ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stelle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stelle-, *stelle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกพงตั๊กแตนอกลาย[nok phong takkataēn ok lāi] (n, exp) EN: Lanceolated Warbler  FR: Locustelle lancéolée [ f ]
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[nok phong takkataēn thāithøi sī thao] (n, exp) EN: Rusty-rumped Warbler ; Palla's Grasshoper Warbler ; Palla's Warbler  FR: Locustelle de Pallas [ f ] ; Locustelle certhiole [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
stelle
steller
stellenbosch

German-Thai: Longdo Dictionary
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stelle { f }; Ziffer { f }ziffer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stelle { f } | Stellen { pl }location | locations [Add to Longdo]
Stelle { f } | an jds. Stelle tretenplace | to take sb.'s place [Add to Longdo]
Stelle { f }; Stellung { f }; Anstellung { f }; Amt { n } | eine Stelle innehabenappointment | to hold an appointment [Add to Longdo]
Stelle { f } | Stellen { pl }stead | steads [Add to Longdo]
Stelle { f }; Ziffer { f }digit [Add to Longdo]
Stelle { f }; Punkt { m }; Tupfen { m } | auf der Stelle; an Ort und Stelle; sogleich | schwache Stelle { f } | tote Stelle; weißer Fleckspot | on the spot | weak spot | dead spot [Add to Longdo]
Stelle { f }; Passage { f } (im Buch)passage [Add to Longdo]
Stellen { n }; Hinstellen { n }; Aufstellen { n }; Setzen { n }; Legen { n }placement [Add to Longdo]
Stellenabbau { m }downsizing [Add to Longdo]
Stellenangebot { n }job offer [Add to Longdo]
Stellenangebot { n } (Aushang)wanted [Add to Longdo]
Stellenangebote { pl } (in der Zeitung); offene Stellenvacancies [Add to Longdo]
Stellenanzahl { f }digits [Add to Longdo]
Stellenanzeige { f }; Stellenausschreibung { f }job advertisement; job ad; employment ad [Add to Longdo]
Stellenbeschreibung { f }job description; job specification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
海馬;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
大鷲[おおわし, oowashi] (n) (uk) Steller's sea eagle (Haliaeetus pelagicus) [Add to Longdo]
地百足[じむかで;ジムカデ, jimukade ; jimukade] (n) (uk) Alaska bellheather (Harrimanella stelleriana) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
働き口[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
求人[きゅうじん, kyuujin] Stellenangebot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Stelle /ʃtɛlə/ 
   digit; location; place; post; spot; stead

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top