ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ศรัทธา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ศรัทธา-, *ศรัทธา*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา(n) faith, Syn. ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Ant. เสื่อมศรัทธา
ศรัทธา(v) believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ศรัทธา(สัดทา) น. ความเชื่อ, ความเลื่อมใส, เช่น สิ้นศรัทธา ฉันมีศรัทธาในความดีของเขา บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ ประสาทะ เป็น ศรัทธาประสาทะ.
ศรัทธา(สัดทา) ก. เชื่อ, เลื่อมใส, เช่น เขาศรัทธาในการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yet we have both fallen from the purer faith.ใช่เราทั้งคู่ต่างก็อยู่ห่างจากความศรัทธาที่บริสุทธิ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
You will become... a true believer.คุณจะกลายเป็น ... ศรัทธาที่แท้จริง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้ Stand by Me (1986)
"O ye of little faith."โอใช่! จงมีศรัทธาด้วย Mannequin (1987)
Some people may find you strange, but not me. I respect that.ใครต่อใครเขาอาจจะหาว่าตัวเพี้ยน ๆ นะ แต่เค้าศรัทธาตัวเองจากใจเลยฮ่ะ Mannequin (1987)
"If you have no faith in me, have faith in what you see.""ถ้าเธอไม่ศรัทธาในตัวฉันล่ะก็, ให้ศรัทธาในสิ่งที่เธอเห็นก็แล้วกัน." Cinema Paradiso (1988)
At my age, I'm prepared to take a few things on faith.อายุขนาดผม, ผมเตรียมพร้อมไว้แล้ว เพื่อตามหาบางอย่างที่เป็นความศรัทธา Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
It's a leap of faith.มันเป็นก้าวแห่งศรัทธา. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
His latest book, "Losing Faith,"หนังสือเล่มล่าสุดของ เขาสูญเสียความศรัทธา Contact (1997)
"The Message from Vega" has caused thousands of believers and non-believers to descend upon the VLA facility here in the desert of New Mexico.ข้อความจากเวก้า ได้ก่อให้เกิด พันของบรรดาผู้ศรัทธา และผู้ศรัทธาที่ไม่ใช่ ที่ลงมาเมื่อสิ่งอำนวยความ สะดวก วีเอลแอ Contact (1997)
Serving my country faithfully is reward enough, Excellence.การรับใช้ชาติของกระหม่อมอย่างศรัทธา ก็เป็นการตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ใต้เท้า Seven Years in Tibet (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศรัทธา[satthā] (n) EN: faith ; trust ; belief  FR: foi [ f ] ; croyance [ f ]
ศรัทธา[satthā] (v) EN: believe in ; have trust ; confidence in ; worship  FR: croire en ; avoir foi en ; adorer
ศรัทธามาก[satthā māk] (v, exp) EN: show great faith  FR: témoigner sa foi profonde
ศรัทธาศาสนามาก[satthā sātsanā māk] (v, exp) EN: show great faith  FR: témoigner sa foi profonde

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adhere to(phrv) ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น), See also: เชื่อมั่นต่อ ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม, Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with, Ant. depart from, deviate from
believe(vi) ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
believe in(phrv) ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
Catholicism(n) ศรัทธาและการปฏิบัติของนิกายโรมันคาทอลิก
cleave to(phrv) ศรัทธาต่อ, See also: ซื่อสัตย์ต่อ, มั่นคงต่อ, Syn. adhere to
faith(n) ศรัทธา, See also: ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ, Syn. loyalty, trust, Ant. distrust, doubt
recommend to(phrv) เชื่อใจใน, See also: ศรัทธาใน, Syn. commend to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม, การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence, Ant. separation
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve
admiration(แอดมิเร' เชิน) n. การชื่นชม, ศรัทธา, ความเลื่อมใส, บุคคลหรือสิ่งที่ทำให้คนเลื่อมใส.
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt., n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
awful(ออ'ฟูล) adj. น่ากลัว, น่ายำเกรง, น่าเลื่อมใสศรัทธา, Syn. dreadful, dread, terrible
belief(บิลีฟ') n. ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ข้อบัญญัติทางศาสนา, Syn. faith
believe(บิลิฟว') { believed, believing, believes } vt. เชื่อ, มั่นใจใน, ศรัทธา, เชื่อว่า, เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate, hold, Ant. disbelieve, doubt
bonafide(โบ'นะ'ไฟด์, โบ'นะ ไฟ'ดี) แท้, ไม่เทียม, ด้วยน้ำใสใจจริง, แท้จริง, มีศรัทธาดี, See also: bona-fide adj.
catholicism(คะธอล'ลิซิสซึม) n. ศรัทธาระบบและการปฏิบัติการของนิกายคาทอลิก, ความมีใจกว้าง, การแพร่หลาย, การมีอยู่ทั่วไป, Syn. catholicity
churchly(เชิร์ชฺ'ลี) adj. ทางธรรม, เกี่ยวกับโบสถ์, มีความศรัทธาในศาสนามาก, See also: churchliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
adhesion(n) การติดตาม, ความศรัทธา, ความเหนียวแน่น
admiration(n) การชมเชย, การยกย่องสรรเสริญ, ความยินดี, ความศรัทธา
belief(n) ความเชื่อ, ความเชื่อถือ, ความเลื่อมใส, ความศรัทธา
believe(vt) เชื่อ, เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา, มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ, ผู้เชื่อถือ, ผู้เลื่อมใส, ผู้ศรัทธา
despair(n) การสิ้นหวัง, การหมดศรัทธา, ความหมดอาลัยตายอยาก
despair(vi) สิ้นหวัง, หมดหวัง, สิ้นคิด, หมดศรัทธา, หมดอาลัยตายอยาก
devotee(n) ผู้จงรักภักดี, ผู้อุทิศ, ผู้ศรัทธา
devout(adj) ใจบุญ, มีศรัทธา, ธรรมะธรรมโม
enthusiasm(n) ความกระตือรือร้น, ความกุลีกุจอ, ความศรัทธาอย่างแรงกล้า

German-Thai: Longdo Dictionary
Begeisterung(n) |die, pl. Begeisterungen| ความกระตือรือร้น ความศรัทธาอย่างแรงกล้า เช่น Der Dalai Lama ist zu Besuch in Deutschland und die Begeisterung ist dem religiösen Oberhaupt der Tibeter dabei sicher., Syn. der Enthusiasmus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top