Search result for

มลรัฐ

(26 entries)
(0.3219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มลรัฐ-, *มลรัฐ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลรัฐ[N] state, See also: province, Syn. รัฐ, Example: เขาทั้งสองได้ทำการทดลองบินที่ชายฝั่งทะเลของมลรัฐแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา, Count unit: มลรัฐ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
According to the state of New York, she claims otherwise.แต่,ตามรายงานของมลรัฐนิวยอร์ก เธอเคยร้องเรียน I Knew You Were a Pig (2009)
As many of you know, walt, was born in the great state of west virginia.พวกคุณหลายคนรู้แล้วว่า วอล์ทเกิดใน มลรัฐที่ใหญ่ของเวสต์ เวอร์จิเนีย I Agree, It Wasn't Funny (2009)
What is that?-นั่นมันอะไรน่ะ? -มลรัฐฮาวายไง 2012 (2009)
Somehow or another, we all have relatives in Wisconsin.อย่างไรก็ตาม หรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ยังมีพี่น้อง ที่ วิสคอนซิน(มลรัฐ) จบแล้ว... 2012 (2009)
By the power vested in me and the state of Maryland,ด้วยอำนาจที่ผมมี จากมลรัฐแมรีแลนด์ The Witch in the Wardrobe (2010)
If he's dumping the bodies in the same county, it's a good chance he's located nearby.ถ้าเขาทิ้งศพในมลรัฐเดียวกัน จะมีโอกาสสูงที่เขาจะอยู่ใกล้ๆ Middle Man (2010)
I love the Sunshine State.ผมรักมลรัฐแห่งแสงแดด Veiled Threat (2011)
"Special Deputy, state of Kentucky, Mr. Frank Phillips."ผู้ช่วยพิเศษ มลรัฐเคนตั๊กกี้ คุณแฟรงค์ ฟิลลิปส์ Episode #1.2 (2012)
Not exactly news, I was expecting it, but... now the state of New York has told me definitively.ไม่ใช่ข่าวที่ผมคาดเอาไว้แต่ ตอนนี้ทางมลรัฐนิวยอร์ค ได้แจ้งกับผมอย่างเป็นทางการแล้ว Kite Strings (2012)
TETERBORO, NEW JERSEYTETERBORO มลรัฐนิวเจอร์ซีย RED 2 (2013)
So, Fred from Ridgewood, New Jersey, are you a no-good cheating son of a bitch?ดังนั้นเฟร็ดจากริดจ์วู้มลรัฐนิวเจอร์ซีย ที่คุณไม่ด โกงลูกหมา Nurse 3D (2013)
By all means, take a trek to the Lone Star state.ตามสบาย เดินไปสู่มลรัฐแห่งดาวดวงเด่น (เท็กซัส) The Red Barn (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มลรัฐ[n.] (monlarat) EN: State   FR: État [m]
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (monlarat khaēlifønīa) EN: State of California   FR: État de Californie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alaska(อะแลส' คะ) n. มลรัฐหนึ่งของอเมริกา -Alaskan adj., n. (in NW North America)
albama(แอล' แลมมะ) ชื่อมลรัฐหนึ่งในอเมริกา (a state in the SE United States) -Alabamian, Alabaman adj., n.
aloha stateมลรัฐฮาวาย
arkansas(อาร์'คันซัส) n. ชื่อมลรัฐในอเมริกา. -Arkansan, Arkansian n., adj.
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj.,n.
state(สเทท) n. สภาพ,สถานการณ์,ฐานะ,ลักษณะ,อาการ,สภาพทางอารมณ์,อารมณ์,มลรัฐ,รัฐ,ประเทศ,กิจการของรัฐ,กิจการปกครอง vt. กล่าว,แถลง,แจ้ง,กำหนด,สาธยาย,สาธก, (คณิตศาสตร์) ใช้เครื่องหมายแสดงถึง. adj. เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่,เกี่ยวกับราชการ,เกี่ยวกับพิธี,เกี่ยวกับรัฐ
statehood(สเทท'ฮูด) n. ความเป็นมลรัฐ,สถานภาพที่เป็นมลรัฐ
statehouse(สเทท'เฮาซฺ) n. อาคารรัฐสภาของมลรัฐ,เมืองหลวงของมลรัฐ
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅう, shuu] (n) มลรัฐ

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top