ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

喪主

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喪主-, *喪主*
Japanese-English: EDICT Dictionary
喪主[もしゅ, moshu] (n) chief mourner; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A "eugoogolizer." One who speaks at funerals.[JA] "喪主" 葬式で話をする人間さ Zoolander (2001)
I thought you were gonna tell me what a bad "eugoogolizer" I am.[JA] 俺がどうしようもない "喪主"だって言うのかと思った Zoolander (2001)
- And the eulogy, Dexter.[JA] - それと喪主挨拶よ、デクスター My Bad (2010)
- YOON Kyung-ho The chief mourner[CN] - 尹京浩 喪主 April Snow (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
喪主[もしゅ, moshu] Hauptleidtragender [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top