ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ความเจริญเติบโต

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ความเจริญเติบโต-, *ความเจริญเติบโต*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Development, Bio-Sexualความเจริญเติบโตทางเพศในด้านร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was keeping track of me growing.พ่อใช้มันวัดความเจริญเติบโตของเรา The Heart of the Truest Believer (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
maturity(มาทัว'ริที) n. ความเจริญเติบโตเต็มที่,ความสุก,ความเป็นผู้ใหญ่,ความสมบูรณ์,การถึงกำหนด,เวลาที่กำหนด, Syn. ripeness

English-Thai: Nontri Dictionary
growth(n) ความเจริญงอกงาม,ความเจริญ,ความเจริญเติบโต

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top