ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*lively*

L AY1 V L IY0   
147 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lively, -lively-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lively[ADJ] กระตือรือร้น, See also: มีพลัง, กระฉับกระเฉง, แข็งแรง, กระปรี้กระเปร่า, มีชีวิตชีวา, Syn. vigorous
lively[ADV] คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว
lively[ADJ] ชัดเจน
lively[ADJ] เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหว, See also: ซึ่งเคลื่อนไหว
lively[ADJ] เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจ, Syn. eventful
lively[ADJ] ร่าเริง, See also: สนุกสนาน, เบิกบาน, Syn. gay, buoyant, cheerful, Ant. dull
look lively[PHRV] เร็วเข้า, See also: รีบเร่ง, รีบด่วน, รีบหน่อย, Syn. look alive, look sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lively(ไลว'ลี) adj. มีชีวิตชีวา,มีพลัง,มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,ฮึกเหิม,เร้าอารมณ์,ชัดเจน,แข็งแรง,สดใส,ได้ผล,เป็นฟอง,กระดอน,เด้ง,กระฉับกระเฉง adv. คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: livelily adv. ดูlively liveliness n. ดูlively -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
lively(adj) มีชีวิตจิตใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน,สดใส,กระฉับกระเฉง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Keep 'em moving! Lively there now. We haven't got all night.มีชีวิตชีวามีตอนนี้ เราไม่ได้มี ตลอดทั้งคืน Pinocchio (1940)
"The town saloon was always lively...♪ บาร์ในเมืองรื่นเริงทุกที ♪ Blazing Saddles (1974)
He's a lively little chap. I think I'll call him Jareth.เจ้านี่มีชีวิตชีวาดีนะ ฉันว่า ฉันจะเรียกเขาว่า เจเร็ต Labyrinth (1986)
Just for a lively little photograph.โธ่เอ๊ย แค่ถ่ายรูป Punchline (1988)
Lively.สดใส In the Name of the Father (1993)
Just trying to keep things lively.ก็แค่อยากหาอะไรสนุกๆทำ Snow White: A Tale of Terror (1997)
- Step aboard, please. - You're Daddy's good girl. - Step lively!ลงมาเลยครับ ระวังนะ Titanic (1997)
Let's look lively. Two by two. - Stop!เข้าทีละ 2 คน มีชีวิตชีวากันหน่อย The Time Machine (2002)
Two by two, please. Looklively.ทีละ 2 คน มีชีวิตชีวาหน่อย The Time Machine (2002)
(Lively chatter, music playing inside)(Lively chatter, music playing inside) 21 Grams (2003)
The lively, funny, talented girl, what did you do with her?เด็กสาวที่มีชีวิตชีวา ตลก และมีความสามารถ เธอทำะไรกับเขา Raise Your Voice (2004)
Not a very lively bunch though.ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด Madagascar (2005)
- A lively little gal.- เธอดูสดใสดีนะ Brokeback Mountain (2005)
It's been so long since everyone got together like this. I know! Everyone's so lively.ช่วงมัธยมปลายแห่งความรักและการเป็นวัยรุ่น.. My Boss, My Hero (2006)
Hey, you're supposed to... keep the school lively!เฮ้ย! เดินไม่ดูดีๆ... ...เดี๋ยวก็ไปไม่ทันหรอก.. Secret (2007)
Mika is still that lively,มิกะยังสดใสเสมอนะ Koizora (2007)
Step lively!เฉยไว้นะทุกคน Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Slacken braces. Step lively with a will.- คอยปรับใบด้วยไอพวกคางคก Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
You heard him. Step lively.ได้ยินเขาแล้ว, ทำงานไวเข้า Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Look lively.ดูร่าเริงเข้าไว้ เฮ้ นี่คนสวยทำไมเธอไม่ Just Business (2008)
A musical cue to be lively.เสียงเหมือนดนตรีที่น่ารักมีชีวิตชีวา The Two in Tracksuits (2008)
The atmosphere is to be lively, with sunshine and translucent.บรรยากาศที่เรากำลังอยู่มีแสงแดดและท้องฟ้าแจ่มใส Beethoven Virus (2008)
No, I'll miss your lively energy.ไม่นะ ฉันจะคิดถึงพลังทีมีชีวิตชีวาของเธอ Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
OZ supports a lively business environment as well, and companies worldwide have set up branches inside OZ.OZ ยังรองรับระบบธุรกิจแบบสมจริง และบริษัทจากทั่วโลกก็ตั้งสาขาที่ OZ ด้วยค่ะ Summer Wars (2009)
Lively facial expression.รูปนี้ดูร่าเริงดีจัง The Accidental Couple (That Fool) (2009)
Should be lively.น่าจะสนุก Chuck Versus the American Hero (2010)
Freedom-loving adults are free to have an open, lively debate about what we want our society to be.ผู้ใหญ่บางคนรักอิสระ และต้องการที่จะเปิดกว้าง และต้องการประกาศให้รู้ ว่าพวกเค้าต้องการให้สังคมเป็นเช่นไร The Rocky Horror Glee Show (2010)
Ugh, his mouth is the only lively thing about him.โอ้ย ปากหมอนี่ไม่หยุดเลยจริงๆ Pasta (2010)
I feel so lively.ฉันรู้สึกมีชีวิตชีวามาก Episode #1.14 (2010)
She's a lively one!โอโฮ่โฮ่! Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Bree's new romance got off to a lively start...ความรักครั้งใหม่ของบรี รอดมาสู่การเรื่มต้นที่แจ่มใส And Lots of Security... (2011)
It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes.It was billed as a lively give-and-take on the merits of model train sizes. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
You'd think we'd make little... cherub children, fat and lively, but it wasn't meant to be.แม่หยุดดื่มไวน์ตอนข้าวเย็น และแม่ก็น้ำหนักขึ้นจนเห็นได้ชัด แม่จะบอกลูกคืนนี้ Home Invasion (2011)
Shaped as a cultural environment, a lively international culture... this is all bullshit.อิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม\ ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมต่างประเทศ นี้มันพล่ามทั้งหมดเลย Protect the Boss (2011)
Look lively, lads!ดูดีเชียว เพื่อน! The Adventures of Tintin (2011)
Got yourself a lively one here, Lee, huh?มีแท่นชาร์ตแบตไว้ใช้ส่วนตัวที่นี่เหรอ ลี Witness (2012)
I needed someone a little more lively.ผมต้องการใครสักคน ...ที่มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกหน่อย The Origins of Monstrosity (2012)
(LIVELY DANCE MUSIC PLAYING)(DANCE LIVELY เล่นดนตรี) The Invisible Woman (2013)
No, Lisa is great, she just has a "lively" imagination.ไม่หรอก เขาเก่งมากนะ แค่จินตนาการไกลไปหน่อย Adventures in Fae-bysitting (2013)
He's smart, lively, really artistic.เขาเก่ง มีชีวติชีวา งดงามเหมือนศิลปะ Hot Water (2013)
Is it always this lively?ที่นี่ครึกครื้นแบบนี้เสมอรึครับ Stonehearst Asylum (2014)
Captain says, raise the sails and step lively!กัปตันบอกว่ายกใบเรือ และขั้นตอนที่มีชีวิตชีวา! The Pirate Fairy (2014)
The letters were lively, loving... some would say explicit.ข้อความในจดหมายนั่นช่างมีชีวิตชีวา น่ารัก บางคนบอกว่าชัดเจน His Last Vow (2014)
This is News 10 reporting on a lively Purge Night across the country.The News 10 live broadcast Lustration in our country. The Purge: Anarchy (2014)
we're strong and tough and livelyเพราะในเรามีตะกั่ว The Clean Room (2014)
Now, remember. Look lively, everyone.เอาละจำไว้ ระวังระไว Alice Through the Looking Glass (2016)
Step lively, Hector.มากันเถอะ เฮคเตอร์ Dissonance Theory (2016)
They were lively. Yes.พวกเขามีชีวิตชีวา ใช่. Denial (2016)
We can observe, too, how the recollection of a dream, which was still lively in the morning, will melt away, except for a few small fragments.และมากกว่านั้นในเวลาค่ำคืน เราสังเกตเห็น การเกิดขึ้นของความฝัน ที่ยังเหมือนความจริงในตอนเช้า และจางหายไป เหลือเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆ Life (2017)
A Cecil Lively.Ein gewisser Cecil LivelyFire (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
livelyHe characterized her as lively.
livelyHe is lively during recess.
livelyI like boys to be lively.
livelyMy grandfather is 90 years old and very lively.
livelyMy grandpa is a lively and good humoured man.
livelyNancy has a very lively and sweet temperament.
livelyShe has a lively interest in everything around us.
livelyThe conversation at table is lively and interesting.
livelyThe discussion the villagers had on the environment was quite lively.
livelyThis street is lively.
livelyThis town isn't lively.
livelyToday's party was really lively, wasn't it?
livelyWe had a lively party last night.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีสีสัน[V] be colorful, See also: be lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: ขนนกก็ช่วยทำให้โลกมีสีสันน่าอยู่ยิ่งขึ้น
มีสีสัน[ADJ] colorful, See also: lively, Syn. มีชีวิตชีวา, Ant. ไร้สีสัน, Example: พระองค์หญิงทรงเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อังกฤษอย่างมีสีสัน
สดชื่น[V] be fresh, See also: be lively, be vigorous, Syn. ชื่นบาน, ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, แจ่มใส, Ant. โศก, โศกเศร้า
สดใส[V] be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
เปรียว[V] be nimble, See also: be agile, active, brisk, lively, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, Ant. เซื่อง, เงื่องหงอย, Example: แมวพันธุ์นี้สืบสายพันธุ์จากแมวป่าโดยตรง มันจึงเปรียว ชนิดจับตัวมันยาก, Thai definition: กิริยาที่ว่องไว
คึกคะนอง[ADJ] impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง, Example: ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนวัยคึกคะนองอย่างผมจึงได้อุทิศตนให้กับศาสนา
คึกคาม[ADJ] impetuous, See also: clamorous, high-spirited, lively, Syn. คึกคะนอง, Example: เหล่าดรุณต่างมีใจอันคึกคาม
น่าอยู่[ADJ] pleasant, See also: welcome, delightful, lively, Syn. น่าอาศัย
ปราดเปรียว[ADV] nimbly, See also: spryly, actively, lively, swiftly, quickly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, แคล่วคล่องว่องไว, Ant. เชื่องช้า, Example: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว
เฉิดฉาย[V] be bright, See also: be beautiful, be glorious, be lively, be exquisite, be radiant, Syn. เฉิดฉัน, Example: เธอเฉิดฉายมากเมื่ออยู่บนเวที
กระฉับกระเฉง[ADJ] vigorous, See also: energetic, active, lively, strong, robust, Syn. คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว, Ant. กระปลกกระเปลี้ย, เงื่องหงอย, เฉื่อยชา, Example: นักข่าวควรเป็นคนกระฉับกระเฉง
กระชุ่มกระชวย[V] be hale and hearty, See also: be healthy, be lively, be full of vitality, be energetic, Syn. แข็งแรง, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Ant. เหี่ยวเฉา, Example: แม้จะอายุ 70 แล้วคุณปู่ก็ยังกระชุ่มกระชวยอยู่
ครึกครื้น[ADV] merrily, See also: joyfully, jolly, lively, Syn. รื่นเริง, สนุกสนาน, ครื้นเครง, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: คืนนี้พวกเราไปหาความสำราญกันอย่างครึกครื้น
กะหนอกะแหน[ADV] pleasingly and lively (talk), Syn. กระหนอกระแหน, Example: หล่อนพูดจากระหนอกระแหนน่าฟัง, Thai definition: เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreūn) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively   FR: très agréable ; de rêve
น่าอยู่[adj.] (nāyū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in   FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
สดชื่น[adj.] (sotcheūn) EN: cheerful ; fresh ; lively ; vigorous   FR: frais ; rafraîchissant
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful   FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary
LIVELY    L AY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lively    (j) lˈaɪvliː (l ai1 v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shén, ㄕㄣˊ, ] God; unusual; mysterious; soul; spirit; divine essence; lively; spiritual being, #743 [Add to Longdo]
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
活泼[huó po, ㄏㄨㄛˊ ㄆㄛ˙, / ] lively; vivacious; brisk; active, #7,597 [Add to Longdo]
火势[huǒ shì, ㄏㄨㄛˇ ㄕˋ, / ] fire; conflagration; lively; flourishing, #15,940 [Add to Longdo]
轻快[qīng kuài, ㄑㄧㄥ ㄎㄨㄞˋ, / ] light and quick; brisk; spry; lively; effortless; relaxed; agile; blithe, #21,654 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio, #32,594 [Add to Longdo]
生气勃勃[shēng qì bó bó, ㄕㄥ ㄑㄧˋ ㄅㄛˊ ㄅㄛˊ, / ] lively, #45,935 [Add to Longdo]
清朗[qīng lǎng, ㄑㄧㄥ ㄌㄤˇ, ] clear and bright; unclouded; clear and sonorous (voice); clear and lively (narrative), #50,325 [Add to Longdo]
二黄[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, / ] erhuang, a lively opera tune, #72,472 [Add to Longdo]
二簧[èr huáng, ㄦˋ ㄏㄨㄤˊ, ] erhuang, a lively opera tune [Add to Longdo]
履舄交错[lǚ xì jiāo cuò, ㄌㄩˇ ㄒㄧˋ ㄐㄧㄠ ㄘㄨㄛˋ, / ] lit. shoes and slippers muddled together (成语 saw); fig. many guests come and go; a lively party [Add to Longdo]
欢势[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
欢实[huān shi, ㄏㄨㄢ ㄕ˙, / ] lively; full of vigor; vibrant; spirited [Add to Longdo]
无精打彩[wú jīng dǎ cǎi, ˊ ㄐㄧㄥ ㄉㄚˇ ㄘㄞˇ, / ] dull and colorless (成语 saw); lacking vitality; not lively [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lebendig; lebhaft; quirlig; aufgeweckt; munter; dynamisch; flott; temperamentvoll {adj} | lebendiger; lebhafter | am lebendigsten; am lebhaftestenlively | livelier | liveliest [Add to Longdo]
nicht lebendig {adj}unlively [Add to Longdo]
Es geht hoch her.Things are getting lively. [Add to Longdo]
Es war viel los.We had a lively time. [Add to Longdo]
Mach schnell!Look lively! [Add to Longdo]
Um 9 wurde es dann lebhafter.At 9 things started to get lively. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きびきび[, kibikibi] (adv,adv-to,n,vs) (on-mim) brisk; lively; energetic [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ぴちぴち;ピチピチ[, pichipichi ; pichipichi] (adv,adj-na) (on-mim) lively; spunky; energetic [Add to Longdo]
ぴんぴん[, pinpin] (adv,n,vs,adj-no) (on-mim) lively; (P) [Add to Longdo]
ぶつけ合う[ぶつけあう, butsukeau] (v5u) to knock (ideas) against each other; to present competing ideas; to have a lively exchange of ideas [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
快活(P);快闊;快濶[かいかつ, kaikatsu] (adj-na) cheerful; lively; lighthearted; (P) [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n,vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
活発(P);活溌[かっぱつ, kappatsu] (adj-na,n) vigor; vigour; active; lively; (P) [Add to Longdo]
喧然[けんぜん, kenzen] (adj-t,adv-to) noisy; boisterous; lively [Add to Longdo]
御侠;お侠[おきゃん, okyan] (n) pert girl; girl with "attitude"; lively minx; tomboy [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
小取り回し;小取回し;小取回[ことりまわし;こどりまわし, kotorimawashi ; kodorimawashi] (n) lively or quick witted person [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
甚句[じんく, jinku] (n) lively song; lively dance [Add to Longdo]
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
[ふ, fu] (pref) (arch) vital; virile; lively [Add to Longdo]
生々しい(P);生生しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv,adv-to,vs) vividly; lively; (P) [Add to Longdo]
生生[せいせい, seisei] (adj-na,n) lively; growing up [Add to Longdo]
弾む(P);勢む[はずむ, hazumu] (v5m,vi) to spring; to bound; to bounce; to be stimulated; to be encouraged; to get lively; to treat oneself to; to splurge on; (P) [Add to Longdo]
段物[だんもの, danmono] (n) musical (dramatic) piece in several acts; type of koto solo; lively type of shamisen song [Add to Longdo]
賑々しい;賑賑しい[にぎにぎしい, niginigishii] (adj-i) lively; merry; gay [Add to Longdo]
白ける[しらける, shirakeru] (v1,vi) (1) to be spoiled (spoilt); to be dampened; to become subdued (e.g. lively atmosphere); to be unamused or bored; to become apathetic; (2) to fade; to turn white; to grow light (at dawn) [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t,adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]
躍動[やくどう, yakudou] (n,vs) lively motion; throb; (P) [Add to Longdo]
勇む[いさむ, isamu] (v5m) to be in high spirits; to be encouraged; to be lively; to cheer up; (P) [Add to Longdo]
勇壮;雄壮[ゆうそう, yuusou] (adj-na) heroic; brave; majestic; soul-stirring; lively; gallant [Add to Longdo]
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests [Add to Longdo]
話に花を咲かせる[はなしにはなをさかせる, hanashinihanawosakaseru] (exp,v1) to engage in lively conversation [Add to Longdo]
綺想曲[きそうきょく, kisoukyoku] (n) capriccio; lively musical composition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, a. [Compar. {Livelier}; superl. {Liveliest}.]
   [For lifely. Cf. {Lifelike}.]
   1. Endowed with or manifesting life; living.
    [1913 Webster]
 
       Chaplets of gold and silver resembling lively
       flowers and leaves.          --Holland.
    [1913 Webster]
 
   2. Brisk; vivacious; active; as, a lively youth.
    [1913 Webster]
 
       But wherefore comes old Manoa in such haste,
       With youthful steps ? Much livelier than erewhile
       He seems.               --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Gay; airy; animated; spirited.
    [1913 Webster]
 
       From grave to gay, from lively to severe. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. Representing life; lifelike. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I spied the lively picture of my father.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   5. Bright; vivid; glowing; strong; vigorous.
    [1913 Webster]
 
       The colors of the prism are manifestly more full,
       intense, and lively that those of natural bodies.
                          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       His faith must be not only living, but lively too.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Lively stones} (Script.), saints, as being quickened by the
    Spirit, and active in holiness.
 
   Syn: Brisk; vigorous; quick; nimble; smart; active; alert;
     sprightly; animated; spirited; prompt; earnest; strong;
     energetic; vivid; vivacious; blithe; gleeful; airy; gay;
     jocund.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lively \Live"ly\, adv.
   1. In a brisk, active, or animated manner; briskly;
    vigorously. --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. With strong resemblance of life. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou counterfeitest most lively.   --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top