ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่วนสูง

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่วนสูง-, *ส่วนสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนสูง[N] height, Syn. ความสูง, Example: นางงามปีนี้มีส่วนสูงใกล้เคียงกันหมด, Count unit: เซนติเมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดี่ยว ๒ส่วนสูงของเรือนตั้งแต่พื้นเรือนถึงขื่อ. (ปรัดเล), ปัจจุบันเรียกว่า เดี่ยวบน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
altitude (of a triangle)ส่วนสูง (ของรูปสามเหลี่ยม) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
slant heightส่วนสูงเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The height and weight of the victim can only be estimated from the partial remains.ส่วนสูงเเละนํ้าหนักของเหยื่อ ต้องประเมินจากชิ้นส่วนที่เหลือ Jaws (1975)
- What wing? - Maximum wing, Block 9.ส่วนอะไร ส่วนสูงสุด-ตอน9 The Blues Brothers (1980)
There's still matter of the height.- อะไรอีกหละ ก็เรื่องส่วนสูงนี้งัย Gattaca (1997)
I could never outgrow you. Other than vertically.ฉันคงไม่ทำให้เธอโตขึ้นได้หรอก ถ้าไม่ใช่ส่วนสูงนะ Metamorphosis (2001)
Please leave your height weight sign and blood type after "mi".กรุณาบอกส่วนสูง, น้ำหนัก และกรุ๊ปเลือดไว้หลังเสียง "มี" Formula 17 (2004)
I want you to pull all the missing persons reports, cross-check against her height, age and weight.ผมอยากให้คุณตรวจดูรายงานคนหาย เปรียบเทียบกับส่วนสูงอายุและน้ำหนักของเธอ It Takes Two (2006)
Standing at 5'7", with a bodacious bodyline.ส่วนสูง 5 ฟุต 7 นิ้ว\ รูปร่างดีมาก Love Now (2007)
Get a plane and shave off some height!ไปเอากบไสไม้ มาตัดส่วนสูงออกไป๊ Lovely Complex (2007)
Why would I have to go with someone who'd remind me of my height?ทำไมชั้นต้องคบกับคนที่ ทำให้ชั้นคิดถึงเรื่องส่วนสูงด้วยล่ะ Lovely Complex (2007)
Their average height is 190 cm!ส่วนสูงเฉลี่ยที่ 190 ซม. ! Lovely Complex (2007)
But calculating jack rice's height,allowing for the upward angle-- layman here.แต่คำนวณจากส่วนสูงของแจ๊คแล้ว ดูจากมุมสูงของ นาย ก. คนนี้ All in the Family (2008)
You mean fucking weep-bag fiona's height and weight?นายหมายถึงน้ำหนักและส่วนสูงของยัยจอมโศกา ฟิโอน่าใช่มั้ย All in the Family (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนสูง[n.] (suansūng) EN: height   FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stature[N] ความสูง (ของร่างกาย), See also: ส่วนสูง, ความสูงของสิ่งของ, Syn. height, tallness
withers[N] ส่วนสูงที่สุดของหลังม้า วัว ควาย แพะ แกะหรือสัตว์สี่ขาอื่น, See also: ตะโหงกหรือหนอกของม้าและสัตว์สี่ขาอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrodome(แอส'โทรโดม) n. ห้องหลังคาโค้งเป็นรูปครึ่งวงกลมที่โปร่งใสบนส่วนสูงของเครื่องบินเป็นที่ ๆ สังเกตเหตุการณ์ท้องฟ้าและการขับเครื่องบิน
compressed(คัมเพรสดฺ') adj. ซึ่งถูกอัด,ซึ่งอัดหรือกดเข้าด้วยกัน,ซึ่งแบนตามยาว,ซึ่งมีส่วนสูงมากกว่าส่วนกว้าง
croup(ครูพ) n. อาการหดเกร็งของกล่องเสียง (larynx) ทำให้หายใจลำบาก,ส่วนสูงสุดของตะโพกสัตว์ (โดยเฉพาะของม้า), See also: croupous adj. ดูcroup
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา

English-Thai: Nontri Dictionary
stature(n) ส่วนสูง,ความสูง,ขนาด,ภูมิรู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せい, sei] ส่วนสูง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top