Search result for

โศก

(66 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โศก-, *โศก*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก [N] bright green
โศก [V] be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศก [N] Saraca indica, Syn. อโศก, ต้นอโศก, Example: แนวถนนนี้น่าจะปลูกต้นอโศกหรือไม่ก็หางนกยูง จะได้ดูร่มรื่น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae
โศก [ADJ] chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
โศก [ADJ] sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai definition: ที่เศร้าเสียใจ
โศก [V] wail, See also: cry, weep, moan, bemoan, bewail, Syn. โศกี, อาดูร, เศร้าโศก, Example: ชาวเมืองโศกายิ่งนักกับการสูญเสียเลือดเนื้อของเหล่าทหาร, Notes: (กวี)
โศกสลด [V] grieve, See also: sadden, be sad, be sorrowful, distress, be melancholy, be depressed, be unhappy, be mournf, Syn. เศร้าโศก, เศร้าสลด, หดหู่, Example: ใจฉันโศกสลดเมื่อเห็นหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวเรื่องที่รุ่นพี่ถูกยิงเสียชีวิต, Thai definition: เศร้าเสียใจ
โศกาดูร [V] cry bitterly, See also: weep bitterly, Syn. โศกี, ร้องไห้, คร่ำครวญ, อาดูร, เศร้าโศก, เสียใจ, สลลดใจ, Example: เธอโศกาดูรมากเมื่อบิดาผู้เป็นที่รักยิ่งของเธอจากไป, Thai definition: เดือดร้อนด้วยความโศก, ร้องไห้สะอึกสะอื้น
โศกเศร้า [V] grieve, See also: lament, Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศกเศร้า [V] feel depressed, See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue, Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์, Example: หัวใจของแม่จำปีก็พลันโศกเศร้า เมื่อคิดว่าความเหมือนเดิมนี้จะมีอยู่แค่เพียงประเดี๋ยวประด๋าว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) น. ความทุกข์, ความเศร้า, ความเดือดร้อนใจ, เช่น อันทุกข์โศกโรคภัยในมนุษย์ มิรู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหน (อภัย).
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) ก. ร้องไห้ เช่น เขากำลังทุกข์กำลังโศก อย่าไปรบกวนเขา.
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) ว. เศร้า เช่น บทโศก ตาโศก
โศก ๑, โศก-แห้ง เช่น ใบไม้โศกเพราะความแห้งแล้ง.
โศกดู อโศก.
โศกว. สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน เรียกว่า สีโศก.
โศกนาฏกรรม(โสกะนาดตะกำ, โสกกะนาดตะกำ) น. วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที่ลงท้ายด้วยความเศร้าหรือไม่สมหวัง ตัวเอกในเรื่องจะตายในที่สุด เช่นเรื่องลิลิตพระลอ สาวเครือฟ้า โรเมโอ-จูเลียต, โดยปริยายหมายถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ทั่ว ๆ ไปที่เป็นเรื่องเศร้าสลดใจ เช่น ชีวิตของเขาเป็นเหมือนโศกนาฏกรรม เกิดในตระกูลเศรษฐี แต่สุดท้ายต้องตายอย่างยาจก.
โศกศัลย์(โสกสัน) ก. เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนถูกศรแทง.
โศกสลดว. เศร้ารันทดใจเพราะต้องพลัดพรากจากกัน เวลาพูดถึงมักจะทำให้น้ำตาไหล.
โศกา, โศกก. ร้องไห้ เช่น รู้ว่าผิดแล้วก็แก้ตัวใหม่ อย่ามัวแต่นั่งโศกาอยู่เลย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tragedyโศกนาฏกรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Greek tragedyโศกนาฏกรรมกรีก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
domestic tragedyโศกนาฏกรรมครอบครัว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
bourgeois tragedyโศกนาฏกรรมชนชั้นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
tragedy of bloodโศกนาฏกรรมนองเลือด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
revenge tragedyโศกนาฏกรรมล้างแค้น [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Senecan tragedyโศกนาฏกรรมแบบเซเนกา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โศก[n.] (sōk) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree   
โศก[v.] (sōk) EN: grieve ; sadden   
โศก[adj.] (sōk) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful   FR: triste ; sinistre
โศก[adj.] (sōk) EN: chartreuse ; yellow-green colour   FR: gris cendré
โศกนาฏกรรม[n.] (sōkkanātakam) EN: tragedy   FR: tragédie [f]
โศก[v.] (sōkā) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail   FR: pleurer
โศกาดูร[v.] (sōkādūn) EN: cry bitterly ; weep bitterly   
โศกเศร้า[v.] (sōksao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue   
โศกเศร้า[adj.] (sōksao) EN: sad ; sorrowful ; woeful   FR: pénible ; attristant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downcast    [ADJ] หดหู่ใจ, See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า, Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate, Ant. hopeful, cheerful
lament    [VI] โศกเศร้า, See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส, Syn. grieve, mourn
lamented    [ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจ, อาลัย, Syn. mourned for
lugubrious    [ADJ] โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful
sorrowful    [ADJ] โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic
tragedy    [N] เหตุการณ์ร้ายแรง, See also: โศกนาฏกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด,จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
cothurnus(โคเธอ'นัส) n. ละครโศกนาฎกรรม -pl. cothurni
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก,หดหู่ใจ,ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) ,ซึ่งถูกกดขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
despond(vi) ทุกข์ใจ,เสียใจ,สลดใจ,หดหู่ใจ,เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ,ความสลดใจ,ความหดหู่ใจ,ความเศร้าโศก
doleful(adj) เศร้าโศก,เศร้าใจ,ละห้อย,เศร้าหมอง,เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual

Are you satisfied with the result?

Go to Top