ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stelle

S T EH1 L   
39 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stelle-, *stelle*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกพงตั๊กแตนอกลาย[n. exp.] (nok phong takkataēn ok lāi) EN: Lanceolated Warbler   FR: Locustelle lancéolée [f]
นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา[n. exp.] (nok phong takkataēn thāithøi sī thao) EN: Rusty-rumped Warbler ; Palla's Grasshoper Warbler ; Palla's Warbler   FR: Locustelle de Pallas [f] ; Locustelle certhiole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
STELLE S T EH1 L
STELLER S T EH1 L ER0
STELLENBOSCH S T EH1 L AH0 N B AO2 SH

German-Thai: Longdo Dictionary
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stelle {f}; Ziffer {f}ziffer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stelle {f} | Stellen {pl}location | locations [Add to Longdo]
Stelle {f} | an jds. Stelle tretenplace | to take sb.'s place [Add to Longdo]
Stelle {f}; Stellung {f}; Anstellung {f}; Amt {n} | eine Stelle innehabenappointment | to hold an appointment [Add to Longdo]
Stelle {f} | Stellen {pl}stead | steads [Add to Longdo]
Stelle {f}; Ziffer {f}digit [Add to Longdo]
Stelle {f}; Punkt {m}; Tupfen {m} | auf der Stelle; an Ort und Stelle; sogleich | schwache Stelle {f} | tote Stelle; weißer Fleckspot | on the spot | weak spot | dead spot [Add to Longdo]
Stelle {f}; Passage {f} (im Buch)passage [Add to Longdo]
Stellen {n}; Hinstellen {n}; Aufstellen {n}; Setzen {n}; Legen {n}placement [Add to Longdo]
Stellenabbau {m}downsizing [Add to Longdo]
Stellenangebot {n}job offer [Add to Longdo]
Stellenangebot {n} (Aushang)wanted [Add to Longdo]
Stellenangebote {pl} (in der Zeitung); offene Stellenvacancies [Add to Longdo]
Stellenanzahl {f}digits [Add to Longdo]
Stellenanzeige {f}; Stellenausschreibung {f}job advertisement; job ad; employment ad [Add to Longdo]
Stellenbeschreibung {f}job description; job specification [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ステラー海牛[ステラーかいぎゅう;ステラーカイギュウ, sutera-kaigyuu ; sutera-kaigyuu] (n) (uk) Steller's sea cow (Hydrodamalis gigas) [Add to Longdo]
海馬;魹(oK);胡獱(oK)[とど;トド, todo ; todo] (n) (uk) Steller's sea lion; Northern sea lion [Add to Longdo]
大鷲[おおわし, oowashi] (n) (uk) Steller's sea eagle (Haliaeetus pelagicus) [Add to Longdo]
地百足[じむかで;ジムカデ, jimukade ; jimukade] (n) (uk) Alaska bellheather (Harrimanella stelleriana) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
働き口[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
求人[きゅうじん, kyuujin] Stellenangebot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Stelle /ʃtɛlə/ 
   digit; location; place; post; spot; stead

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top