ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

รูปหล่อ

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -รูปหล่อ-, *รูปหล่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูปหล่อ[V] be handsome, See also: be gorgeous, be good-looking, be dishy, be elegant, be charming, be attractive, Ant. ขี้เหร่, Example: น้องแดนเขารูปหล่อ
รูปหล่อ[N] bronze statue, Example: หลวงพี่ก้มกราบ แล้วเงยหน้าขึ้นบอกกล่าวรูปหล่อครูบาศรีวิชัย, Count unit: รูป, Thai definition: รูปที่หล่อขึ้น
รูปหล่อ[ADJ] handsome, See also: gorgeous, good-looking, dishy, elegant, charming, attractive, comely, Syn. หล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: คนรูปหล่ออย่างเขาหาแฟนไม่ยากหรอก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รูปหล่อว. มีรูปงาม (มักใช้แก่ผู้ชาย).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I see. I suppose you've had a look at the pro, and he's desperately handsome, and you've conceived a schoolgirl crush on him.ไปเหล่ครูสอนหนุ่มรูปหล่อ... Rebecca (1940)
"I didn't know sharks had such handsome, beautifully formed tails, " the woman said.ฉันไม่ทราบว่าปลาฉลามได้เช่น รูปหล่อ รูปแบบที่สวยงามหางผู้หญิงคน นั้นกล่าวว่า The Old Man and the Sea (1958)
- Hi, precious.- ว่าไงพ่อรูปหล่อ Mannequin: On the Move (1991)
Good night, my handsome prince.ราตรีสวัสดิ์ฺ เจ้าชายรูปหล่อ Aladdin (1992)
H i, handsome.ว่าไง พ่อรูปหล่อ Basic Instinct (1992)
Well, fancy, we desire... children.ดี,รูปหล่อ, พวกเราต้องการ... . Hocus Pocus (1993)
Bob Dole is gorgeous!บ๊อบโดเป็นรูปหล่อThe Birdcage (1996)
- Brad Pitt. It's the shit.- รูปหล่อซะอย่างสบายไปแปดอย่าง As Good as It Gets (1997)
When I first saw you I thought you were handsome.ตอนที่เห็นคุณครั้งแรก ฉันคิดว่าคุณเป็นคนรูปหล่อ As Good as It Gets (1997)
Where is he? Where is my beautiful boy?อยู่ไหนน้า รูปหล่อแม่อยู่ไหน As Good as It Gets (1997)
Captain Compass, I ' m not the one who veered off course.นี่คุณกัปตันรูปหล่อ ฉันไม่ใช่คนที่ทำให้เราออกนอกเส้นทางหรอกนะ Dark Harbor (1998)
He's handsome, he's reliable, he's somebody I could spend my life with.เขารูปหล่อ เขาเป็นคนที่เชื่อได้ เป็นคนที่ฉันอยู่ด้วยตลอดชีวิตได้ Bicentennial Man (1999)

English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handsome[ADJ] รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing
statue[N] รูปปั้น, See also: รูปหล่อ, รูปแกะสลัก, Syn. model, sculpture

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
figure(ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน.
personable(เพอ'ซะนะเบิล) adj. หน้าตาดี,สวยงาม,รูปหล่อ,เป็นที่ดึงดูดใจ., See also: personableness n. personably adv., Syn. attractive
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
statue(สแทช'ชุ) n. รูปปั้น,รูปสลัก,รูปแกะสลัก,รูปหล่อ,ผลงานศิลปะสามมิติที่จำลองรูปคนหรือสัตว์, Syn. sculpture,figure

English-Thai: Nontri Dictionary
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
statuary(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statue(n) รูปปั้น,รูปหล่อ,รูปแกะสลัก,งานประติมากรรม
statuette(n) รูปหล่อเล็กๆ,รูปปั้นเล็กๆ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top