ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบิกบาน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบิกบาน-, *เบิกบาน*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบิกบาน(v) be joyful, See also: be delighted, be cheerful, be hilarious, be happy, be merry, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
เบิกบาน(adj) happily, See also: joyfully, delighted, cheerfully, hilariously, merrily, Syn. แช่มชื่น, สดใส, Example: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน
เบิกบานใจ(adv) joyfully, See also: elatedly, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เบิกบานใจ(v) be delighted, See also: be pleased, be happy, be cheerful, be joyful, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Example: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว, Thai Definition: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
เบิกบานใจ(adv) be in high spirits, See also: happily, cheerfully, merrily, joyfully, Syn. แช่มชื่น, สดใส, สบายใจ, แจ่มใส, Ant. ห่อเหี่ยวใจ, Example: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย, Thai Definition: อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบิกบานว. แช่มชื่น, สดใส.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expansiveเบิกบานใจ, ขยายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Joyful?เบิกบาน ส่วนใหญ่ของลูกค้าของเรามาถึงเมืองนี้กับสัญญา The Russia House (1990)
It was the most exhilarating two minutes of my life.มันเป็นนาทีที่เบิกบานใจที่สุด ในชีวิต Pilot (2001)
...I see the same expression on every face.-เราเห็นสีหน้าเบิกบานของผู้คน Signs (2002)
Be so merry, merry and bright...ดังนั้นจงเบิกบาน เบิกบาน และสดใส Love Actually (2003)
It will be a happy journey back to the Northeast for the Newcastle players.คืนนี้พวกสาลิกาดง คงกลับบ้านด้วยความเบิกบาน Goal! The Dream Begins (2005)
However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virulent vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition.อย่างไรก็ตาม บัดนี้ความโกรธเกรี้ยว ได้หายไป คงเหลือไว้แต่ความเบิกบาน ...และสาบานที่จะปราบปราม ความเลวทราม ฉ้อฉล ที่คุกคาม... ...รวมทั้งการเพิกเฉยต่อสิ่งเลวร้าย และการแย่งชิงอย่างไร้ศีลธรรม. V for Vendetta (2005)
Embrace me as your king and as your god.ที่ว่างเปล่าเบื้องหลัง สปาร์เทินผู้ต้องสาป แล้วความเบิกบานของเจ้าจักไม่จบสิ้น 300 (2006)
Remove her from this chamber before she infects us further with her inglorious and shabby self.ท่านจักไม่เบิกบานกับเรื่องนี้ ข้ามิใช่ราชินีท่าน 300 (2006)
But to lighten the mood and to celebrate my birthday, แต่เพื่อควาามเบิกบาน และฉลองวันเกิดผม Cashback (2006)
Time for Pleasures on the Web!ได้เวลายินดีกับความเบิกบาน ...ทางอินเตอร์เน็ท Dasepo Naughty Girls (2006)
When I was depressed, I held your hands.เมื่อฉันรู้สึกไม่เบิกบาน ฉันจะจับมือเธอไว้ Cinderella (2006)
Whenever I was depressed, เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันรู้สึกไม่เบิกบาน Cinderella (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[boēkbān] (v) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits  FR: être radieux ; être heureux
เบิกบาน[boēkbān] (adv) EN: happily ; joyfully ; delighted ; cheerfully ; hilariously ; merrily  FR: joyeusement

English-Thai: Longdo Dictionary
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ, See also: ecstasy

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exuberant(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
gay(adj) สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
good-humored(adj) อารมณ์ดี, See also: เบิกบานใจ, Syn. good-tempered, amiable, cheerful, good-natured
high(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, Syn. blithe, ecstatic, exuberant, Ant. depressed, morose, unhappy
jolly(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข, Syn. happy, cheerful, jovial, Ant. unhappy, dispirited
jovial(adj) เริงร่า, See also: เบิกบาน, สนุกสนาน, ร่าเริง, Syn. cheerful, merry, gay, Ant. depressed, sad
joyous(adj) สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy
lighthearted(adj) เบิกบานใจ, See also: ร่าเริง, สนุกสนาน, Syn. gay, cheerful, carefree
lightsome(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน
liven(vi) เบิกบาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brighten(ไบร'เทิน) vt. ทำให้สว่าง, ทำให้ร่าเริง vi. เปล่งแสง, สว่าง, ร่าเริง, เบิกบาน, Ant. darken
brio(บรี'โอ) adj. ร่าเริง, เบิกบาน, ปราดเปรื่อง
dismal(ดิส'เมิล) adj. ใจหดหู่, ไม่เบิกบาน, กลัดกลุ้ม, จืดชืด. n. ความหดหู่ใจ, อารมณ์ห่อเหี่ยว, ทางตมตามชายฝั่ง, Syn. sad, gloomy, dreary, cheerless, Ant. pleasing, joyful
exhilarate(เอคซิล'ละเรท) vt. ทำให้เบิกบานใจ, กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา., See also: exhilarator n.
exhortation(เอคซิลละเร'เชิน) n. การทำให้เบิกบานใจ, การทำให้ดีอกดีใจ, ความรื่นเริง, ความดีอกดีใจ.
gaiety(เก'อิที) n. ความเบิกบานใจ, ความร่าเริง, ความหรูหรา, gaieties งานรื่นเริง, งานรื่นเริงเฉลิมฉลอง., Syn. gayety, joy
gay(เก') adj. ร่าเริง, เบิกบานใจ, สนุกสนาน, หรูหรา, ฉูดฉาด มีสีสดใส, ชอบสนุก, เสเพล, เต็มไปด้วยราคะ, รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
genial(จี'เนียล, เจน'เยิล) adj. ใจดี, เห็นใจคนอื่น, ร่าเริง, มีมิตรไมตรีจิต, เบิกบานใจ, มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ, เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial, lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี, ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น, ความร่าเริงเบิกบานใจ, ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness, kindliness -A.cheerlessness
glad(แกลด) adj. ดีใจ, ยินดี, เบิกบานใจ. -vt, ทำให้ดีใจ., See also: gladly adv. gladness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
brighten(vi, vt) สว่างขึ้น, แจ่มใสขึ้น, ร่าเริง, เบิกบาน, สดใส, เปล่งปลั่ง, แจ่มแจ้ง
buoyant(adj) ลอยน้ำ, ร่าเริง, เบิกบาน
cheer(n) การโห่ร้อง, ความยินดี, ความเบิกบาน, ความชื่นบาน
cheer(vi, vt) โห่ร้องยินดี, ทำให้ยินดี, ทำให้ชื่นบาน, ทำให้เบิกบาน
cheerful(adj) ยินดี, ชื่นบาน, เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีใจ
cheerfulness(n) ความยินดี, ความรื่นเริง, ความชื่นบาน, ความเบิกบาน, ความปลื้มปีติ
cheerily(adv) อย่างสนุกสนานร่าเริง, อย่างเบิกบานใจ, อย่างชื่นบาน, อย่างรื่นเริง
cheerless(adj) ไม่ยินดี, ไม่เบิกบาน, ไม่ร่าเริง, เศร้าใจ, ไม่สนุกสนาน
cheery(adj) ยินดี, ร่าเริง, สนุกสนาน, เบิกบาน, ชื่นบาน
delight(n) ความยินดี, ความปรีดิ์เปรม, ความปีติ, ความเบิกบานใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj, adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top