ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความมีชื่อเสียง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความมีชื่อเสียง-, *ความมีชื่อเสียง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fame is a fickle friend, Harry. Celebrity is as celebrity does.ชื่อเสียงมันไม่ถาวรหรอกนะ แฮร์รี่ ความมีชื่อเสียงเกิดจากการกระทำ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Well, the first characteristic is publicity.คือว่า ความแตกต่างข้อแรกคือความมีชื่อเสียง Death Note: The Last Name (2006)
That Seattle Grace has grown into one of the most renowned, lauded and sought-after surgical centers in the country.ที่ ซีแอตเติล เกรซ ได้เข้าไปสู่ความมีชื่อเสียง ถูกยกย่อง และ เป็นที่ต้องการ ในประเทศ Good Mourning (2009)
We risk damaging the good name of the united states.เราก็จะเสี่ยงในการไปทำลาย ความมีชื่อเสียงของ สหรัฐอเมริกา Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
People aren't checking into the empire for a black-tie experience.ผู้คนยังไม่ได้ตรวจสอบเอ็มไพร์ สำหรับประสบการณ์ความมีชื่อเสียงและความสง่างาม The Witches of Bushwick (2010)
In light of the attack and Daniel's growing celebrity, she's agreed to revisit my argument on house arrest.หลังจากพิจารณาเรื่องการถูกทำร้าย และความมีชื่อเสียง เธอตกลงที่จะพิจารณาคำร้อง เรื่องกักตัวที่บ้านอีกครั้ง Doubt (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
celebrity[N] ความมีชื่อเสียง, Syn. fame, renown
glory[N] ความมีชื่อเสียง, See also: ความรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์, Syn. eminence, prominence, Ant. lowliness, unimportance
notability[N] ความโดดเด่น, See also: ความมีชื่อเสียง, Syn. guiding light, leading light, luminary, Ant. unimportant
stardom[N] ความเป็นดารา, See also: ความมีชื่อเสียง, Syn. fame, celebrity
stature[N] ระดับการประสบความสำเร็จ, See also: ความมีชื่อเสียง, ความเจริญเติบโต, Syn. development, growth, reputation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
eminence(เอม'มะเนินซฺ) n. ความเด่น,ความสูงส่ง,ความมีชื่อเสียง,ที่สูง,เนิน,ผู้มีชื่อเสียง,ผู้มีฐานะหรือตำแหน่งสูง,ปุ่ม,ส่วนที่ยื่นออก
glory(กลอ'รี) n. ความรุ่งโรจน์,ความมีชื่อเสียง,สิ่งประเสริฐ,เกียรติยศ,ความพอใจที่สุด,ทรงกลด
notability(โนทะบิล'ลิที) n. ความน่าสังเกต,ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,บุคคลที่สังเกต, Syn. destinction

English-Thai: Nontri Dictionary
eminence(n) ความเด่น,ความมีชื่อเสียง,ความสูงส่ง,ผู้มีชื่อเสียง
greatness(n) ความสำคัญ,ความยิ่งใหญ่,ความมีชื่อเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top