasure zealously, See also: prevent others from enjoying something that does not belong to himself, be possessive, Syn. กันท่า, Example: ทั้งๆ ที่ไม่ใช่สมบัติของเขาเขาก็ยังอดหวงก้างไม่ได้, Thai Definition: กันท่าคนอื่น, หวงในสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหรัญญิก[hēranyik] (n) EN: treasurer  FR: trésorier [ m ]
ขุมทรัพย์[khumsap] (n) EN: treasure ; buried treasure ; trove  FR: trésor [ m ]
แหน[naē] (v) EN: treasure ; keep for oneself ; hold onto  FR: garder pour soi
นักล่าสมบัติ[naklā sombat] (n, exp) EN: treasure hunter  FR: chasseur de trésor [ m ]
นิธิ[nithi] (n) EN: treasure  FR: richesse [ f ] ; trésor [ m ]
พิภพ[phiphop] (n) EN: treasure ; assets ; riches ; wealth
พิภพ[phiphop] (n) EN: treasure ; wealth ; assets
ผู้จัดการการเงิน[phūjatkān kānngoen] (n, exp) EN: treasurer ; finance manager  FR: directeur financier [ m ]
ทรัพย์[sap] (n) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money  FR: biens [ mpl ] ; richesse [ f ] ; fortune [ f ] ; trésor [ m ] ; galette [ f ] (fam. - vx) ; propriété [ f ] ; possessions [ fpl ] ; ressources [ fpl ]
ทรัพย์นอกพาณิชย์[sapnøkphānit] (n) EN: things outside commerce ; public treasures ; public property

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TREASURE T R EH1 ZH ER0
TREASURED T R EH1 ZH ER0 D
TREASURER T R EH1 ZH ER0 ER0
TREASURES T R EH1 ZH ER0 Z
TREASURERS T R EH1 ZH ER0 ER0 Z
TREASURER'S T R EH1 ZH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
treasure (v) trˈɛʒər (t r e1 zh @ r)
treasured (v) trˈɛʒəd (t r e1 zh @ d)
treasurer (n) trˈɛʒərər (t r e1 zh @ r @ r)
treasures (v) trˈɛʒəz (t r e1 zh @ z)
treasurers (n) trˈɛʒərəz (t r e1 zh @ r @ z)
treasure-house (n) trˈɛʒə-haus (t r e1 zh @ - h au s)
treasure-trove (n) trˈɛʒə-trouv (t r e1 zh @ - t r ou v)
treasure-houses (n) trˈɛʒə-hauzɪz (t r e1 zh @ - h au z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宝贝[bǎo bèi, ㄅㄠˇ ㄅㄟˋ,   /  ] treasured object; treasure; darling; baby; cowry; good-for-nothing or queer character #1,712 [Add to Longdo]
珍惜[zhēn xī, ㄓㄣ ㄒㄧ,  ] treasure; value; cherish #2,376 [Add to Longdo]
宝物[bǎo wù, ㄅㄠˇ ㄨˋ,   /  ] treasure #17,570 [Add to Longdo]
财长[cái zhǎng, ㄘㄞˊ ㄓㄤˇ,   /  ] treasurer; head of finances; minister of finance #18,656 [Add to Longdo]
宝库[bǎo kù, ㄅㄠˇ ㄎㄨˋ,   /  ] treasure-house #24,491 [Add to Longdo]
寻宝[xún bǎo, ㄒㄩㄣˊ ㄅㄠˇ,   /  ] treasure hunt #30,989 [Add to Longdo]
宝书[bǎo shū, ㄅㄠˇ ㄕㄨ,   /  ] treasured book #47,217 [Add to Longdo]
聚宝盆[jù bǎo pén, ㄐㄩˋ ㄅㄠˇ ㄆㄣˊ,    /   ] treasure bowl (mythology); fig. source of wealth; cornucopia; gold mine #50,557 [Add to Longdo]
重器[zhòng qì, ㄓㄨㄥˋ ㄑㄧˋ,  ] treasure #83,979 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] treasure #938,090 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fundgrube { f }treasure chest [Add to Longdo]
Schatz { m } | Schätze { pl }treasure | treasures [Add to Longdo]
Schatzfund { m } | Schatzfunde { pl }treasure trove | treasure troves [Add to Longdo]
Schatzgräber { m } | Schatzgräber { pl }treasure seeker | treasure seekers [Add to Longdo]
Schatzsuche { f } | auf Schatzsuche gehentreasure hunt | to go on a treasure hunt [Add to Longdo]
Schatzsucher { m }treasure hunter; treasure seeker [Add to Longdo]
Schatztruhe { f }treasure chest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宝(P);財;貨;寳;寶[たから, takara] (n) treasure; (P) #2,265 [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] (n, adj-no) account; finance; accountant; treasurer; paymaster; reckoning; bill; (P) #3,915 [Add to Longdo]
秘書[ひしょ, hisho] (n, adj-no) (1) (private) secretary; (n) (2) treasured book; secret book; (P) #5,144 [Add to Longdo]
国宝[こくほう, kokuhou] (n) national treasure; (P) #8,041 [Add to Longdo]
瑞宝章[ずいほうしょう, zuihoushou] (n) Orders of the Sacred Treasure #8,332 [Add to Longdo]
秘宝[ひほう, hihou] (n) treasure; treasured article #10,069 [Add to Longdo]
宝島[たからじま, takarajima] (n) treasure island #12,546 [Add to Longdo]
埋蔵[まいぞう, maizou] (n, vs) buried property; treasure trove; (P) #12,622 [Add to Longdo]
宝物[たからもの(P);ほうもつ(P), takaramono (P); houmotsu (P)] (n) treasure; treasured item; (P) #14,859 [Add to Longdo]
大宝[たいほう;だいほう, taihou ; daihou] (n) (1) great treasure; (2) Taihou era (701.3.21-704.5.10); Daihou era; (3) (obsc) { Buddh } great treasure (used to refer to bodhisattvas, esoteric teachings, etc.); (4) (obsc) { Buddh } (See 護摩壇) homa-mandala (fire altar) #18,918 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasure \Treas"ure\, v. t. [imp. & p. p. {Treasured}; p. pr. &
   vb. n. {Treasuring}.]
   To collect and deposit, as money or other valuable things,
   for future use; to lay up; to hoard; usually with up; as, to
   treasure up gold.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Treasure \Treas"ure\, n. [OE. tresor, tresour, F. tr['e]sor, L.
   thesaurus, Gr. ? a stone laid up, treasure, probably from the
   root of ? to put, place. See {Thesis}, and cf. {Thesaurus}.]
   1. Wealth accumulated; especially, a stock, or store of money
    in reserve.
    [1913 Webster]
 
       This treasure hath fortune unto us given. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A great quantity of anything collected for future use;
    abundance; plenty.
    [1913 Webster]
 
       We have treasures in the field, of wheat and of
       barley, and of oil and of honey.   --Jer. xli. 8.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is very much valued.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall be peculiar treasure unto me. --Ex. xix. 5.
    [1913 Webster]
 
       From thy wardrobe bring thy chiefest treasure.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   {Treasure city}, a city for stores and magazines. --Ex. i.
    11.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 treasure
   n 1: accumulated wealth in the form of money or jewels etc.;
      "the pirates hid their treasure on a small island in the
      West Indies" [syn: {treasure}, {hoarded wealth}]
   2: art highly prized for its beauty or perfection [syn: {gem},
     {treasure}]
   3: any possession that is highly valued by its owner; "the
     children returned from the seashore with their shells and
     other treasures"
   4: a collection of precious things; "the trunk held all her
     meager treasures"
   v 1: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
      {value}, {treasure}, {appreciate}]
   2: be fond of; be attached to [syn: {care for}, {cherish}, {hold
     dear}, {treasure}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top