Search result for

รูปหล่อ

(28 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปหล่อ-, *รูปหล่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหล่อ    [V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ    [N] bronze statue, Example: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่หล่อขึ้น
รูปหล่อ    [ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปหล่อว. มีรูปงาม (มักใช้แก่ผู้ชาย).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How about you? The tall, handsome one.เริ่มที่เราเป็นไง พ่อรูปหล่อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
A handsome young man;หนุ่มน้อยรูปหล่อ Changeling (2008)
They go to the Go-Go Handsome Men's Bar.พวกเขาไปที่ บาร์ชื่อไปกันหนุ่มรูปหล่อ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
This handsome gentleman here, his name is Hector Lepodise.นี่คือสุภาพบุรุษรูปหล่อ เขาชื่อเฮคเตอร์ เลโปดิส The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Hello, handsome.สวัสดี รูปหล่อ Hachi: A Dog's Tale (2009)
You know, papi chulo with the neck tattoo?คนนั้นไง ที่รูปหล่อแล้วมีรอยสักที่คอ Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
Handsome. Oh, I like that color. Have you been working on the, uh, moves we talked...หนุ่มล้อ, พ่อรูปหล่อ โอ้ ฉันชอบสีนี้จัง เธอได้ซ้อมท่าที่เราคุยกัน... The Rhodes Not Taken (2009)
Come on, handsome.เข้ามาเร็ว พ่อรูปหล่อ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
Tell me about it... Stud.รูปหล่อ Hairography (2009)
* Got my ass squeezed by sexy cupid ** ฉันโดนกามเทพรูปหล่อบีบก้น * The Last Days of Disco Stick (2009)
There's a topic on the Internet these days of a handsome postman who appears and says that he delivers mail to heaven.วันนี้มีการพูดคุยกันในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับบุรษไปษณีย์รูปหล่อคนนั้น และพูดถึงการส่งจดหมายไปสวรรค์ด้วย Postman to Heaven (2009)
So, you're a cadet, your studying. What's your focus?โทษนะรูปหล่อ คุณเป็นนักเรียนนายร้อย กำลังเรียนด้านไหนอ่ะ Star Trek (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handsome    [ADJ] รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing
statue    [N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top