Search result for

ส่วนสูง

(26 entries)
(0.028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนสูง-, *ส่วนสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสูง[N] height, Syn. ความสูง, Example: นางงามปีนี้มีส่วนสูงใกล้เคียงกันหมด, Count unit: เซนติเมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดี่ยว ๒ส่วนสูงของเรือนตั้งแต่พื้นเรือนถึงขื่อ. (ปรัดเล), ปัจจุบันเรียกว่า เดี่ยวบน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slant heightส่วนสูงเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars.ค่อยๆเล่าเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่ลูกเห็นเบาๆ สีผม สีตา ส่วนสูง เตี้ย แผลเป็น Taken (2008)
Beard. Six feet. Tattoo right hand, moon and star.ไว้เครา ส่วนสูงหกฟุต มีรอยสักแขนขวารูปดาวและพระจันทร์ Taken (2008)
Height, average. Weight, average.ที่มีส่วนสูง และน้ำหนัก ตามเกณฑ์มาตรฐาน 500 Days of Summer (2009)
If you know the height of the object, the length of the shadow, and the time and date that the image was captured,ถ้าคุณรู้ถึงส่วนสูงของวัตถุ และความยาวของเงา และวันเวลาที่ภาพถูกบรรทึกไว้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Uh, "caucasian male, average height/weight,เออ "ชายผิวขาว ส่วนสูง/น้ำหนัก โดยเฉลี่ยทั่วไป" Let No Man Put Asunder (2010)
The scientific visionary Albert Einstein saw space and time as a flexible material that could be distorted by gravity.เพื่อให้เป็นที่น่าแปลกใจจริงๆ ที่ดังกล่าวส่วนสูงของหลุมดำ ไม่ได้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ที่ทั้งหมด The Riddle of Black Holes (2010)
All he could say was he was average height, average build, drives a green pickup.ไม่ เขาบอกได้แค่ ส่วนสูงพอประมาณ ลักษณะรูปร่าง ขับรถกะบะสีเขียว Ball and Chain (2010)
- Yeah, and write their name, hair color, weight, height...- ใช่ เขียนชื่อพวกเขาไว้ สีผม น้ำหนัก ส่วนสูง... Prisoner of War (2011)
But all guys add a few inches to their height...ส่วนสูง 180 หรือประมาณนั้น Little Black Dress (2011)
She's holding out on us. Well, Conan probably saved her life.เชื่อชาติ อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง ? คงเป็นเพราะโคแนนคงจะช่วยชีวิตเธอไว้ Heroes and Villains (2011)
Same height, age, build.ส่วนสูง อายุ รูปร่างเหมือนกัน Proof (2011)
Average height, average build, rucksack.ส่วนสูง รูปร่าง,กระเป๋าสะพายหลัง Cat and Mouse (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนสูง[n.] (suansūng) EN: height   FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せい, sei] ส่วนสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top