ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stattfinden

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stattfinden-, *stattfinden*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stattfinden | stattfindend | stattgefundento take place; to happen | taking place; happening | took place; happened [Add to Longdo]
Regen { m } | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [ Am. ]; to be rained off [ Br. ] [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, sir. There'll be no autopsy.Nein, es wird keine Autopsie stattfinden. Fiend Without a Face (1958)
It's time to carry Mr Vogler up to the attic where the autopsy will occur.Nun kommt Vogler auf den Dachboden. wo die Autopsie stattfinden wird. The Magician (1958)
- The operation has to take place.- Der Einsatz muss stattfinden. Pigulki dla Aurelii (1958)
See, there are certain chemical changes that can take place inside rock... which cause a physical alteration to its structure.Es ist durchaus möglich, dass im Gestein chemische Veränderungen stattfinden die seine Struktur von Grund auf verwandeln. The Crawling Eye (1958)
- Just about the critical point, if we're on the right track.Eine kritische Begegnung stattfinden wenn wir auf der richtigen Spur sind. Wir tauchen auf. The Atomic Submarine (1959)
If any trouble starts around this jail... before anybody can get to you, you're gonna get accidentally shot.Wenn in diesem Gefängnis ein Kampf stattfinden sollte, wirst du zufällig erschossen. (LACHEN) Rio Bravo (1959)
WHICH, BY RIGHTS, SHOULD NOT BE FOR SEVERAL THOUSAND YEARS YET.Was rechtmäßig erst in einigen tausend Jahren stattfinden sollte. Escape Clause (1959)
And tonight, At my special Get acquai nted, i ntroductory, M i d j u ly hot Summer sale I offer you this Fabu lous th readUnd heute Abend, bei meinem allseits bekannten, und beliebten, mitten im Juli stattfindenden Sonderpreisverkauf, biete ich Ihnen diesen fabelhaften Garn nicht für 20 Dollar pro Rolle, nicht für 10, nicht für 5, sondern für lachhafte, günstige 25 Cent pro Rolle an! One for the Angels (1959)
BARBARA, THIS IS RI DICU LOUS.Und selbst wenn ich sie finde, was für eine Party soll hier stattfinden? The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
It's okay with the boss too, so we fixed it for Saturday.Er soll am Samstag stattfinden. The Sundowners (1960)
Allied Intelligence learned of the projected blitz only one week before the appointed date.Der alliierte Geheimdienst erfuhr vom Angriff erst eine Woche, bevor er stattfinden sollte. The Guns of Navarone (1961)
To keep their territory intact, they make up.Und damit der Markt stattfinden kann, schließen sie Frieden. Yojimbo (1961)
The entertainment must be varied.Die Unterhaltung muss variieren und alle fünf Minuten muss ein Kostümwechsel stattfinden. The Mirror (1961)
Now, as to the time of the liquidation, mr.Und um welche Zeit soll die Liquidierung stattfinden, Mr. Wordsworth? The Obsolete Man (1961)
We will practise and the duel will take place in a month, Wir werden üben und das Duell wird in einem Monat stattfinden. Le combat dans l'île (1962)
You can make a public announcement.Die Verlobung kann stattfinden. Amphibian Man (1962)
On Saturday I'm supposed to be getting married.Am Samstag soll meine Hochzeit stattfinden. Amphibian Man (1962)
The world premiere is gonna be right here in Japan.Die Weltpremiere wird hier in Japan stattfinden. My Geisha (1962)
Incredible, and yet so terribly real that even while they're happening we live with them and digest them and assimilate them.Unglaublich, und doch so furchtbar real, dass wir während sie stattfinden sogar mit ihnen leben, sie verarbeiten und uns ihnen anpassen. To Serve Man (1962)
There is every likelihood, that an enquiry will take place here.- Aber das wissen Sie doch, Mrs. Mulford. Hier wird wahrscheinlich eine Untersuchung stattfinden. Der Zinker (1963)
House-warmings have to take place in empty flats.Einzugsfeiern müssen in leeren Wohnungen stattfinden. Cheryomushki (1963)
(man on TV) 'The British Isles are fast becoming' 'the greatest arsenal in the history of man.'Wo und wann die Invasion stattfinden wird, weiß nur eine Handvoll Männer. 36 Hours (1964)
I've never had my ear used for an ashtray. You figure it's worth the risk, General? If it were a onetime thing, no.Das TIME Magazin hat getippt, dass die Invasion in der 1. Juliwoche stattfinden soll. 36 Hours (1964)
'Maybe the big fireworks will be held tomorrow."Sie kann schon morgen stattfinden, die große Schlussapotheose. Fantomas (1964)
There can be no game if each figure isn't in its place.Das Spiel kann nicht stattfinden, wenn die Figuren nicht auf dem richtigen Platz stehen.. The Peach Thief (1964)
No sir, it won't take place here!- Nein, hier wird sie nicht stattfinden! The Black Tulip (1964)
- I happen to think this meeting must not be called!-Ich finde, die Sitzung darf gar nicht stattfinden! The Visit (1964)
It's for tomorrow.Er wird morgen stattfinden. The Visit (1964)
And where should it take place?Wo soll es stattfinden? The 10th Victim (1965)
What should we do? The coronation must take place without delay.- Die Krönung muss stattfinden. The Great Race (1965)
And may I congratulate you... ... andyourpeopleinallowingthe festival to go on tonight as planned.Und darf ich mich bedanken... dafür, dass Sie das Treffen wie geplant stattfinden lassen? The Sound of Music (1965)
A meeting is expected to be called at Geneva next month.Voraussichtlich wird im nächsten Monat ein Treffen in Genf stattfinden. Anybody Here Seen Jeannie? (1965)
Look, from now on, your safari's gonna be right on this veranda...Von jetzt an wird deine Safari auf dieser Veranda stattfinden, Revenge of the Leopard (1966)
The first contest is with Bigshout, commonly known as Dirty-Hand... versus Brancaleone da Norcia.Der erste Waffengang wird stattfinden zwischen Gritone, weithin bekannt als die "Schmutzige Hand" und Brancaleone de Norcia. For Love and Gold (1966)
Now, Hogan, let me understand this. A mass escape in return for diamonds?Da soll ein Massenausbruch stattfinden im Austausch gegen Diamanten? Diamonds in the Rough (1966)
What date?Wann und wo soll das Duell stattfinden? The Sword of Doom (1966)
When is it going to happen?Wann soll es stattfinden? The Witches (1966)
All you need to know is that the launch is taking place as per schedule.Im Moment interessiert nur, dass der Start nach Plan stattfinden wird. Thunderbirds Are GO (1966)
there will be a press conference later.Später wird eine Pressekonferenz stattfinden. Torn Curtain (1966)
In one week, the 35th Rally will be on its way.In einer Woche wird die 35. Rallye stattfinden. A Man and a Woman (1966)
The hand-over and the payment of the weapons is supposed to take place in the caves of the Alegre-Pass - if we ever get there.Die Übergabe und die Bezahlung der Waffen soll in den Höhlen beim Alegre-Pass stattfinden - falls wir je dort ankommen. Killer Kid (1967)
And your first strike against the enemy will be on the 12th-- a birthday present for our beloved Reich's Marshal Goering.Ihr erster Schlag gegen den Feind wird am 12. stattfinden. Als Geburtstagsgeschenk für unseren Reichsmarschall Göring. Some of Their Planes Are Missing (1967)
This mission is going up on schedule.Die Mission wird plangemäß stattfinden. Fly Me to the Moon (1967)
Nevertheless, I suggest that we somehow try to find out what is to take place in Room 411 at the Hotel Leon.Trotzdem schlage ich vor, dass wir irgendwie herauszufinden versuchen, was in Zimmer 411 im Hotel Leon stattfinden soll. The Traitor (1967)
Have the ceremony without the seal.- Die Zeremonie kann ohne Siegel stattfinden. A Change of Mind (1967)
'The appointment cannot be made - other things must be done tonight.Die Verabredung kann nicht stattfinden. Heute Abend gibt es etwas Wichtigeres. Checkmate (1967)
'Meanwhile, poor substitute though I am for my husband, 'to bring you up to date, 'the extracurricular seminar for postgraduate and advanced students 'will be next week.'In der Zwischenzeit werde ich meinen Mann vertreten um Sie über das künftige Programm zu informieren wird nächste Woche ein besonderes Seminar für Fortgeschrittene stattfinden. Many Happy Returns (1967)
- Transmission's scheduled.- Die Übertragung kann stattfinden. Many Happy Returns (1967)
The vote will not be taken here, Ambassador Gav.Die Abstimmung wird nicht hier stattfinden, Botschafter. Journey to Babel (1967)
The raid will take place as scheduled.Der Angriff wird wie geplant stattfinden. Monkey Business (1968)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top