ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

คล่องแคล่ว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คล่องแคล่ว-, *คล่องแคล่ว*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คล่องแคล่ว(adv) quickly, See also: nimbly, actively, agilely, Syn. ว่องไว, ปราดเปรียว, แคล่วคล่อง, Ant. เชื่องช้า, เฉื่อย, Example: ปลาส่วนมากมีลำตัวยาวหัวแหลมท้ายแหลมทำให้ว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว, Thai Definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คล่องแคล่วว. ว่องไว, สามารถทำได้รวดเร็ว, แคล่วคล่อง ก็ว่า.
ฉุยคล่องแคล่ว เช่น เดินฉุย.
เฟื่อง ๒คล่องแคล่ว, แม่นยำ, เช่น จบปริญญาเอกมาใหม่ ๆ ความรู้กำลังเฟื่อง.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล Field of Dreams (1989)
- Too smooth and plausible by half!-นุ่มนวลและคล่องแคล่วเกินไปเป็นครึ่ง Episode #1.5 (1995)
Suits today come in a lot of different patterns, from active to traditional.ทุกวันนี้ สูทมีหลากหลายรูปแบบ จากคล่องแคล่วไปถึงแบบดั้งเดิม Love Now (2007)
And one cold day, when age has robbed your mind of its fertile phrases and your hand of its dexterity, all the success won't be able to shield you from the pain you've caused and the shame you deserve.และวันที่หนาวเหน็บวันหนึ่งเมื่ออายุได้พราก ประโยคดีๆมากมายในใจคุณไป... ...และพรากความคล่องแคล่วของมือคุณไป ความสำเร็จทั้งหลายจะไม่สามารถปกป้องคุณ... ...จากความเจ็บปวดที่คุณได้ก่อขึ้น และความละอายที่คุณควรได้รับ Music and Lyrics (2007)
You didn't even move a millimeter.เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่ว The Machine Girl (2008)
Nice and steady.แม่นยำ และ คล่องแคล่ว Let the Right One In (2008)
I'm too young, upwardly mobile, and handsome to die.ฉันยังหนุ่มเกินไป เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว และหล่อเกินไปที่จะตาย Chuck Versus the Break-Up (2008)
You're ex-military. Savvy. Smart.ทั้งความสามารถทางทหารของคุณ ทั้งฉลาด คล่องแคล่ว กับ... Knight Rider (2008)
He's quick for a sick guy.เขาคล่องแคล่วมาก สำหรับคนป่วย Last Resort (2008)
Or the butcher who cuts meat every day with such skill.หรือพ่อค้าเนื้อ ที่หั่นเนื้อ ทุกวันจนคล่องแคล่ว The Forbidden Kingdom (2008)
Asians they pack light, travel efficiently and they've got a thing for slip-on shoes - god love 'em!เอเชีย ของน้อย คล่องแคล่ว และใส่รองเท้าแบบสวมได้เลย พระเจ้าให้พรพวกเขามา Up in the Air (2009)
A game of skill, agility, cunning.กีฬาที่ต้องใช้ความสามารถ ความคล่องแคล่ว ความหลักแหลม After School Special (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adj) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile  FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[khlǿngkhlaēo] (adv) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely  FR: activement ; lestement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
active(adj) คล่องแคล่ว, See also: ซึ่งมีพลัง, คล่อง, ไว, ว่องไว, กระตือรือร้น, ปราดเปรียว, กระฉับกระเฉง, Syn. energetic, lively, Ant. sluggish, lazy
adroit(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. dexterous
airily(adv) คล่องแคล่ว
call something into play(idm) คล่องแคล่ว, See also: กระฉับกระเฉง, กระตือรือร้น, Syn. be in, bring into
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
dexterous(adj) คล่องแคล่ว (โดยเฉพาะการใช้มือทำสิ่งต่างๆ), See also: ว่องไว, ชำนาญ, Syn. apt, adroit, neat, Ant. unadept, clumsy
glib(adj) คล่องแคล่ว, Syn. smooth, unctuous
up and at them(idm) กระฉับกระเฉง (ปกติใช้ them ในรูปคำย่อ 'em), See also: คล่องแคล่ว
lissom(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissome
lissome(adj) คล่องแคล่ว, See also: ว่องไว, Syn. agile, nimble, active, lissom

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
active(แอค' ทิฟว) adj. คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น, สามารถเคลื่อนไหวเองได้, มีลักษณะเป็นกัมมันตภาพรังสี, มีประสิทธิภาพ, เป็นผลเร็ว, สมมันต์, สกรณ์ -activism n., Syn. energize
adroit(อะดรอยทฺ') adj. คล่องแคล่ว (skilled)
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง , ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว, สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill, Ant. clumsiness, unskill
ambidextrous(แอมบิเดค' เทริส) adj. ใช้มือได้ดีทั้งสองข้าง, คล่องแคล่ว, ชำนาญมาก, ตีสองหน้า, หลอกลวง. -ambidextrousness n., Syn. facile, skilled, Ant. clumsy
canny(แคน'นี) adj. ระมัดระวัง, ฉลาด, หลักแหลม, คล่องแคล่ว, ประหยัด, มัธยัสถ์, อ่อนโยน, สงบเงียบ, สบาย, น่ารัก, สวยงาม, See also: canniness n.
deliver(ดิลิฟ'เวอะ) { delivered, delivering, delivers } vt. นำส่ง, ส่ง, ปล่อย, มอบ, นำข้าม, ส่งจดหมาย, ส่ง, ส่งต่อ, เสนอ, ช่วยคลอดลูก, คลอดลูก, ให้กำเนิด, ส่ง. adj. เร็ว, คล่องแคล่ว., See also: deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver

English-Thai: Nontri Dictionary
accomplished(adj) ที่สำเร็จ, ที่เสร็จสิ้น, ที่บรรลุผล, คล่องแคล่ว, ชำนาญ
active(adj) ว่องไว, คล่องแคล่ว, กระตือรือร้น
adroit(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ, ความชำนาญ, ความคล่องแคล่ว
agile(adj) คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับกระเฉง, ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว, ความว่องไว, ความกระฉับกระเฉง, ความปราดเปรียว
airy(adj) โปร่ง, อากาศถ่ายเทสะดวก, เบา, ร่าเริง, คล่องแคล่ว
briskness(n) ความคล่องแคล่ว, ความกระวีกระวาด, ความกระตือรือร้น
dapper(adj) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง, ก้อร้อก้อติก, เจ้าชู้ไก่แจ้, เรียบร้อย
deft(adj) เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, คล่องแคล่ว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
feisty(n) คล่องแคล่ว, กระฉับกระเฉง

German-Thai: Longdo Dictionary
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, See also: A. ungeschickt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top