ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สถานการณ์

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สถานการณ์-, *สถานการณ์*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - สัตวศาสตร์ (อังกฤษ) (EN-ANIMAL) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานการณ์(n) situation, See also: plight, state, circumstances, condition, Syn. เหตุการณ์, Example: สถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นยังไงกันบ้างล่ะ, Count Unit: สถานการณ์, Thai Definition: เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานการณ์น. เหตุการณ์ที่กำลังเป็นไป เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเป็นปรกติดี.
สถานการณ์ฉุกเฉินน. สถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขันหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือการสงคราม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
situationสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
state of emergencyสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
emergency, state ofสถานการณ์ฉุกเฉิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stock situationสถานการณ์เข้าแบบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
technological situationสถานการณ์เทคโนโลยี, สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือความต้องการทางเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค The Great Dictator (1940)
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้ Rebecca (1940)
That's not a very promising situation for a young lawyer.ที่ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่มีแนวโน้มมากสำหรับทนายหนุ่ม 12 Angry Men (1957)
The situation is that apparently a great white shark has staked a claim in the waters off Amity Island.สถานการณ์ที่เห็นชัดๆ ก็คือ ฉลามขาว... เข้ายึดพื้นที่น่านนํ้านอกเกาะอามิตี้ Jaws (1975)
Incidentally, "kill" is the word.ในสถานการณ์ การฆ่าเหมาะที่สุด Oh, God! (1977)
Everyone is in a desperate situation.ทุกคนตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก Airplane! (1980)
The money's fine. The situation is unacceptable.เงินก็ดี แต่สถานการณ์รับไม่ได้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
How bad is the situation? Captain, we need some...วิธีการที่ไม่ดีกับสถานการณ์กัปตัน เราต้องการบางอย่าง First Blood (1982)
Defuse the whole situation, defuse him.กลบเกลื่อนสถานการณ์ทั้ง กลบเกลื่อนเขา First Blood (1982)
Are you tellin' me that 200 men against your boy is a no win situation for us?คุณจะบอกผมว่า 200 คนต่อเด็กผู้ชายของคุณเป็นสถานการณ์ที่ไม่ชนะ First Blood (1982)
If you're listening, Rambo, here's your situation: you are surrounded.หากคุณกำลังฟัง แรมโบ้ นี่คือสถานการณ์ของคุณ คุณถูกล้อมรอบ First Blood (1982)
Circumstances, circumstances...สถานการณ์สถานการณ์... Idemo dalje (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สถานการณ์[sathānakān] (n) EN: situation ; state ; circumstances ; conditions ; plight  FR: situation [ f ] ; état [ m ] ; circonstances [ fpl ] ; contexte [ m ] ; conditions [ fpl ]
สถานการณ์การเมือง[sathānakān kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [ f ]
สถานการณ์จำลอง[sathānakān jamløng] (n, exp) EN: simulation ; hypothetical situation
สถานการณ์ฉุกเฉิน[sathānakān chukchoēn] (n, exp) EN: state of emergency  FR: état d'urgence [ m ]
สถานการณ์ทางการเมือง[sathānakān thāng kānmeūang] (n, exp) EN: political situation  FR: situation politique [ f ]
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ[sathānakān thāng sētthakit] (n, exp) EN: state of economy ; economic situation  FR: situation économique [ f ]

English-Thai: Longdo Dictionary
SONA(n) ย่อมาจาก State of Nation Address สุนทรพจน์ที่ผู้นำกล่าวสรุปสถานการณ์ของประเทศ
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, Syn. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abyss(n) สถานการณ์ที่เลวร้าย
anarchy(n) สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos
arena(n) สถานที่เกิดเหตุ, See also: สถานการณ์, ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
banana skin(n) สถานการณ์ที่ทำให้เหมือนคนโง่หรือตัวตลก (คำไม่เป็นทางการ), See also: สิ่งที่ทำให้อับอายในที่สาธารณะ
brinkmanship(n) สถานการณ์เสี่ยงภัย, Syn. brinksmanship
bummer(n) สถานการณ์ที่น่าผิดหวังหรือไม่พอใจ
case(n) เหตุการณ์, See also: สถานการณ์, Syn. situation, circumstance
cold war(n) สงครามเย็น, See also: สถานการณ์ที่ไม่ได้สู้รบกันจริงในสนามรบระหว่าง 2 ประเทศ โดยเฉพาะระหว่างอเมริกาและรัสเซี
corner(n) สถานการณ์ที่ยากลำบาก, Syn. difficulty, tight spot
fine kettle of fish(idm) เรื่องยุ่งเหยิง, See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ, การค้า, เรื่องที่ยากลำบาก, เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง, ธุระ, สถานการณ์, ภาระหน้าที่, การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
casuist(แคซ'ซูอิสทฺ) n. เจ้าคารม, เจ้าโวหาร, ผู้ศึกษาและถือหลักธรรมจริยา, ผู้ตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะอย่าง
casuistic(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
casuistical(แคซซูอิส'ทิค, -คัล) adj. เจ้าคารม, เล่นสำนวนโวหาร -n.เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมจริยา, ซึ่งตัดสินปัญหาในสถานการณ์เฉพาะ
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstancedadj. อยู่ในสถานการณ์หนึ่งเฉพาะ, ภายใต้สถานการณ์
circumstantialadj. ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, ไม่สำคัญ, บังเอิญ, เป็นรอง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite

English-Thai: Nontri Dictionary
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส, ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, กล่าวโดยละเอียด
layout(n) แผนผัง, แผนงาน, โครงการ, แบบ, สถานการณ์, สภาพ, สถานที่
picture(n) ภาพวาด, รูปภาพ, ภาพยนตร์, สถานการณ์, ภาพพจน์
plight(n) สภาพ, อาการ, สถานการณ์, ชะตา
predicament(n) สภาพ, ฐานะ, สถานการณ์
reformer(n) ผู้ปฏิรูป, ผู้แก้ไขสถานการณ์, ผู้ปรับปรุง
shape(n) สัณฐาน, รูปร่าง, ทรวดทรง, แบบ, สถานการณ์, วิถีทาง
situation(n) สถานการณ์, สถานะ, ตำแหน่ง, การงาน, เงื่อนไข, สถานที่
status(n) ฐานะ, สถานะ, สภาพ, ภาวะ, สถานการณ์, ยศ, ตำแหน่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
bailout(n) สถานการณ์ที่ธุรกิจ บุคคลส่วนตัว หรือ รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือแก่ธุรกิจที่ล้มเหลว เพื่อที่จะป้องกันผลลัพธ์ที่จะตามมาจากความหายนะของธุรกิจ การช่วยเหลือมีหลายรูปแบบ เช่น สินเชื่อ พันธบัตร หุ้น หรือ เงินสด ในเงื่อนไขที่จะคืนหรือไม่ก็ตาม
standoff(n) สถานการณ์ที่ไม่มีทางออก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
状勢[じょうせい, jousei] (n) สถานการณ์, Syn. 状況

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
政情[せいじょう, seijou] (n) สถานการณ์ทางการเมือง
危機的状況[ききてきじょうきょう, kikitekijoukyou] (n) สถานการณ์สุ่มเสี่ยง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
状況[じょうきょう, joukyou] TH: สถานการณ์  EN: situation

German-Thai: Longdo Dictionary
Lage(n) |die, pl. Lagen| สถานการณ์, สถานะ, สถานภาพ
Situation(n) |die, pl. Situationen| สถานการณ์
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
Sachverhalt(n) |der, pl. Sachverhalte| รูปการณ์จริง, สถานการณ์, Syn. Tatbestand

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ausnahmezustand { m } | Ausnahmezustände { pl }(n) สถานการณ์ฉุกเฉิน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top