ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tastatur

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tastatur-, *tastatur*
German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tastatur {f} | Tastaturen {pl}keyboard; keys | keyboards [Add to Longdo]
Tastatur {f}keypad [Add to Longdo]
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command [Add to Longdo]
Tastaturkürzel {n}; Tastaturkurzbefehl {m}keyboard shortcut [Add to Longdo]
tastaturgesteuert; tastengesteuertkey-controlled; keyboard-controlled; keyboard-operated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Tastatur /tastatuːr/ 
   keyboard; keypad

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top