Search result for

-stat-

(43 entries)
(0.0644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stat, *stat*
English-Thai: Longdo Dictionary
stat(abbrev) 1) สถิติ ย่อมาจาก statistics 2) อย่างเฉียบพลัน, ทันทีทันใด ย่อมาจากภาษาพูดที่ว่า sooner than already there

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Police stations at midnight make me nostalgic for my youth.สถานีตำรวจตอนกลางคืนทำให้ฉันนึกถึงชีวิตวัยเด็กของฉัน The Serena Also Rises (2008)
And making a statement on the stairwell--และที่อยู่บนบันได The Serena Also Rises (2008)
Clean out your station.ไปเก็บของซะ The Dark Night (2008)
I thought you were just a callow, social-climbing former swimsuit model who married above her station only to be enslaved by her own insecurities.ฉันคิดว่าคุณก็เป็นแค่เด็กอ่อนด้อยประสบการณ์ พวกอดีตนางแบบชุดว่ายน้ำไต่เต้าทางสังคม ด้วยการแต่งงานกับ คนที่มีสถานะทางสังคมเหนือกว่า เพียงเพื่อที่จะอ้างสิทธิ์ในตัวเธอแลกกับความไม่มั่นคงทางสังคม Never Been Marcused (2008)
Um, I talked to Dan, so he's gonna pick me up at the train station.อืมม หนูคุยกะแดนแล้ว และพี่ก็จะมารับหนูที่สถานีรถไฟ Never Been Marcused (2008)
She claims it's a political statement against maIe-dominated sexual hypocrisy.เธอเรียกร้องสิทธิ์ เพื่อจะจัดการผู้ชาย It's a Wonderful Lie (2008)
Once you file, the state opens upเมื่อเธอยื่นเรื่อง รัฐก็จะเริ่มเปิด The Magnificent Archibalds (2008)
Noah says all I need now is for me to get a statement from Bart.นูห์ พูดว่าตอนนี้ผมต้องการแถลงการณ์จากบาร์ท Bonfire of the Vanity (2008)
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา Art Imitates Life (2008)
Eight months ago, the city sponsored a competition to create a series of bronze lifelike statues for its parks and public spacesเมื่อแปดเดือนก่อน เมืองนี้เป็นผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน ในการสร้างสรรค์พวกหุ่นสำริดเหมือนจริง สำหรับสวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะของเมือง Art Imitates Life (2008)
A state-of-the-art,computerized patient simulator.นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของหุ่นจำลองคนไข้ Rise Up (2008)
Is to lose our status as a transplant center.Is to lose our status as a transplant center. There's No 'I' in Team (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
statI am getting off at the next station.
statPlease show me the way to the station.
statStatements will be mailed every quarter.
statEither of the two roads leads to the station.
statHis brothers, sisters or he himself is to go to the station to meet their father.
statI hurried to the station only to miss the train.
statHow long does it take from here to Tokyo Station by car?
statThere is a statue of Nelson in Trafalgar Square.
statIt took five minutes to get to the station.
statThe present state of the city's finances is not good.
statI made my brother go to the station.
statOur train had already pulled out when we arrived at the station.

CMU English Pronouncing Dictionary
STAT    S T AE1 T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Statik {f}statics [Add to Longdo]
Statiker {m}; Statikerin {f} | Statiker {pl}stress analyst | stress analysts [Add to Longdo]
Station {f}station [Add to Longdo]
Station {f}; Krankenstation {f} | auf Stationward | in ward [Add to Longdo]
Stationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mil.]deployment [Add to Longdo]
Stationierungskosten {pl}stationing costs [Add to Longdo]
Stationsarzt {m} | Stationsärzte {pl}ward physician | ward physicians [Add to Longdo]
Stationseinrichtung {f}station equipment [Add to Longdo]
Stationskennung {f} | automatische Stationskennung {f}answerback code | auto answerback code [Add to Longdo]
Stationsrechner {m}cluster controller [Add to Longdo]
Stationsumfrage {f}station cycle polling [Add to Longdo]
Stationsvorsteher {m}station master [Add to Longdo]
Statische Aufladung {f}static electricity charge [Add to Longdo]
Statist {m}; Statistin {f}; Komparse {m} (Theater) | Statisten {pl}supernumerary; supe; cipher | supernumeraries [Add to Longdo]
Statist {m}; Statistin {f} (Film)extra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

  stat
     state
  

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

  stat
     state
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top