ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โศก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โศก-, *โศก*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โศก(n) bright green
โศก(v) be sad, See also: be unhappy, be mournful, be sorrowful, Syn. เศร้า, เศร้าสร้อย, เสียใจ, โศกเศร้า, Ant. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศก(n) Saraca indica, Syn. อโศก, ต้นอโศก, Example: แนวถนนนี้น่าจะปลูกต้นอโศกหรือไม่ก็หางนกยูง จะได้ดูร่มรื่น, Thai Definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Saraca วงศ์ Leguminosae
โศก(adj) chartreuse, See also: yellow-green color, Syn. สีโศก, Example: ฉันจำได้ว่า ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีโศกคนนั้นเคยเป็นดารามาก่อน, Thai Definition: สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน
โศก(adj) sad, See also: melancholy, sorrowful, depressed, woebegone, unhappy, blue, mournful, Syn. เศร้า, Example: ต้นเหตุแห่งการเสียชีวิตของพระเอกหนุ่มนัยน์ตาโศกน่าจะมีสาเหตุจากหนี้สินรุงรัง, Thai Definition: ที่เศร้าเสียใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) น. ความทุกข์, ความเศร้า, ความเดือดร้อนใจ, เช่น อันทุกข์โศกโรคภัยในมนุษย์ มิรู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหน (อภัย).
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) ก. ร้องไห้ เช่น เขากำลังทุกข์กำลังโศก อย่าไปรบกวนเขา.
โศก ๑, โศก-(โสกะ-, โสกกะ-) ว. เศร้า เช่น บทโศก ตาโศก
โศก ๑, โศก-แห้ง เช่น ใบไม้โศกเพราะความแห้งแล้ง.
โศกดู อโศก.
โศกว. สีเขียวอ่อนอย่างสีใบอโศกอ่อน เรียกว่า สีโศก.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Peace, peace, supplant the doom and the gloom.สันติภาพความสงบสุข แทนที่การลงโทษและความเศร้า โศก Yellow Submarine (1968)
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-India's full of grief, old man.- อินเดียมีแต่เรื่องโศกเศร้า Gandhi (1982)
I could never cause you grief.ข้าก็ไม่อยากเป็นสาเหตุให้ท่านเศร้าโศกหรอกนะ The Princess Bride (1987)
Another sad page... in the tragedy of our men in Russia.เรื่องเศร้าอีกเรื่อง... ในโศกนาฏกรรม ของทหารเขาเราใน รัสเซีย. Cinema Paradiso (1988)
Don't look so gloomy.อย่าทุกข์โศกไปเลยน่า. Cinema Paradiso (1988)
God. They'd consider it a tragedy.มันถือเป็นโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
If I'd only gotten to be a doctor for five minutes, now that would have been a tragedy.พ่อหนุ่ม ถ้าผมได้เป็นหมอแค่ 5 นาทีนี่สิ ถึงเรียกว่าโศกนาฏกรรม Field of Dreams (1989)
Unfortunately, she kept her illness from me until all I could do was mourn her.โชคไม่ดี, ที่เธอเก็บอาการป่วย ไม่ให้พ่อเห็น จนกระทั่ง สิ่งเดียวที่พ่อทำได้ คือเศร้าโศกถึงเธอ. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
May she wake in torment.ขอให้หล่อนต้องวนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์โศก Wuthering Heights (1992)
Or horrible tragedies will befall you.ไม่งั้นโศกนาฏกรรมอันน่ากลัวจะเกิดขึ้นกับพวกคุณ The Joy Luck Club (1993)
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา The Nightmare Before Christmas (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โศก[sōk] (n) EN: Asoka ; Jonesia Asoka ; Sorrowless Tree
โศก[sōk] (v) EN: grieve ; sadden
โศก[sōk] (adj) EN: sad ; melancholy ; sorrowful ; depressed ; woebegone ; unhappy ; blue ; mournful ; woeful  FR: triste ; sinistre
โศก[sōk] (adj) EN: chartreuse ; yellow-green colour  FR: gris cendré

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
downcast(adj) หดหู่ใจ, See also: โศกเศร้า, ซึมเศร้า, Syn. discouraged, unhappy, sad, desolate, Ant. hopeful, cheerful
lament(vi) โศกเศร้า, See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส, Syn. grieve, mourn
lamented(adj) โศกเศร้า, See also: เสียใจ, อาลัย, Syn. mourned for
lugubrious(adj) โศกเศร้า, See also: สลดใจ, Syn. mournful
sorrowful(adj) โศกเศร้า, See also: เสียใจมาก, Syn. lamentable, mournful, sad, Ant. happy, comedic
tragedy(n) เหตุการณ์ร้ายแรง, See also: โศกนาฏกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bleed(บลีด) { bled, bleeding, bleeds } vi. เลือดออก, ตกเลือด, หลั่งเลือด, เศร้าโศก, โทมนัส, ซึมออก, แพร่กระจาย, เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก, เสียเลือด, ถ่ายเทของเหลว (น้ำ, ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด, ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bleeding(บลีด'ดิง) n. การหลั่งเลือด, จิตที่เศร้าโศก adj. เลือดออก
blue(บลู) { blued, bluing, blues } n., adj. สีน้ำเงิน, สีท้องฟ้า, ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน, ฟกช้ำ (ผิวหนัง) , โศกเศร้า, หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน, ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง, ละครโศกเศร้า, ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด, ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป, ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
cothurnus(โคเธอ'นัส) n. ละครโศกนาฎกรรม -pl. cothurni
crush(ครัช) { crushed, crushing, crushes } n. ทำให้แตก, ขยี้, บี้, คั้น, บด, เหยียบ, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น, บด, กำจัด, ทำลาย, ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด, ความหลงใหลอย่างมาก, สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก, น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash
dear(เดียร์) adj. ที่รัก, เป็นที่รัก, น่ารัก, แพง, ทุกข์ใจ, ขุ่นใจ, เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก, บุคคลที่ดี, คนรัก -adv. เป็นที่รัก, มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ, ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
depressing(ดีเพรส'ซิง) adj. เศร้าโศก, หดหู่ใจ, ตกต่ำ (เศรษฐกิจ) , ซึ่งถูกกดขี่

English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า, ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า, คร่ำครวญ, ร่ำไห้
blues(n) ความเศร้าหมอง, ความโศกเศร้า, เพลงบลู
contrite(adj) เสียใจ, โศกเศร้า, สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความสำนึกผิด
despond(vi) ทุกข์ใจ, เสียใจ, สลดใจ, หดหู่ใจ, เศร้าโศก
despondence(n) ความเสียใจ, ความสลดใจ, ความหดหู่ใจ, ความเศร้าโศก
doleful(adj) เศร้าโศก, เศร้าใจ, ละห้อย, เศร้าหมอง, เสียใจ
dolorous(adj) โศกเศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ, ระทมทุกข์
dolour(n) ความเศร้าโศก, ความเศร้าใจ, ความเสียใจ, ความระทมทุกข์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] TH: โศกเศร้าเสียใจ  EN: sad

German-Thai: Longdo Dictionary
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด, เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: die Katastrophe, das Pech, Syn. der Unfall
verzweifelt(adj) สิ้นหวัง, เศร้าโศก, ที่มีแต่ความทุกข์ตรม (อาการหนักกว่า unglücklich) เช่น Er ist verzweifelt, weil er Jahre lang arbeitslos ist. เขาทุกข์ใจมากเนื่องจากไม่มีงานทำมาหลายปีแล้ว, See also: A. froh, frohlich, glücklich, Related: unglücklich, besorgt, betrübt
Leid(n) |das, nur. Sg, | ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top