Search result for

สดใส

(42 entries)
(0.005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สดใส-, *สดใส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สดใส[V] be bright, See also: be lively, be vivacious, be cheerful, Syn. ผ่องใส, แจ่มใส, Ant. สลด, หดหู่
สดใส[V] be cheerful, See also: be happy, be delighted, be joyful, be delightful, be gay, Example: หลังจากได้พักมา 2 อาทิตย์ ดูเขาสดใสอย่างเห็นได้ชัด, Thai definition: ไม่ขุ่นมัว
สดใส[ADJ] bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สดใสว. ผ่องใส, ไม่ขุ่นมัว, เช่น หน้าตาสดใส สีสันสดใส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's gonna be bright. I know.มันจะสดใส ฉันรู้ Not Cancer (2008)
I just noticed that she had cash in her hand.ฉันแค่แสดงสัญญลักษณ์ แล้วก็ยัดเงินสดใส่มือเธอ Joy (2008)
Don't think so. She keeps on blinking.อย่าคิดอย่างนั้น เธอยังสดใสอยู่ Dying Changes Everything (2008)
Those were really the days of youth.มันเป็นวันแห่งความสดใส Akai ito (2008)
Yuriสดใส ร่าเริง /N ยูริ Akai ito (2008)
It ends now. The days of my youth.จบแล้วชีวิตอันสดใสของฉัน Akai ito (2008)
The person behind the most popular story on our website.เป็นคนที่มีคาแรกเตอร์แกร่ง และสดใส Scandal Makers (2008)
Yes sir, it has a very bright red color and an expensive look to itใช่,มันมีสีแดงสดใสแล้วก็ดูมีราคามากๆ Iljimae (2008)
We should play it livelier, more translucent than now, okay?เราควรจะเล่นให้มีชีวิตชีวาและสดใสกว่านี้ โอเคมั๊ย? Beethoven Virus (2008)
You totally ruined a teenager who had a bright future.คุณเป็นคนทำลายเด็กคนนึงที่กำลังมีอนาคตสดใส Beethoven Virus (2008)
I guess I'm not that fresh-looking myself.ฉันว่า ฉันดูไม่สดใส Heartbreak Library (2008)
Look at this face. This is the face of Gotham's bright future.ดูหน้าเขาไว้ นี่คืออนาคตที่สดใสของ กอทแธม The Dark Knight (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สดใส[adj.] (sotsai) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful   FR: vif ; vivant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brighten[VI] สว่าง, See also: สดใส
gay[ADJ] สดใสร่าเริง, See also: เบิกบานใจ, สำราญ, Syn. jolly, joyfu, joyous, Ant. mournful, depressing
live[ADJ] สว่าง (สี), See also: สดใส, Syn. bright, vivid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
evergreen(เอฟ'เวอกรีน) adj.,n. (ต้นไม้) เขียวตลอดปี,ตลอดปี,ชั่วนิรันดร,สดใสตลอดกาล.
fresh(เฟรช) adj. สด,ใหม่,สดใส,สีไม่ตก,ไม่มีประสบการณ์ -n. การเริ่มต้น vt. vi. ทำให้สด. -adv. ใหม่,เมื่อเร็ว ๆ นี้,เดียวนี้ adj. ทะลึ่ง,ไม่มีมารยาท, See also: freshly adv. freshness n., Syn. recent,new
furbish(เฟอ'บิช) vt. แต่งใหม่,ขัดสี,ขัดวาว,ทำให้ดูสดใส.
gay(เก') adj. ร่าเริง,เบิกบานใจ,สนุกสนาน,หรูหรา,ฉูดฉาด มีสีสดใส,ชอบสนุก,เสเพล,เต็มไปด้วยราคะ,รักร่วมเพศ., See also: gayness n.
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
inanimate(อินแอน' นะมิท) adj. ไม่มีชีวิต, ไม่มีชีวิตจิตใจ, เซื่องซึม, ไม่สดใส., See also: inanimately adv. inanimateness n.
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid

English-Thai: Nontri Dictionary
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
bright(adv) สว่างไสว,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
colourful(adj) มีสีสัน,มีสีสดใส,น่าตื่นเต้น,มีเสน่ห์
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส
dull(adj) โง่,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,ทื่อ,ทึ่ม,ปัญญาทึบ,ไม่สดใส,มัว,มืดครึ้ม
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
fresh(adj) สด,ใหม่,จืด,สดๆร้อนๆ,บริสุทธิ์,สดใส,เพิ่งมาถึง,ไม่ซีด
freshness(n) ความสด,ความจืด,ความใหม่,ความสดชื่น,ความสดใส

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: สดใส English: to clear (e.g. weather)

German-Thai: Longdo Dictionary
heiter(adj) แช่มชื่น, ร่าเริง, สดใส เช่น Sie ist in einer heiteren Laune. เธอกำลังอยู่ในอารมณ์ชื่นบาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top