ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สภาพแวดล้อม

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สภาพแวดล้อม-, *สภาพแวดล้อม*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพแวดล้อม(n) surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม(n) environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ecologic Factorsสภาพแวดล้อม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps we'll meet someday under better circumstances.บางที เราอาจจะพบกันสักวัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
- Internal environment looks normal.อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ Contact (1997)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน Resident Evil (2002)
I'm being sent home in shame, and I'm probably going to be excommunicated.ถูกส่งกลับบ้านด้วยเรื่องที่น่าอาย แถมยังต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆอีก Latter Days (2003)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
No, I split my time between working for a small environmental group and taking scientists on expeditions on the ice.ไม่ ฉันแบ่งเวลางาน สำหรับกลุ่มสภาพแวดล้อมย่อย และกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ในการเดินทางบนน้ำแข็ง AVP: Alien vs. Predator (2004)
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร Mr. Monk Gets Fired (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: circumstance ; condition  FR: condition [ f ] ; circonstance [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiance(n) สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambience
ambience(n) สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambiance
context(n) สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance
element(n) สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
environment(n) สภาพแวดล้อม, See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
matters(n) สถานการณ์, See also: สภาพแวดล้อม
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
milieu(n) สภาพแวดล้อมทางสังคม, Syn. surroundings, background, setting
setting(n) สถานที่ติดตั้ง, See also: สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ, Syn. environment, surroundings
sphere(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. atmosphere, background, environment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstantialadj. ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, ไม่สำคัญ, บังเอิญ, เป็นรอง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม, ล้อมรอบ, แวดล้อม, See also: surroundings n., pl. สภาพแวดล้อม, การแวดล้อม, การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส, ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, กล่าวโดยละเอียด
environment(n) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, การโอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top